Informacje dla autorówPublikacje naukowe

Wymagania merytoryczne

Publikacje naukowe powinny mieć związek z szeroko rozumianą dietetyką, żywieniem człowieka, technologią żywności oraz dziedzinami pokrewnymi, m.in. prawem żywnościowym, tokskologią żywności, opakowaniami żywności, marketingiem. Treść przygotowanej publikacji powinna być zwięzła i poprawna pod względem merytorycznym i stylistycznym. Publikacja może być przygotowana w języku polskim lub angielskim lub też w wersji dwujęzycznej.
Publikacja kwalifikowana jest do druku na podstawie pozytywnej recenzji, oceny redakcji i możliwości wydawniczych.

Wymagania formalne

Wraz z publikacją na adres e-mail redakcji: biuro@nutrilife.pl należy przesłać kopię oświadczenia autora.
Pliki do pobrania:
  wzór publikacji 
  oświadczenie autora

Etyka i prawo autorskie

Redakcja prosi autorów o zachowanie etyki w aktywności publikacyjnej. Popieramy wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące recenzji, oceny publikacji oraz przeciwdziałaniu zjawiskom "ghostwriting" i "guestauthorship".

  

Inne publikacje

Wymagania merytoryczne

Redakcja przyjmuje do zamieszczenia na stronach serwisu internetowego informacje będące:
- publikacjami popularnonaukowymi,
- relacjami z targów i konferencji [tutaj],
- recenzjami książek, żywności, urządzeń etc.
- przeglądem prasy naukowej.

Publikacje powinna mieć związek z szeroko rozumianą dietetyką, żywieniem człowieka, technologią żywności oraz dziedzinami pokrewnymi.
Publikacja może być przygotowana w języku polskim lub angielskim lub też w wersji dwujęzycznej.

Wymagania formalne

Materiały do publikacji należy przesłać na adres e-mail redakcji: biuro@nutrilife.pl.  

Etyka i prawo autorskie

Materiały do publikacji przyjmowane są na podstwie akceptacji redakcji. Redakcja nie publikuje doniesień anonimowych, nieznanego pochodzenia. 
Autor publikacji przesyłając na adres redakcji materiały celm ich publikacji oświadcza, że jest mu znany i akceptuje regulamin serwisu.  Data aktualizacji: 2015-05-15 03:00:25
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif