Sprawdź jakiej łyżki używasz!  

Wiek XXI nazywany jest „Wiekiem jakości”, ale jak się okazuje nawet łyżki i łopatki używane w kuchni nie zawsze są w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumenta. A wszystko przez import z krajów, w których nie przestrzega się przepisów prawnych, a już na pewno nie tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Większość rzeczy, które otaczają nas w codziennym życiu jest niestety „made in China” lub też „made in ChRL” (nie wprost, ale jednak). A jak sami się przekonujemy – z ich jakością bywa różnie.

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Dzięki funkcjonowaniu systemu RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach), którego członkiem jest również Polska, okazało się, że przyrządy kuchenne wykonane z czarnego poliamidu (nylonu), importowane z Chin stanowią źródło substancji rakotwórczych (RASFF, 2009, 2013, 2014a, 2014b)! Wielu z nas od razu myśli o swoich ulubionych, jakże praktycznych łyżkach, łopatkach, chochlach i widelcach, które mają chronić teflonowe patelnie przed porysowaniem. Okazuje się jednak, że w wyniku kontaktu tych przyrządów kuchennych z ciepłą, a niejednokrotnie gorącą żywnością, może następować zwiększone uwalnianie pierwszorzędowych amin aromatycznych – w skrócie PAAs. PAAs należą do substancji chemicznych uznanych przez IARC (ang. International Agency for Research on Cancer – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze. Do substancji, których migrację najczęściej stwierdzano należą: anilina, 4,4’-metylenodianilina (4,4’-metylenobisbenzenodiamina) i 2,4-toluenodiamina (RASFF, 2009; Ćwiek-Ludwicka, 2010).

 

PAAs mogą uwalniać się w większej ilości do żywności w przypadku wyrobów lub opakowań importowanych zwłaszcza z Dalekiego Wschodu. Niestety liczba notowanych przypadków w ostatnich latach wzrasta. Warto wiedzieć, że zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Komisji nr 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, wraz z późniejszymi zmianami, z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie mogą uwalniać się pierwszorzędowe aminy aromatyczne w ilości powyżej 0,01 mg/kg. W wykrytych przypadkach wartość ta była kilkukrotnie przekroczona. Wyroby niezgodne z wymaganiami, ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumenta, nie powinny znajdować się w obrocie i rzeczywiście są wycofywane.

 

W celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego wynikającego z wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej wyrobów z poliamidu o wysokiej zawartości PAAs, Komisja Europejska zamierza wprowadzić przepisy ustanawiające specjalne warunki importu takich wyrobów pochodzących z Chin i Hong Kongu. Przepisy te m.in. będą nakładać obowiązek potwierdzania wynikami badań, że wyroby nie uwalniają do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych w ilościach przekraczających dopuszczalny limit (Ćwiek-Ludwicka, 2010; Komisja Europejska, 2010).

Literatura:  

  1. RASFF. 2009. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Annual Report. URL: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/docs/rasff_annual_report_2009_en.pdf
  2. RASFF. 2013. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Annual Report. URL: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/docs/040614_infographic.pdf
  3. RASFF. 2014a. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). URL: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2014.1026, data dostępu: 30.12.2014.
  4. RASFF. 2014b. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). URL: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2014.0832, data dostępu: 30.12.2014.
  5. Ćwiek-Ludwicka K. 2010. Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności. Roczniki PZH, 61, 4: 341-347.
  6. Komisja Europejska. 2010. Draft Regulation Commission laying down the special conditions of import selected materials and articles from China and Hong Kong. Document SANCO/10320/2010.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Aneta Brodziak

dr inż. Aneta Brodziak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

GAC, kolczaste panaceum
GAC, kolczaste panaceum
Oświadczenie dystrybutora produktu opisanego w artykule pt. Czekoladki „bez cukru”, ale z cukrem
Oświadczenie dystrybutora produktu opisanego w artykule pt. Czekoladki „bez cukru”, ale z cukrem
Premiera - Nowa piramida żywieniowa IŻŻ
Premiera - Nowa piramida żywieniowa IŻŻ
Bez czarny - roślina bogata w związaki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
Bez czarny - roślina bogata w związaki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif