Próby ograniczania niepożądanych emocji poprzez napadowe objadanie się  

Kinga Blacharska
  

  Kinga Blacharska
Abstrakt:

Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania doświadczają poważnych zaburzeń zachowań związanych z jedzeniem oraz uczuć i myśli krążących przeważnie wokół tematu jedzenia, postrzegania kształtu sylwetki, masy ciała. W wielu przypadkach zaburzeniom odżywiania mogą towarzyszyć inne zaburzenia psychiczne, np. zaburzenia lękowe, panika, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nadużywanie alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz próby samookaleczeń. Zaburzenia te często kojarzone są z wizerunkiem osoby wychudzonej i wyniszczonej fizycznie, która obsesyjnie skupia się na ilości spożytego jedzenia. W rzeczywistości problem może być niewidoczny nawet dla osób z najbliższego otoczenia chorego. Zaburzenia odżywiania mają różne podłoża, przebieg i nasilenie. Często służą jako narzędzie w uzyskaniu pożądanego wyglądu oraz rozładowaniu stanu emocjonalnego. Leczenie zaburzeń odżywiania wymaga niekiedy zaangażowania najbliższego otoczenia osoby chorej oraz zespoły terapeutycznego. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zaburzenie napadowego objadania się w celu poszerzenia świadomości społeczeństwa w tym temacie.


Data publikacji: 18.01.2021 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Blacharska K: Próby ograniczania niepożądanych emocji poprzez napadowe objadanie się, Journal of NutriLife, 2021, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=364 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:


Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Kinga Blacharska
  

  Kinga Blacharska
Abstract:

Publication date: 18.01.2021 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Blacharska K: , Journal of NutriLife, 2021, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=364 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Zaburzenia odżywiania

Badania epidemiologiczne dostarczają informacji o występowaniu zaburzeń i trendach w częstotliwości zaburzeń w czasie. W przypadku badań epidemiologicznych dotyczących zaburzeń odżywiania istnieją pewne kwestie metodologiczne. Zaburzenia odżywiania są stosunkowo rzadkie w populacji ogólnej, a pacjenci mają tendencję do zaprzeczania lub ukrywania swojej choroby i unikania profesjonalnej pomocy. To sprawia, że ​​badania społeczne są kosztowne i nieskuteczne. Dlatego w wielu badaniach epidemiologicznych wykorzystuje się rejestry przypadków psychiatrycznych lub dokumentację medyczną ...

Tekst zawiera 2213 wyrazów. Będziesz go czytać 11 minut i 3 sekundy.Publiakacja tylko dla naszych czytelników

Dołącz do czytelników

Uzyskaj dostęp do większej liczby publikacji, aktualności dietetycznych, powiadomień.

REJESTRACJA

Logowanie

Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW, Epidemiology of Eating Disorders: Incidence, Prevalence and Mortality Rates, Curr Psychiatry Rep. 2012; 14(4): 406–414 doi: 10.1007/s11920-012-0282-y
 2. Nelkowska D. Orthorexia nervosa: definicje, kryteria, klasyfikacje – kontrowersje i rozbieżności w wynikach badań, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia,2019;32(3);169-180 http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.169-180
 3. Wu M, Hartmann M, Skunde M, et al.  Inhibitory Control in Bulimic-Type Eating Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Plos One 2013; 8(12) doi: 10.1371/journal.pone.0083412
 4. Grzymisławski M, Dietetyka kliniczna, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2020:390-393
 5. Walenda A, Bogusz K, Kopera M, i wsp. Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się, Psychiatr. Pol. 2020;181:1-16 https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122212
 6. Reed GM, First MB, Kogan CS, et al. Innovations and changes in the ICD‐11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders, World Psychiatry. 2019;18(1): 3–19. doi: 10.1002/wps.20611
 7. Jeznach-Steinhagen A, Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi, Wydawnictwo lekarskie PZWL,Warszawa 2020:291-292
 8. Dingemans A, Danner U, Parks M. Emotion Regulation in Binge Eating Disorder: A Review, Nutrients 2017;22;9(11):1274. doi: 10.3390/nu9111274
 9. Greeno CG, Wing RR, Shiffman S. Binge antecedents in obese women with and without binge eating disorder, J. Consult. Clin. Psychol. 2000;68(1):95-102. doi: 10.1037/0022-006X.68.1.95
 10. Arnow B, Kenardy J, Agras WS. Binge eating among the obese: A descriptive study,  Journal of Behavioral Medicine1992;15:155–170. doi: 10.1007/BF00848323
 11. Bąk-Sosnowska M, Kryteria różnicowe Zaburzenia z napadami objadania się i Uzależnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia, Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 247-259 http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62824
 12. Hilbert A. Binge-Eating Disorder , Psychiatr Clin North Am. 2019;42(1):33-43. doi:10.1016/j.psc.2018.10.011
 13. Buczko W, Danysz A., Kompedium farmakologii i farmakoterapii, Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2016:69
 14. Włodarek D, Lange E, Kozłowska L. i wsp. Dietoterapia, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015:179-181
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Kinga Blacharska

lic. Kinga Blacharska

Licencjat, Specjalność: Psychologia w zarządzaniu Obecne studia: Dietetyka, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielk Dietetyka, psychologia, medycyna, technologia żywności i żywienia, sport są obszarami moich zainteresowań. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Znaczenie magnezu w zapobieganiu chorobom i w ogólnym zdrowiu
Znaczenie magnezu w zapobieganiu chorobom i w ogólnym zdrowiu
Dietetyczne przeciwdziałanie niepłodności
Dietetyczne przeciwdziałanie niepłodności
Ocena wydolności fizycznej osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej
Ocena wydolności fizycznej osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej
Wpływ spożycia fitosteroli na zawartość frakcji cholesterolu LDL we krwi osób dorosłych
Wpływ spożycia fitosteroli na zawartość frakcji cholesterolu LDL we krwi osób dorosłych
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif