Owoce suszone – rynek, spożycie, charakterystyka produktów  

Aleksandra Jakubek
  

  Aleksandra Jakubek
Abstrakt:

Owoce suszone stanowią produkt otrzymany ze świeżych owoców jednego gatunku, całych lub pokrojonych, obranych lub nieobranych ze skórki i wysuszonych w stopniu zapewniającym ich trwałość. Tak utrwalone owoce stanowią atrakcyjny surowiec lub produkt, który dostępny jest przez cały rok. Na rynku owoce suszone dostępne są głównie jako półprodukt lub produkt w postaci przekąski. W pracy zostały zawarte informacje dotyczące charakterystyki towaroznawczej wybranych owoców suszonych oraz dostępności suszu na polskim rynku.


Data publikacji: 16.03.2014 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Jakubek A: Owoce suszone – rynek, spożycie, charakterystyka produktów, Journal of NutriLife, 2014, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=143 [dostęp: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
owoce suszone, suszenie, owoce

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Dried fruits - market, consumption, products characteristics

Aleksandra Jakubek
  

  Aleksandra Jakubek
Abstract:

Dried fruits determine product obtained from fresh fruits of one kind, all or sliced, peeled or not pilled from the skin and the dried in the degree assuring their constancy. Such infixed fruits determines an attractive raw material or the product which is available throughout the year. On the market dried fruits are mainly available as semi-finished product or the product in the form of a snack. This article presents the commodities characterizations of selected dried fruits and the accessibility of dried fruits in a Polish market.


Publication date: 16.03.2014 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Jakubek A: Dried fruits - market, consumption, products characteristics, Journal of NutriLife, 2014, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=143 [access: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
dried fruits, drying, fruits

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Ze względu na wysoką wartość odżywczą, owoce stanowią niezbędny element zdrowej diety, jednak w związku z występującymi w Polsce porami roku, ich dostępność jest ograniczona stąd  pojęcie „owoce sezonowe”. Owoce sezonowe są dostępne przez cały rok, dzięki odpowiedniej obróbce technologicznej. Na rynku możemy znaleźć przetwory owocowe apertyzowane, takie jak: kompoty, dżemy, przeciery, soki, czy syropy; a także owoce utrwalone metodami, takimi jak: mrożenie, czy suszenie. Suszenie obniża zawartość wody, dzięki czemu uniemożliwia rozwój drobnoustrojów, a także ...

Tekst zawiera 3552 wyrazów. Będziesz go czytać 17 minut i 45 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Colditz G., Colditz P., Owoce egzotyczne Multico., Warszawa, 1995.
 2. Encyklopedia Techniki. Przemysł Spożywczy, Red. Pijanowski E., WNT, Warszawa, 1978, s. 514-520,729.
 3. Flowerdew B., Owoce, Muza, Warszawa, 1998.
 4. Grotto D., 101 Produktów dla Zdrowia i Życia, Vesper, Poznań, 2010
 5. Hagen S.F., Borge G.I.A., Bengtsson G.B., Bilger W., Berge A., Haffner K., Solhaug K.A., Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation., Postharvest Biology and Technology, 2007, 45, s. 1-10
 6. Kohlmunzer S., Farmakognozja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997.
 7. Kuś P., Góralska E., Woźniak D., Matkowski A., Mangiferin – A bioactive xanthonoid, not only from mango, Postępy farmacji, 2011, nr 1, s.3-8.
 8. Nowak B., Leksykon roślin ozdobnych i użytkowych. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2000.
 9. Siet J. Sijtsemaa, Jesionkowska K., Symoneauxc R., Konopacka D., Snoeka H., Perceptions of the health and convenience characteristics of fresh and dried fruits, LWT - Food Science and Technology, 2012, 49, s. 275-281
 10. Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa, 1999, s. 191-198
 11. Towaroznawstwo. Produkty Spożywcze, Red A. Lempka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1985, s. 153-179.
 12. Xiaolan Yang, Lei Yang, Haiying Zheng, Hypolipidemic and antioxidant effects of mulberry (Morus alba L.) fruit in hyperlipidaemia rats., Food and Chemical Toxicology, 2010, 48 2374–2379
 13. URL: http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Aleksandra Jakubek

inż. Aleksandra Jakubek


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Magazynowanie towarów żywnościowych
Magazynowanie towarów żywnościowych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif