Dodatki smakowo - zapachowe stosowane w produkcji serów  

Adam Widz
  

  Adam Widz
Abstrakt:

Smak i zapach, wygląd zewnętrzny, a także konsystencja produktów spożywczych należą do czynników mających bezpośredni wpływ na ich wybór przez konsumentów. Dotyczy to zwłaszcza produktów spożywczych oferowanych na rynku w szerokim asortymencie, tj. np. produkty mleczne, w tym sery. Ser jest produktem spożywczym o zaskakującej różnorodności gatunków. Niejednokrotnie w produkcji serów stosowane są dodatki smakowo-zapachowe, zwłaszcza naturalne. W publikacji omówiono 9 naturalnych dodatków smakowo-zapachowych stosownych w produkcji serów.


Data publikacji: 19.01.2016 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Widz A: Dodatki smakowo - zapachowe stosowane w produkcji serów, Journal of NutriLife, 2016, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=198 [dostęp: 2023.12.01]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
ser, produkcja, dodatki smakowo-zapachowe

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Taste and smell additives used in cheese production

Adam Widz
  

  Adam Widz
Abstract:

The taste and smell, the external appearance, as well as the consistency of food products belong to factors having a direct effect on consumers choice. It concerns especially food products offered on the market in a wide assortment, i.e. e.g. dairy products including cheese. Cheese is a food product with a surprising diversity of species. More than once in the cheese production taste and smell additives especially natural are used. In the publication 9 natural taste and smell additives used in the cheese production were discussed.


Publication date: 19.01.2016 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Widz A: Taste and smell additives used in cheese production, Journal of NutriLife, 2016, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=198 [access: 2023.12.01]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
cheese, production, manufacture, flavors

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Powszechnie wiadomo, że smak i zapach, wygląd zewnętrzny, a także konsystencja surowców i produktów spożywczych należą do czynników mających bezpośredni wpływ na ich wybór przez konsumentów. Zapach i smak jednocześnie należą do bardzo istotnych wyróżników jakości żywności, w tym również, a często nawet w dużym stopniu, decydują o akceptacji produktu przez konsumenta. Większość preferencji dotyczących smaku oraz zapachu kształtuje się już w okresie dzieciństwa. Na wyrobienie świadomości konsumenckiej m.in. duży wpływ ma tradycja żywieniowa rodziny czy ...

Tekst zawiera 1755 wyrazów. Będziesz go czytać 8 minut i 46 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bieżanowska-Kopeć R., Galas K., Leszczyńska T. Wpływ obróbki termicznej na podstawowy skład chemiczny cebuli (Allium cepa L.). [W:] Żywność Projektowana. Designed Food. (red.) Walczycka M., Jaworska G., Duda-Chodak A., Tarko T. Cz. III, 2011, str. 7-15.
 2. Borowy T., Kubiak M.S. Pieprz – jedna przyprawa, wiele smaków. Gospodarka Mięsna, 2009, 2: 18-19.
 3. Górecki R. Czosnek niedźwiedzi i wężowy. Działkowiec, 2006, 7: 46.
 4. Górska J. Klasyka twarogu. Forum Mleczarskie. Handel, 2014, 6: 34-39.
 5. Grzelak K. Cebula jako źródło prebiotyków w okresie jesienno-zimowym. Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, 2006, 2 (47) Supl.: 67-71.
 6. Karpińska A. Smak to nie wszystko. Forum Mleczarskie. Handel, 2014, 6: 54-59.
 7. Kobus Z., Nadulski R., Guz T., Panasiewicz M., Rydzak L., Kulig R. (2014): Wpływ obróbki ultradźwiękowej na proces pozyskiwania olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego. Inżynieria Rolnicza, 2014, 1 (149): 51-58.
 8. Krzymińska A. Czosnek niedźwiedzi. Działkowiec, 2011, 5: 8.
 9. Kuczuk A. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne uprawy papryki słodkiej w warunkach ekologicznego systemu produkcji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56 (3 ): 243-249.
 10. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A. Czosnek jako zioło kształtujące właściwości prozdrowotne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(4): 810-812.
 11. Makała H. Przyprawy znane i nieznane w przetwórstwie mięsa. Gospodarka Mięsna, 2005, 4: 10-19.
 12. Mańkowska D., Bylka W. Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność biologiczna. Herba Polonica, 2009, 55 (1): 109-125.
 13. Marciniec K., Włodarczyk-Marciniec B. Przeciwnowotworowe własności czosnku. Postępy Fitoterapii, 2008, 2, 90-95.
 14. Miladi H., Slama R.B., Mili D., Zouari S., Bakhrouf A., Ammar E. Chemical composition and cytotoxic and antioxidant activities of Satureja montana L. essential oil and its antibacterial potential against Salmonella Spp. strains. Journal of Chemistry, 2013, ID 275698: 1-9.
 15. Nurzyńska-Wierdak R. Ocimum basilicum L. – wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2012, XXII (1) Sectio EEE: 20-30.
 16. Rausch A., Lotzn B. Zioła. Wyd. Elipsa, 2006, Poznań.
 17. Szymańska A. Fascynujący świat serów. Wiadomości Rolnicze, 2014, 58. Doi: url:http://rme.cbr.net.pl/wiadomoci-rolnicze/553-fascynujcy-wiat-serow.html [dostęp: 2014.12.12].
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Adam Widz

inż. Adam Widz


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Premiera - Nowa piramida żywieniowa IŻŻ
Premiera - Nowa piramida żywieniowa IŻŻ
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif