Badanie autentyczności olejów roślinnych  

Mariusz Borowiec
  

  Mariusz Borowiec
Abstrakt:

Proceder fałszowania produktów spożywczych spotykany jest od wieków. Dokonuje się tego na wiele, mniej lub bardziej skomplikowanych, sposobów. Fałszowane są wszelkie możliwe grupy żywności, na każdym etapie produkcji i dystrybucji [32]. Jednym z najczęściej fałszowanych produktów spożywczych są oleje roślinne. Wśród metod wykrywania zafałszowań olejów wyróżnia się metody fizykochemiczne, chromatograficzne, izotopowe, spektralne,  elektroforetyczne, immunologiczne i biologii molekularnej, biologiczne i metody wykorzystujace elektroniczny nos.


Data publikacji: 10.05.2013 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Borowiec M: Badanie autentyczności olejów roślinnych, Journal of NutriLife, 2013, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=103 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
olej, oliwa z oliwek, proces technologiczny, proces wytwarzania, zafałszowania żywności, metody wykrywania zafałszowań

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Mariusz Borowiec
  

  Mariusz Borowiec
Abstract:

Publication date: 10.05.2013 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Borowiec M: , Journal of NutriLife, 2013, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=103 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

1. Wprowadzenie

   Jednym z najczęściej fałszowanych produktów spożywczych są oleje roślinne. Dotyczy to głównie oliwy z oliwek. Dzieje się tak ze względu na jej specyficzne właściwości zdrowotne i sensoryczne, dużą trwałość oraz stosunkowo wysoką cenę w porównaniu do olejów z innych roślin, która wynika z konieczności stosowania surowców o wysokiej jakości, aby gotowy produkt również charakteryzował się wysoką jakością [8, 39].

Fałszowanie olejów spowodowane jest głównie względami ekonomicznymi. Droższe oleje miesza się z ich tańszymi odpowiednikami w celu obniżenia kosztów produkcji, co ...

Tekst zawiera 2933 wyrazów. Będziesz go czytać 14 minut i 39 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Al-Ismail K.M., Alsaed A.K., Ahmad R., Al-Dabbas M.: Detection of olive oil adulteration with some plant oils by GLC analysis of sterols using polar column. Food Chemistry, 2010, nr 121, s. 1255-1259, ISSN 0308-8146
 2. Andrikopoulos N. K.: Chromatographic and spectroscopic methods in the analysis of triacylglycerol species and regiospecific isomers of oils and fats. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2002, tom 42, nr 5, s.473-505, ISSN 1040-8398
 3. Aparicio R., Aparicio-Ruìz R.: Authentication of vegetable oils by chromatographic techniques. Journal of Chromatography A, 2000, nr 881, s. 93-104, ISSN 0021-9673
 4. Blanch G.P., Villén J., Herraiz M.: Rapid Analysis of Free Erythrodiol and Uvaol in Olive Oils by Coupled Reversed Phase Liquid Chromatography Gas Chromatography. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1998, tom 46, nr 3, s. 1027−1030, ISSN 0021-8561
 5. Boskou D.: Olive Oil - Chemistry and Technology (2nd Edition). AOCS Press, Italy, 2006, 293 s., ISBN 978-1-893997-88-2
 6. Codex Alimentarius. Codex standard for named vegetable oils. Codex-Stan 210, 1999
 7. Codex Alimentarius FAO/WHO: Fat, Oils and Related Products. The Codex Alimentarius, Rome, 2001, 8
 8. Dankowska A., Małecka M.: Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek olejami z nasion na podstawie analizy składu kwasów tłuszczowych. Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, nr 196, s. 147-153, ISSN 1689-7374
 9. Fasciotti M., Pereira Netto A.D.: Optimization and application of methods of triacylglycerol evaluation for characterization of olive oil adulteration by soybean oil with HPLC–APCI-MS–MS. Talanta, 2010, nr 81, s. 1116-1125, ISSN 0039-9140
 10. Fortuna T., Przetaczek I.: Metody wykrywania zafałszowań żywności. Laboratorium, 2005, nr 3, s. 38-40, ISSN 0033-25X
 11. García-González D.L., Mannina L., D’Imperio M., Segre A.M., Aparicio R.: Using 1H and 13C NMR techniques and artificial neural networks to detect the adulteration of olive oil with hazelnut oil. European Food Research and Technology, 2004, nr 5, s. 545-548, ISSN 1438-2377
 12. Hai Z., Wang J.: Detection of adulteration in camellia seed oil and sesame oil using an electronic nose. European Journal of Lipid Science and Technology, 2006a, nr 108, s. 116–124, ISSN 1438-9312
 13. Hai Z., Wang J.: Electronic nose and data analysis for detection of maize oil adulteration in sesame oil. Sensors and Actuators B: Chemical, 2006b, nr 119, s. 449-455, ISSN 0925-4005
 14. IOC (International Olive Council), Trade Standard Applying to Olive Oils and  Olive-Pomace Oils, nr 3, 2011
 15. IUPAC Technical Report, Lexicon of Liquid Nutrition, Pure Applied Chemistry, 2001, vol. 73, nr 4, s. 685-744
 16. Jerzewska M., Ptasznik S.: Identyfikacja oliwy z oliwek dostępnej na rynku krajowym na podstawie składu kwasów tłuszczowych. Tłuszcze Jadalne, 2006, t. 41. nr 1 – 2, s. 32-37, ISSN 0371-9227
 17. Kadiroglu P.: Classification of Virgin Olive Oils from Different Olive Varieties and Geographical Regions by Electronic Nose and Detection of Adulteration. İZMİR, 2008, 93s.
 18. Kamm W., Dionisi F., Hischenhuber C., Engel K. H.: Authenticity assessment of fats and oils. Food Reviews International, 2001, nr 3, s. 249-290, ISSN 8755-9129
 19. Kelly S., Parker I., Sharman M., Dennis J., Goodall I.: Assessing the authenticity of single seed vegetable oils using fatty acid stable carbon isotope ratios (13C/12C). Food Chemistry, 1997, tom 52, nr 2, s. 181-186, ISSN 0308-8146
 20. Kocjan R. (red.): Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. Analiza instrumentalna. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000, 568 s., ISBN 83-200-2435-8
 21. Marikkar J.M.N., Ghazali H. M., Che Man Y. B., Peiris T.S.G., Lai O.M.: Use of gas liquid chromatography in combination with pancreatic lipolysis and multivariate data analysis techniques for identification of lard contamination in some vegetable oils. Food Chemistry, 2005, nr 91, s. 23-30, ISSN 0308-8146
 22. Oliveros C.C., Pérez Pavón J.L., Garcı́a Pinto C.,Fernández Laespada E., Moreno Cordero B., Forina M.: Electronic nose based on metal oxide semiconductor sensors as a fast alternative for the detection of adulteration of virgin olive oils. Analytica Chimica Acta, 2002, nr 459, s.219-228, ISSN 0003-2670
 23. PN-A-86908:2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Rafinowane oleje roślinne
 24. PN-A-86940:2001. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Terminologia
 25. PN-ISO 5507:2004. Nasiona oleiste, oleje i tłuszcze roślinne. Nazewnictwo
 26. Poulli K.I., Mousdis G.A., Georgiou C.A.: Rapid synchronous fluorescence method for virgin olive oil adulteration assessment. Food Chemistry, 2007, nr 105, s. 369-395, ISSN 0308-8146
 27. Przetaczek – Rożnowska I., Rosiak M.: Wykrywanie zafałszowań żywności. Przemysł Spożywczy, 2011, tom 65, s. 20-24, ISSN 0033-25X
 28. Rabiei Z., Tahmasebi Enferadi S.: Traceability of Origin and Authenticity of Olive Oil. W: Olive Oil - Constituents, Quality, Health Properties and Bioconversions, pod red. D Boskou D., wyd. InTech, Teheran (Iran), 2012, ISBN: 978-953-307-921-9
 29. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy, Dz. U. L 1991, Nr 248 z 5.9.1991, s. 1
 30. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy, Dz. U. 2003, Nr 295, s. 0057-0077
 31. Salivaras E., McCurdy A. R.: Detection of olive oil adulteration with canola oil from triacylglycerol analysis by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Journal of the American Oil Chemists' Society, 1992, nr 9, s. 935-938, ISSN 1558-9331
 32. Sawicki W.: Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś. Przemysł spożywczy, 2009, tom 65, nr 12, s. 28-31, ISSN 0033-25X
 33. Świderski F., Waszkiewicz – Robak B.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, 616 s., ISBN 978-83-7583-210-5
 34. Targoński Z.: Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania. Przemysł Spożywczy, 2000, 6, s. 9-11, ISSN 0033-25X
 35. Targoński Z., Stój A.: Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4, s. 30-40, ISSN 1425-6959
 36. Tay A., Singh R. K., Krishnan S. S., Gore J. P.: Authentication of Olive Oil Adulterated with Vegetable Oils Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Lebensmittel-Wissenshaft und-Technologie, 2002, vol. 35, nr 1, s. 99–103 ISSN 0023-6438
 37. Tuszyński T., Czernicka M.: Zafałszowanie żywności i napojów oraz metody ich wykrywania. Laboratorium, 2008, nr 7-8, s. 38-43, ISSN 1643-7381
 38. Webster L., Simpson P., Shanks A. M., Moffat C. F.: The authentication of olive oil on the basis of hydrocarbon concentration and composition. Analyst, 2000, tom 125, nr 1, s. 97-104, ISSN 0003-2654
 39. Wroniak M., Kwiatkowska M., Krygier K.: Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, nr 2, 46-58, ISSN 1425-6959
 40. Wroniak M., Krygier K., Kaczmarczyk M.: Comparison of the quality of cold pressed and virgin rapeseed oils with industrially obtained oils. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2008, nr 1, s. 85-89, ISSN 1230-0322
 41. Wroniak M., Łukasik D., Maszewska M.: Porównanie stabilności oksydacyjnej wybranych olejów tłoczonych na zimno z olejami rafinowanymi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, nr 1, 214-221, ISSN 1425-6959
 42. Wroniak M., Maszewska M.: Oliwa z oliwek w diecie śródziemnomorskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, nr 5, 26-36, ISSN 1425-6959
 43. Wroniak M., Ramotowska J., Matuszewska M., Obiedziński M.: Możliwości zastosowania oznaczania izomerów trans kwasów tłuszczowych i 3,5-sigmastadienu do badania autentyczności olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, nr 2, s. 365-373, ISSN 1425-6959
 44. Wu Y., Zhang H., Han J., Wang B., Wang W., Ju X., Chen Y.: PCR-CE-SSCP applied to detect cheap oil blended in olive oil. European Food Research and Technology, 2011, nr 2, s. 313-324, ISSN 1438-2377
 45. Yang H., Irudayaraj J.: Comparison of near-infrared, fourier transform-infrared, and fourier transform-raman methods for determining olive pomace oil adulteration in extra virgin olive oil.  Journal of the American Oil Chemists' Society, 2001, nr 9, s. 889-895, ISSN 1558-9331
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Mariusz Borowiec

Mariusz Borowiec


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif