Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów  

Małgorzata Kasprzak
  

  Małgorzata Kasprzak
Abstrakt:

Drobnoustroje mogą żyć tylko w określonych warunkach środowiskowych. Mimo, iż odznaczają się dużymi zdolnościami przystosowawczymi swego metabolizmu do warunków środowiskowych to jednak optymalne i pożądane efekty hodowli drobnoustrojów uzyskuje się w ściśle określonych warunkach. W opracowaniu omówiono ogólnie zapotrzebowanie pokarmowe drobnoustrojów (woda, źródła węgla i azotu, podstawowe związki mineralne) jak i warunki hodowli (pH, temperaturę).


Data publikacji: 18.02.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Kasprzak M: Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów, Journal of NutriLife, 2012, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=12 [dostęp: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
hodowla, warunki wzrostu, zapotrzebowanie pokarmowe, podłoża mikrobiologiczne

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Małgorzata Kasprzak
  

  Małgorzata Kasprzak
Abstract:

Publication date: 18.02.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Kasprzak M: , Journal of NutriLife, 2012, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=12 [access: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Szczególne znaczenie w mikrobiologii żywności mają: chemiczna budowa drobnoustrojów, ich odżywianie i przemiana materii z jej licznymi i skomplikowanymi reakcjami rozkładu, syntezy, a także reakcjami przemiany substancji [7].
Drobnoustroje mogą żyć tylko w określonych warunkach środowiskowych. Chociaż odznaczają się dużymi zdolnościami przystosowania swego metabolizmu do zmian warunków środowiska. W hodowli drobnoustrojów ważne jest, że szybkość wzrostu, oprócz wpływu czynników fizycznych, w dużym stopniu zależy od rodzaju substancji pokarmowych. Przez dobór ...

Tekst zawiera 2623 wyrazów. Będziesz go czytać 13 minut i 6 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Buzzini P., Gobetti M., Rossi J., Ribaldi M.: Grape must: alterntive uses for the organic acid production (citric, fumaric, gluconic). Annali della Facolta di Agraria, 45, 293-306, 1994. 
 2. Federici F., Moresi M., Parente E., Petruccioli M., Piccioni P.: Effect of stirring rate and neutralising agent on fumaric acid production by Rhizopus arrhizus. Ital. J. Food Sci., 4, 387 – 396, 1993. 
 3. Kunicki – Goldfinger W. J. H.: Życie bakterii., PWN, Warszawa, 362–387, 518 – 520, 1994. 
 4. Leśniak W., Pietkiewicz J., Podgórski W.: Charakterystyka porównawcza bioreaktorów stosowanych do biosyntezy kwasu cytrynowego w skali technicznej. Biotechnologia, 3, 48-55, 1993. 
 5. Lilly V.G., Barnett H.L.: Fizjologia grzybów. Państwowe Wyd.Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1959. 
 6. Morrin M., Ward O.P.: Relationships between fungal growth, morphology and fumaric acid production by Rhizopus arrhizus. Mycol. Res., 4, 505-510, 1990. 
 7. Műller G.: Podstawy mikrobiologii żywności. Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa, 60-78,1983. 
 8. Petruccioli M., Angiani E., Federici F.: Semi – continuous fumaric acid production by Rhizopus arrhizus immobilized in polyurethane sponge. Process Biochemistry, 5, 463 – 469, 1996. 
 9. Soccol C. R., Marin B., Raimbault M., Lebeault J. M.: Breeding and growth of Rhizopus in raw cassava by solid state fermentation. Appl. Microbiol. Biotechnol., 41, 330 – 336, 1994. 
 10. Ślopek S.: Mikrobiologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1975. 
 11. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.: Mikrobiologia żywności. Wyd. dydaktyczne Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 1996. 
 12. Szynkiewicz Z.: Mikrobiologia. PWN, Warszawa, 1975.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Małgorzata Kasprzak

dr inż. Małgorzata Kasprzak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Tajemnice pracy technologów przemysłu spożywczego
Tajemnice pracy technologów przemysłu spożywczego
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif