Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny  

Magdalena Klimiuk
  

  Magdalena Klimiuk
Abstrakt:

Czekaloda jest produktem cenionym od wielu lat. W doniesieniu przedstawiono powszechnie wykjorzystywane nazewnictwo i klasyfikację czekolady. Przybliżono również skład czekolady, zwracając szczególną uwagę na rodzaj kwasów tłuszczowych, składniki mineralne, alkaloidy, związki fenolowe. W skrócie, przedstawiono również wpływ spożycia czekolady na organizm człowieka.


Data publikacji: 03.03.2013 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Klimiuk M: Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny, Journal of NutriLife, 2013, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=75 [dostęp: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
czekolada, klasyfikacja, skład chemiczny, właściwości prozdrowotne, indeks glikemiczny

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Magdalena Klimiuk
  

  Magdalena Klimiuk
Abstract:

Publication date: 03.03.2013 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Klimiuk M: , Journal of NutriLife, 2013, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=75 [access: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wprowadzenie

   Historia czekolady sięga czasów starożytnych. Pierwsze uprawy drzew kakaowych (Theobroma cacao) wywodzą się z Ameryki Środkowej. Początkowo nasiona kakaowca były tak cenne, że stanowiły środek płatniczy. Pierwszym produktem z tych nasion był napój Xococalit (gorzka woda) uważana za afrodyzjak. Napój ten cieszył się wielkim powodzeniem wśród najbogatszych. Niejednokrotnie stanowił on ofiarę składaną przez kapłanów, królów i arystokrację podczas modłów i odpraw rytualnych [9].

Majowie ,,czekoladowy napój” przyrządzali na zimno lub gorąco z roztartych ziaren kakaowca z domieszką miodu, ...

Tekst zawiera 1694 wyrazów. Będziesz go czytać 8 minut i 28 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 2. Grembecka M., Zdrojewska I., Hendożko E., Kusiuk A., Szefer P. (2006) Czekolada - źródło magnezu, Nowiny Lekarskie, nr 4, s. 401-403, ISSN 0860-7397
 3. Kaszewska K. (2011) Czekolada dobra na wszystko – wyniki kontroli jakości handlowej wyrobów czekoladowych, Wiedza i Jakość, nr 3, s. 10 – 12, ISSN 18969569
 4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2004) Towaroznawstwo żywności,WSiP, Warszawa, s. 187-190, ISBN 978-83-02-09150-6
 5. Kowalska J., Łata A. (2009) Charakterystyka zamienników tłuszczu kakaowego i wyrobów z nich otrzymanych, Bromat. Chem. Toksykol., nr 3, s. 257-262, ISSN 0365-9445
 6. Kowalska J., Małoszewska E, (2009) Ocena towaroznawcza czekolad wysokokalorycznych, Nauka Przyroda Technologia, Tom 3, Zeszyt 4, ISSN 1897-7820
 7. Łazarowicz A. (2008) Europejski rynek czekolady rozwija się dobrze, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 6, s.80, ISSN 0033-2313
 8. Nebesny E., Żyżelewicz D. (2007) Słodka kaloryczna i jednocześnie zdrowa, czyli kilka słów o czekoladzie, Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, nr 3, s. 58-63, ISSN 0033-2313
 9. Nowak P. (2010) Historia zapisana w tabliczce, Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, nr 9, s.74-75, ISSN 0033-2313
 10. PN-75-A 88001: 1996, Wyroby cukiernicze, Klasyfikacja
 11. PN-V-74025: 2003, Czekolada specjalna
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju  z dnia 5 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. 2005 nr 74 poz. 659)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 4 grudzień 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie, jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813)
 14. Szafulera W. (2010) Tłuszcz w czekoladzie, Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, 2010, nr 1, s. ISSN 0860-7397
 15. Ustawa o warunkach zdrowotności żywności i żywienia z 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634)
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Magdalena Klimiuk

Magdalena Klimiuk


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Bez czarny - roślina bogata w związaki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
Bez czarny - roślina bogata w związaki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka
Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka
Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif