Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka  

Katarzyna Banach
  

  Katarzyna Banach
Abstrakt:

Olej kokosowy jest tłuszczem, który wśród konsumentów wzbudza wiele skrajnych emocji. Przez swoich zwolenników często określany jest mianem „najzdrowszego z tłuszczów”, z kolei jego przeciwnicy niechęć do spożywania tego produktu argumentują wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. Co więcej, nawet wśród dietetyków można spotkać się z odmiennymi opiniami na temat tłuszczu z kokosa. Nie podlega wątpliwości fakt, iż olej kokosowy w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność oraz coraz częściej można usłyszeć o jego prozdrowotnych właściwościach. Niniejsza publikacja przedstawia wpływ spożywania oleju kokosowego na organizm ludzki, jego metabolizm oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne.


Data publikacji: 30.09.2015 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Banach K: Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka, Journal of NutriLife, 2015, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=175 [dostęp: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
olej kokosowy, właściwości prozdrowotne, dieta, dietoterapia

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Coconut oil- properties and meaning in the man’s diet

Katarzyna Banach
  

  Katarzyna Banach
Abstract:

The coconut oil is a fat that arises many extreme emotions among consumers. Its supporters named the oil as  "the healthiest of fats", whereas the opponents explain the reluctance to eat this product because of the high content of saturated fatty acids. What is more, among dietitians it is also possible to meet different opinions connected with fat of the coconut. It is beyond doubt that recently coconut oil gains more popularity as well as more often it can be heard about its pro-health properties. This publication presents the influence of eating the coconut oil on the human organism, its metabolism and basic physicochemical properties.


Publication date: 30.09.2015 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Banach K: Coconut oil- properties and meaning in the man’s diet, Journal of NutriLife, 2015, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=175 [access: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
coconut oil, health benefits, diet, dietotherapy

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Z chemicznego punktu widzenia tłuszcze (w tym olej kokosowy) są mieszaniną glicerolu oraz estrów wyższych kwasów tłuszczowych. Ze względu na pochodzenie dzieli się je na tłuszcze zwierzęce (smalec, masło) oraz roślinne (oleje). Związki te można również klasyfikować z uwagi na konsystencję. I tak wyróżnia się tłuszcze stałe (nasycone), które w swojej budowie, pomiędzy atomami węgla posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze oraz tłuszcze ciekłe (nienasycone), które charakteryzują się obecnością w części węglowodorowej wiązań wielokrotnych między atomami ...

Tekst zawiera 2112 wyrazów. Będziesz go czytać 10 minut i 33 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Assunção ML Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity., Lipids. 2009, 44(7):593-601.
 2. Dulloo AG.: Twenty-four-hour energy expenditure and urinary catecholamines of humans consuming low-to-moderate amounts of medium-chain triglycerides: a dose-response study in a human respiratory chamber, Eur J Clin Nutr. 1996, 50(3):152-8.
 3. Evangelista M.T.P. The effect of topical virgin coconut oil on SCORAD index, transepidermal water loss, and skin capacitance in mild to moderate pediatric atopic dermatitis: a randomized, double-blind, clinical trial. Int J Dermatol, 2013.
 4. Fushiki T. Swimming endurance capacity of mice is increased by consumption of medium-chain triglycerides. J. Nutr., 1995, 125: 531–539.
 5. Fife B.: Cud oleju kokosowego, Wydawnictwo Vital 2010
 6. Guillot B. Intestinal absorption of medium chain fatty acids. Brit. J. Nutr., 1994, 72: 545–553.
 7. Ian A. Cholesterol, coconuts, and diet on Polynesian atolls: a natural experiment: the Pukapuka and Tokelau Island studies, The American Journal of Clinical Nutrition 1981, 34, pp. 1552-1561
 8. Liau KM An open-label pilot study to assess the efficacy and safety of virgin coconut oil in reducing visceral adiposity., ISRN Pharmacol. 2011;2011:949686.
 9. Lindeberg S, Lundh B. Apparent absence of stroke and ischaemic heart disease in a traditional Melanesian island: a clinical study in Kitava., J Intern Med. 1993, 233(3):269-75.
 10. Naiane F.B. Coconut oil supplementation and physical exercise improves baroreflex sensitivity and oxidative stress in hypertensive rats., Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2015, 40(4): 393-400
 11. Nevin KG, Rajamohan T. Beneficial effects of virgin coconut oil on lipid parameters and in vitro LDL oxidation., Clin Biochem. 2004, 37(9):830-5.
 12. Ogbolu DO. In vitro antimicrobial properties of coconut oil on Candida species in Ibadan, Nigeria., J Med Food. 2007, 10(2):384-7.
 13. Reger MA. Effects of beta-hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults., Neurobiol Aging. 2004, 25(3):311-4.
 14. Ruzin A., Novick R.P. Equivalence of Lauric Acid and Glycerol Monolaurate as Inhibitors of Signal Transduction in Staphylococcus aureu., Journal of Bacteriology, 2000, p. 2668–2671
 15. Seaton TB. Thermic effect of medium-chain and long-chain triglycerides in man., Am J Clin Nutr. 1986, 44(5):630-4.
 16. Stubbs RJ, Harbron CG. Covert manipulation of the ratio of medium- to long-chain triglycerides in isoenergetically dense diets: effect on food intake in ad libitum feeding men., Int J Obes Relat Metab Disord. 1996, 20(5):435-44.
 17. Szewczyk A, Hanczakowska E. Właściwości i zastosowanie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) i ich monoacylgliceroli (MCM). Wiad Zootech 2010; 1: 21-26.
 18. Van Wymelbekei V i wsp., Influence of medium-chain and long-chain triacylglycerols on the control of food intake in men., Am J Clin Nutr 1998;68:226–34.
 19. Zając A. Dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie procesu treningowego. Wyd. AWF Katowice, Katowice 2010.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Katarzyna Banach

lic. Katarzyna Banach


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka
Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
McDonald’s - sam skomponuj swoją kanapkę
McDonald’s - sam skomponuj swoją kanapkę
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif