Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej  

Tomasz Czernecki
  

  Tomasz Czernecki
Abstrakt:

Z roku na rok ilość przypadków alergii pokarmowej wzrasta. W opracowaniu omówiono ogólnie mechanizm alergii pokarmowych IgE-zależnych. Przedstawiono również w bardzo ogólnym zarysie niezwykle złożoną symptomatologię alergii pokarmowych.


Data publikacji: 23.06.2012 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
 • Czernecki T: Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej, Journal of NutriLife, 2012, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=17 [dostęp: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, mechanizm reakcji alergicznej, GALT, MALT, IgE, symptomatologia

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Tomasz Czernecki
  

  Tomasz Czernecki
Abstract:

Publication date: 23.06.2012 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
 • Czernecki T: , Journal of NutriLife, 2012, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=17 [access: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

        Układ pokarmowy wyposażony jest w mechanizmy obronne, zabezpieczające organizm przed działaniem alergenów i czynników patogennych znajdujących się w spożywanym pokarmie. Bariery te można podzielić na fizjologiczne i immunologiczne. Stanowią je np. niskie pH soku żołądkowego, enzymy przewodu pokarmowego, lizozym, śluz, laktoferyna, mikroflora przewodu pokarmowego, immunoglobuliny, mediatory wydzielane przez komórki tuczne [6, 10].
   W powstawaniu alergii pokarmowej kluczową rolę odgrywa tkanka limfatyczna przewodu pokarmowego (GALT – Gut Associated Lymphoid Tissue) będąca częścią układu ...

Tekst zawiera 971 wyrazów. Będziesz go czytać 4 minuy i 51 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology: The allergy report, USA, 2000.
 2. Halstensen T.S., Lovik M., Alexander J, Smith E.: Environmental chemicals and food allergy/intolerance, a synopsis. Environmental Toxicology and Pharmacology, 4, 1997, 179.
 3. Helm R.M., Burks A.W.: Mechanisms of food allergy. Current Opinion in Immunology, 12, 2000, 647.
 4. Holt P.G.: Infections and development of allergy. Toxicology Letters, 86, 1996, 205.
 5. Homey B., Zlotnik A.: Chemokines in allergy. Current Opinion in Immunology, 11, 1999, 626.
 6. Houben G.F., Knippels L.M.J., Penninks A.H.: Food allergy: predictive testing of food products. Environmental Toxicology and Pharmacology, 4, 1997, 127.
 7. Józefowicz G., Kuna P.: Rola limfocytów Th1 i Th2 w chorobach atopowych. Alergia Astma Immunologia, 3(2), 1998, 76.
 8. Kuna P.: Zapalenie alergiczne – klucz do zrozumienia astmy oskrzelowej. Alergia i Ty, 1(4), 2000, 12-19.
 9. Kurek M.: Alergia i pseudoalergia pokarmowa u młodzieży i osób dorosłych. Alergia Astma Immunologia, 3(2), 1998, 66.
 10. Metcalfe D.D., Sampson H.A., Simon R.A.: Food allergy: adverse reactions to foods and food additives. Blackwell Science, Inc., USA, 2nd ed., 1997.
 11. Ortolani C.: Atlas on Mechanism in Advers Reactions to Food. Allergy, 1995, suppl.: 20-50.
 12. Taylor S.L.: Emerging problems with food allergens. Food, Nutrition and Agriculture Alimentation, 26, 2000, 14.

 

Powyższe opracowanie stanowi przedruk fragmentu artykułu: Czernecki T., Targoński Z.: Alergeny i Alergie pokarmowe. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(30), 2002, 19-33.

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Tomasz Czernecki

dr inż. Tomasz Czernecki

Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Praktyk oraz wykładowca m.in. dietetyki, żywienia klinicznego i nutrigenomiki. Uczestnik wielu projektów badawczych. Pomysłodawca i współwłaściciel Vitagenum.pl. Założyciel poradni dietetycznych w tym działającej przy UP w Lublinie. Redaktor naczelny Journal of NutriLife. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Ogólna charakterystyka soku i koncentratu jabłkowego
Ogólna charakterystyka soku i koncentratu jabłkowego
Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa
Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa
Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka
Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif