Metody badania genomu  

Jagoda Marchewka
  

  Jagoda Marchewka
Abstrakt:

Badanie genomu staje się coraz tańszą, a co za tym idzie, częściej wykorzystywaną techniką w diagnostyce. Wczesne wykrycie nieprawidłowości zapisanych w sekwencji DNA umożliwia przedsięwzięcie odpowiednich działań profilaktycznych, jak np. farmakoterapia, zmiana stylu życia, czy też diety. Szczególnie obiecujące w profilaktyce dietetycznej jest połączenie badania genomu z dietetyką, nazywane nutrigenomiką. Patrząc w przyszłość można stwierdzić, że elementy nutrigenomiki będą stanowić główne narzędzie w pracy dietetyka.


Data publikacji: 01.11.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Marchewka J: Metody badania genomu, Journal of NutriLife, 2012, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=57 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
genom, badanie genomu, SNP, nutrigenomika, PCR, mikromacierze, sekwencjonowanie, DNA, MALDI-TOF, elektroforeza

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Jagoda Marchewka
  

  Jagoda Marchewka
Abstract:

Publication date: 01.11.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Marchewka J: , Journal of NutriLife, 2012, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=57 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

1. Wstęp

   Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) stanowi zapis informacji genetycznej komórki. Jest swoistą matrycą, w której kolejność nukleotydów znajduje odzwierciedlenie w kolejności aminokwasów w białkach. Odcinek, którego kolejność zasad obrazuje sekwencje polipeptydową konkretnego białka komórki, to gen (Buchowicz, 2009). Genotyp zawiera informacje o strukturze wszystkich białek, RNA i właściwościach regulacyjnych komórki, zapisaną w sekwencji nukleotydów. Stanowi, więc całość informacji genetycznej determinującej zakres możliwości fenotypowych organizmu (Bal, 2007).

 

Metody genotypowania to techniki ...

Tekst zawiera 3945 wyrazów. Będziesz go czytać 19 minut i 43 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bal J., (2007). Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej,  praca zbiorowa / pod red Bal J. Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa, ISBN: 978-83-01-14703-7, ss142-147, 151-154.
 2. Buchowicz J., (2009). Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-15956-6, ss103,104, 106-110.
 3. Carriello N.F. i Skopek T.R., (1993). Mutational analysis using denaturing gradient gel electrophoresis and PCR. Mutuation Research/ Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 288, 103-112.
 4. De La Vega F.M., Lazaruk K.D., Rhodes M., Wenz M.H., (2005). Single nucleotide polymorphisms (SNPs): detection, interpretations and applications. Mutuation Research/ Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 573, 111-135.
 5. Gillies Peter J., (2003), Nutrigenomics: the Rubicon of molecular nutrition, Journal of the American Dietetic Association. 103, 50-55.
 6. Grajek W., (2007). Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Grajka, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN: 9788320432770, ss427-432, 436.
 7. Hauser J., Dmitrzak-Węglarz M., (2009).  W poszukiwaniu genów schizofrenii. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 4, 1: 1-9.
 8. Jarry A., Masson D., Cassagnau E., Parois S., Laboisse C., Denis M.G., (2004). Real-time allele-specific amplification for sensitive detection of the BRAF mutation V600E. Molecular and Cellular Probes. 18, 349-352.
 9. Kurzawski M., DroździkM., (2009). Współczesne metody genotypowania i ich zastosowanie w farmakogenetyce. Metody molekularne w farmakologii klinicznej – od teorii do zastosowań.18.
 10. Maxam A.M., Gilbert W., (1997). A new method for sequencing DNA. PNAS. 74, 560-564.
 11. Newton C.R., Graham A., Heptinstall L.E., Powell J.E., Summers C., Kalshekerl N., Smith J.N., Markham A.F., (1989). Analysis of any point mutation in DNA. The ampliflcation refractory mutation system (ARMS). Nucleic Acid Research, 17, 2503-2516.
 12. Nowak Z., Gruszczyńska J., (2007). Wybrane techniki i metody analizy DNA. wyd. SGGW. Warszawa, ISBN: 9788372449023, ss56, 21-23.
 13. Quinto, J.D., Wang C.H., (2004). A high throughput single-stranded conformation polymorphism assay for detection, subtyping and genotyping influenza viruses. International Congress Series. 1263,  653-657.
 14. Sabelli P., A., (1998). Northern Blot Analysis. Molecular Biomethods Handbook. 89-93.
 15. Sanger F., Nicklen S., Coulson A.R., (1977). DNA sequencing with chain terminating inhibitors. PNAS. 74, 5463-5467.
 16. Słomski R., (2008). Analiza DNA. Teoria i praktyka. praca zbiorowa / pod red Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu , ISBN: 978-83-7160-496-6, ss25, 131-133, 169, 176-177, 209-210.
 17. Southern E.M., (1975). Detection of specific sequences among DNA fragments separated by gel electrophoresis. Journal of Molecular Biology. 98, 503-517.
 18. Tost J., Gut I.G., (2002). Genotyping single nucleotide polymorphisms by mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews. 21, 388– 418.
 19. Tost J., Gut I.G., (2005). Genotyping single nucleotide polymorphisms by MALDI mass spectrometry in clinical applications. Clinical Biochemistry. 38, 335-350.
 20. Węgleński P. Bartnik E., (2000). Genetyka molekularna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 830111830X, ss132-134, 140-144.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Jagoda Marchewka

mgr inż. Jagoda Marchewka


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif