Ekologiczne produkty mleczne  

Aneta Brodziak
  

  Aneta Brodziak
Abstrakt:

Produkty mleczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów, w tym również preferujących żywność ekologiczną. Ekożywność stanowi alternatywę w stosunku do żywności konwencjonalnej, niejednokrotnie zawierającej liczne substancje dodatkowe. Produkcji żywności ekologicznej, w tym również produktów mlecznych, przyświeca idea stosowania surowców pozyskiwanych w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych, ograniczania do minimum używania dodatków do żywności, a także wykorzystywania naturalnych metod przetwarzania. W Polsce ekologiczne produkty mleczne dostarczane są na rynek zarówno przez firmy krajowe, jak i zagraniczne. Asortyment jest coraz bardziej szeroki. Polscy konsumenci szczególnie powinni zainteresować się żywnością ekologiczną wytwarzaną przez lokalnych producentów.


Data publikacji: 10.02.2017 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
 • Brodziak A: Ekologiczne produkty mleczne, Journal of NutriLife, 2017, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=200 [dostęp: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
żywność ekologiczna, mleko, produkty polskie

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Aneta Brodziak
  

  Aneta Brodziak
Abstract:

Publication date: 10.02.2017 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
 • Brodziak A: , Journal of NutriLife, 2017, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=200 [access: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Najważniejszą ideą rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności charakteryzującej się wysoką jakością, odpowiadającej wymaganiom współczesnych konsumentów. Wielu z nich poszukuje bowiem wyrobów wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i tradycyjnych oraz naturalnych procesów [4,10,11,12]. Produkcja żywności ekologicznej musi przebiegać według ściśle określonych wymagań, które zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Opiera się m.in. na stosowaniu surowców pozyskiwanych w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych (z wyjątkiem, ...

Tekst zawiera 1662 wyrazów. Będziesz go czytać 8 minut i 18 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Brodziak A., Król J. Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych. Przemysł Spożywczy, 2016, 12: 20-25.
 2. Gabryszuk M., Sakowski T., Metera E., Kuczyńska B., Rembiałkowska E. Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3, 88: 16-26.
 3. Górska J. Produkty ekologiczne: natura wpisana w jakość. Forum Mleczarskie Handel, 2013, 6, 61,
  doi: http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/370/produkty-ekologiczne/
 4. Koperska N. Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, 11: 90-103.
 5. Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J. The content of bioactive components in milk depending on cow feeding model in certified ecological farms. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56, 4: 7-13.
 6. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej (Dz. Urz. L 84).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. L 304).
 9. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189).
 10. Sakowski T. (2013) Ekologiczne metody produkcji oraz przetwórstwa mleka – asortyment i jakość. W: J. Tyburski (red.), Żywność ekologiczna. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 11. Staniak S. Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Polish Journal of Agronomy, 2014, 19: 25-35.
 12. Żakowska-Biemans S. Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, 2011, 1, 13: 122-137.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Aneta Brodziak

dr inż. Aneta Brodziak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej
Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Od pomidorów lepszy jest sok pomidorowy i Gac
Od pomidorów lepszy jest sok pomidorowy i Gac
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif