Inhibitory enzymów trawiennych jako środek towarzyszący dietoterapii  

Marlena Mikuśkiewicz
  

  Marlena Mikuśkiewicz
Abstrakt:

Inhibitory enzymów trawiennych występują powszechnie w pożywieniu człowieka i zwierząt. Inhibitory te są zaliczane do czynników antyżywieniowych, jednak w pewnych sytuacjach ich wpływ na organizm może być pozytywny. Znajdują one zastosowanie w terapii otyłosci, cukrzycy typu 2, nowotworów, a także w prewencji zawałów i chorób sercowo-naczyniowych.


Data publikacji: 20.01.2012 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
 • Mikuśkiewicz M: Inhibitory enzymów trawiennych jako środek towarzyszący dietoterapii, Journal of NutriLife, 2012, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=58 [dostęp: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
inhibitory enzym, otyłość, farmakoterapia otyłości, symptomatologia, zawał serca, choroby sercowo-naczyniowe, insulinooporność, cukrzyca typu 2, nowotwór

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Marlena Mikuśkiewicz
  

  Marlena Mikuśkiewicz
Abstract:

Publication date: 20.01.2012 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
 • Mikuśkiewicz M: , Journal of NutriLife, 2012, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=58 [access: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

1. Inhibitory enzymów proteolitycznych

   Inhibitory enzymów proteolitycznych występują głównie w nasionach roślin strączkowych tj. soja, fasola, bób, groch. W soi stanowią 6%, a w fasoli 2,5 % wszystkich białek [Piecyk i wsp., 2005]. Są one syntetyzowane głównie w tkankach roślin i stanowią one prawdopodobnie część systemu obronnego roślin, inhibując liczne enzymy trawienne zwierząt, szczególnie owadów [Iingling i wsp., 2005]. Inhibitory trypsyny należą do związków antyodżywczych, mogą jednak w określonych sytuacjach działać prozdrowotnie[Winiarska – Mieczan, 2007].

Żywność zawierająca inhibitory ...

Tekst zawiera 1158 wyrazów. Będziesz go czytać 5 minut i 47 sekund.



Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Armstrong W. B., Kennedy A. R., Wan  X. S., Atiba J., McLaren C. E., Meyskens Jr F. L., 2000. Single dose administration of Bowman-Birk inhibitor concentrate in patients with oral leukoplakia. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9: 43 – 47.
 2. Asao T., Imai F., Tsuji I., Tashiro M., Iwami K., Ibuki F., 1991. The amino acid sequence of a Bowman-Birk type proteinase inhibitor from faba bean (Vicia faba L.). Journal of Biochemistry, 110: 951 – 955.
 3. Birk Y., 1985. The Bowman-Birk inhibitor: Trypsin and Chymotrypsin inhibitor from soybeans. International Journal of Peptide and Protein Research, 25: 113 – 131.
 4. Chiasson J. L., Josse R. G., Gomis R. i wsp., 2003. Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance:   the STOP-NIDDM Trial. JAMA, 290 (4): 486 – 494.
 5. Clemente A., Gee J. M., Johnson I. T., MacKenzie D. A., Domoney C., 2005. Pea (Pisum sativum L.) protease inhibitors from the Bowman-Birk class influence the growth of human colorectal adenocarcinoma HT29 cells in vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 8979 – 8986.
 6. Cyganek K., 2003. Indywidualizacja postępowania w otyłości. Algorytm leczenia. Przewodnik lekarza, 2: 56 – 61.
 7. Davidson M. H., Hauptman J., DiGirolamo M. i wsp., 1999. Weight control and risk factor reduction in obese subjects treated for 2 years with orlistat: A Randomized Controlled Trial. JAMA, 281 (3): 235 – 242.
 8. Iingling L., Jianjun L., Song – Ming, Liyun L., Bihao C., 2005. Study of transformation of cowpea trypsin inhibitor gene into cauliflower (Brassica oleracea L. var. botrytis). African Journal of Biotechnology, 4 (1): 45 – 49.
 9. Kennedy A. R., Billings P. C., Wan X. S., Newberne P. M., 2002. Effects of Bowman-Birk inhibitor on rat colon carcinogenesis. Nutrition and Cancer, 43: 174 – 186.
 10. Krotkiewski M., 2002. Otyłość – środki wspomagające w dietetycznej i farmakologicznej terapii. Przewodnik Lekarza, 6: 78 – 88.
 11. Luźniak P., Marek J., Kowrach M., Wojciechowska – Luźniak A., 2009. Zmiany w standardach farmakoterapii cukrzycy typu 2 – specjalne znaczenie metforminy. Przewodnik lekarza, 2: 34 – 40.
 12. Messina M., Barnes S., 1991. The role of soy products in reducing risk of cancer. Journal of the National Cancer Institute, 83: 541 – 546.
 13. Ng T. B., Lam S. K., Fong W. P., 2003. A homodimeric sporamin – type trypsin inhibitor with antiproliferative, HIV reverse transcriptase-inhibitory and antifungal activities from wampee (Clausena lansium) seeds. Journal of Biological Chemistry, 384: 289 – 293.
 14. Piecyk M., Klepacka M., Worobiej E., 2005. Zawartość inhibitorów trypsyny, oligosacharydów oraz fosforu fitynowego w preparatach białkowych otrzymanych z nasion fasoli (phaseolus vulgaris) metodą krystalizacji i izolacji klasycznej. Żywność Nauka Technologia Jakość, 3 (44): 92 – 104.
 15. Polanowski A., Wilusz T., 1998. Materiały konferencji naukowej: Biotechnologia   w technologii żywności, Wrocław, 33 – 45.
 16. Rossner S., Sjostrom L., Noack R. i wsp., 2000. Weight loss, weight maintenance, and improved cardiovascular risk factors after 2 years treatment with orlistat for obesity. Obesity Research, 8: 49 – 60.
 17. Roy D. M., Schneeman B. O., 1981. Effect of soy protein, casein and trypsin inhibitor on cholesterol, bile acid and pancreatic enzymes in mice. Journal of Nutrition, 111: 878 – 885.
 18. Tatoń J., 2006. Akarboza – cele, wskazania i metody stosowania w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2. Medycyna Metaboliczna: Cukrzyca – Otyłość – Miażdżyca, 4: 85 – 93.
 19. Tatoń J., Czech A. (red), 2001. Diabetologia t. 2. PZWL, Warszawa.
 20. Tominaga S., 1985. Cancer incidence in Japanese in Japan, Hawaii, and Western United States. Journal of the National Cancer Institute, 69: 83 – 92.
 21. Torgerson J. S., Hauptman J., Boldrin M. N., i wsp., 2004. XENical in the Prevention of Diabetes in Obese Subjects (XENDOS) Study. Diabetes Care, 27: 155 – 161.
 22. Winiarska – Mieczan A., 2007. Inhibitory trypsyny z rodziny Bowmana-Birka – budowa oraz znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 63 (3).
 23. Witschi H., Kennedy A. R., 1989. Modulation of lung tumor development in mice with the soybean-derived Bowman-Birk protease inhibitor. Carcinogenesis 10 (12): 2275 – 2277.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl




  Autor publikacji

mgr inż. Marlena Mikuśkiewicz

mgr inż. Marlena Mikuśkiewicz


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa
Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa
Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej
Mechanizm powstawania IgE-zależnej alergii pokarmowej
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
DOŁĄCZ DO NAS
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif