AZS – astma skóry o podłożu psychosomatycznym  

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest długotrwałą, nawracająca, zapalną dermatozą o podłożu genetycznym, cechującą się wybitnie uporczywym świądem, suchością i łuszczeniem skóry, typowym dla danego wieku umiejscowieniem, charakterystycznymi zmianami morfologicznymi oraz współistnieniem innych  chorób atopowych. W Polsce na AZS choruje od ok. 4,7 % do 9,2% dzieci oraz 0,9-1,4% dorosłych. Jest ono jednym z najczęstszych chorób skóry wieku dziecięcego. Pierwsze jej objawy mogą także wystąpić po 50. roku życia. Wieloczynnikowa etiopatogeneza nie pozwala na określenie jednolitego schematu postępowania, a uczulać może prawie każdy pokarm, szczególnie z tzw. złotej ósemki alergenów. W publikacji omówiono 10. suplementów. Na uwagę zasługują: Eisenia arboreta i ostropest plamisty. Dermatitis atopica można zaliczyć do chorób psychosomatycznych, m.in. ze względu na  obecność u chorych tzw. triady objawów psychicznych oraz współwystępowanie wielu uciążliwych jednostek chorobowych (np. ADHD, padaczka, IBS).

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

WSTĘP

Do procesu leczenia atopowego zapalenia skóry należy podejść multidyscyplinarnie, ponieważ choroba dotyka wielu sfer życia pacjenta i niejednej gałęzi medycyny. Temat egzemy jest obszerny i dalece przekracza ramy niniejszego artykułu. Precyzyjnych opisów zjawiska oraz pozostałych obszarów choroby należy szukać w innych artykułach oraz publikacjach naukowych. W pracy poruszono aspekt dietetyczny oraz skierowano szczególną uwagę na tło psychologiczne choroby, które ma ogromne znaczenie w rozwoju i przebiegu atopowego zapalenia skóry u pacjentów w każdym okresie życia, ...
Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Albińska P. (2014): Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry. Psychiatr. Psychol. Klin. 14 (4), s. 296-302.
 2. Austin P., Thrash A., Thrash C. (2003): Alergia pokarmowa. Wyd. Fundacja ,,Źródło Życia”, Mszczonów, s. 58-59, 63, 74-77.
 3. Bartoszek B. (2010): Atopowe zapalenie skóry (AZS) jako choroba psychosomatyczna: analiza badań. Wyd. KUL, Lublin, s. 57-58, 59, 61-62, 64, 66-68, 72.
 4. Bartuzi Z. (2006): Alergia na pokarmy. Wyd. Mediton, Lódź, s. 132-135.
 5. Błach J., Nowacki W., Mazur A. (2007): Wpływ magnezu na reakcje alergiczne skóry. Postępy Hig Med. Dosw., s. 548-549, 551-552.
 6. Bojarowicz H., Woźniak B. (2008): Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę. Probl Hig Epidemiol, 89 (4), s.471-472, 474-475.
 7. Czarnecka A. (2007): Zrozumieć alergie. Wyd. Firma księgarska, Olsztyn, s. 86-88, 122-134, 144-145.
 8. Czerwionka-Szaflarska M., Adamska I., Kupczyk K. (2010): Wyprysk atopowy jako jeden z objawów alergii pokarmowej u dzieci. Wyd. Via Medica, s.182-185, 187.
 9. Dobryniewski J., Szajda S., Waszkiewicz N., Zwierz K. (2007): Kwas g-linolenowy (GLA) – znaczenie terapeutyczne. Przegląd lekarski 2007/64/2, s.100-1001.
 10. Godlewska K., Michalak I., Chojnacka K. (2014): Glony na zdrowie. Wiadomości chemiczne, 68, 9-10, s.836-837, 842, 847-849.
 11. Kalicki B., Maślany A., Placzyńska M., Rustecka A., Jung A. (2011): Atopowe zapalenie skóry – ciężka postać u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku. Pediatr Med Rodz 2011, 7 (4), s. 394-398.
 12. Kamińska B., Plata-Nazar K. (2009): Atopowe zapalenie skóry u dzieci. Program ALERNI. Wyd. Via Medica, s.367-370.
 13. Karney A. (2004): Rola diety w atopowym zapaleniu skóry. PL.EMOPR.16.01.04.
 14. Kądziołka A. (2008): Oswoić atopowe zapalenie skóry. Wyd. Złote myśli, Gliwice, s. 21.
 15. Krogulska A., Wąsowska-Królikowska K. (2008): Atopowe testy płatkowe, punktowe testy skórne i swoiste IgE w diagnostyce alergii pokarmowej u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.Pediatria Polska.Wyd. Elsevier, Volume 83, Issue 4, July–August 2008, s. 337-344.
 16. Kurzawa R., Wanat-Krzak  M., Widerska-Kurzawa A. (2009): Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla lekarzy. Wyd. Help-Med, Kraków, s. 11, 13, 15, 20-21, 25, 45, 49.
 17. Lutomski J. (2002): Uznane roślinne środki dermatologiczne. Borgis – Postępy Fitoterapii 3-4, s. 39-44.
 18. Myłek D. (2007): Alergie. Wydanie I. Wyd. W.A.B., Warszawa, 97-135, 163-165.
 19. Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., Socha J. (2010): Probiotyki – efekty zdrowotne. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71), s. 20, 22-24.
 20.  Nowicki R., Trzeciak M., Wilkowska A., Sokołowska-Wojdyło M., Ługowska-Umer H., Barańska-Rybak W., Kaczmarski M., Kowalewski C., Kruszewski J., Maj J., Silny W., Śpiewak R., Petranyuk A. (2016): Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Praca poglądowa. Alergologia Polska 3 (2016). Wyd. Elsevier, s. 18-28.
 21. Pawliczak R. (2014): Atopowe zapalenie skóry – leczenie przeciwzapalne jest bardzo ważne. Praca poglądowa. Alergologia Polska 1 (2014). Wyd. Elsevier, s. 119-121, 125.
 22. Raj K.: Dieta dzieci z atopowym zapaleniem skóry (azs) (dieta atopika). Aleleki.pl.
 23. Rawa D. (2011): Zalecenia dietetyczne w alergiach pokarmowych. Praca magisterska, SGGW, Warszawa, s. 63-64, 71-72, 74.
 24. Romańczuk M., Wojnarowska K. (2015): Skuteczność leczenia AZS dietą eliminacyjną. Praca badawcza z zastosowaniem ankiety. Psychodietetyka. Warszawa, s.3, 5, 17-21.
 25. Rymarczyk B., Gluck J., Rogala B. (2014): Dodatki spożywcze jako czynnik wywołujący objawy nadwrażliwości pokarmowej u osób dorosłych. Artykuły oryginalne. Alergia Astma Immunologia, 19 (1), s. 35-36.
 26. Rymarczyk B., Gluck J., Rogala B. (2012): Rola alergenów pokarmowych w zaostrzeniach atopowego zapalenia skóry u osób dorosłych. Artykuły oryginalne. Alergia Astma Immunologia, 17 (3), s. 136-137, 140-141.
 27. Samochocki Z.: Atopowe zapalenie skóry – współczesne metody leczenia. Przewodnik lekarza, s. 124, 126.
 28. Schwarz G., Carlsson S. (2003): Alergie pokarmowe. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, s.80-82 86, 90-91.
 29. Silny W., Czarnecka-Operacz M., Gliński W., Samochocki Z., Jenerowicz D. (2010): Atopowe zapalenie skóry – współczesne poglądy na patomechanizm oraz metody postępowania diagnostyczno-leczniczego. Stanowisko grupy specjalistów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Postępy Dermatologii i Alergologii XXVII; 2010/5, s. 366-367, 370-372.
 30. Szarmach H., Korolkiewicz Z., Szarmach A.: Leczenie ogólne atopowego zapalenia skóry – stan obecny i perspektywy. Przewodnik lekarza, s. 114-115.
 31. Szczepanik E. (2006): Rumień wielopostaciowy jako objaw niepożądany stosowania Topiramatu. Neurologia dziecięca, vol. 15/2006, nr. 29, s. 67.
 32. Szachta P., Adamska A., Gałęcka M., Cichy W., Roszak D. (2011): Rola probiotyków w chorobach alergicznych. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie dziecka, 13, 3, s.180-182.
 33. Wanat-Krzak M., Kurzawa R. (2006): Diagnostyka i leczenie wyprysku atopowego. Alergia Astma Immunologia, 11 (1), s. 11-12, 15, 19.
 34. Wróblewska B. (2009): Wielka ósemka alergenów pokarmowych. Alergia 4/15 2002, Terapia, www.niams.nih.gov, 2009, s. 4.
 35. Wydro D. (2015): Kwas gamma-linolenowy (GLA) – suplement niezbędny, s. 3,9-10,16-18.
 36. Wysocka M. (2002): Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci. Borgis- Nowa Pediatria 1/2002, s. 15-21.
 37. Zielińska A. (2015): Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci. Zeszyt_2_15 WSP, styczeń-marzec, 2015, tom 2 (1), Warszawa, s.7-8, 10-13.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Dorota Rawa

mgr inż. Dorota Rawa

- Specjalista ds. żywienia i nauk konsumenckich - Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki - Pracuje w Poradni Chorób Metabolicznych i Poradni Diabetologicznej - Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie - Absolwentka kierunku Coaching Zdrowia i Żywienia Uniwersytetu Collegium Civitas w Warszawie [profil autora]

Reklama
Reklama
DOŁĄCZ DO NAS
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2018 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif