Publikacje: przegladowe krótkie doniesienia  

Oliwa z oliwek - charakterystyka, proces wytwarzania i właściwości prozdrowotne

Abstrakt

Oliwa z oliwej jest jednym z najpopularniejszych olejów jadalnych w Europie. Jej skład i właściwości są cenione od wieków. Najczęściej olej z miazgi oliwnej pozyskuje się na drodze hydraulicznego tłoczenia lub wirowania. Ekstrakcję rozpuszzcalnikiem stosuje się w celu wydobycia resztek oleju z miazgi, który następnie poddaje się rafinacji, co wpływa zmniejszenie właściwości prozdrowotnych tego oleju. Natomiast włączenie do diety człowieka oliwy z oliwek, pochodzącej z pierwszego tłoczenia, niesie ze sobą wiele korzyści, m.in. hamowanie rozwój miażdżycy tętnic, obniżenie stężenia złego cholesterolu w surowicy krwi, zmniejszenie ryzyka  cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego, a także wystąpienia raka piersi u kobiet.


Data publikacji: 08.02.2013 r.    •    Rodzaj publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Szabat K.: Oliwa z oliwek - charakterystyka, proces wytwarzania i właściwości prozdrowotne, Journal of NutriLife, 2013, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=70 [dostęp: 2015.11.25]
 • RIS,   BibTeX
Słowa kluczowe:
oliwki, oliwa z oliwek, technologia produkcji, proces wytwarzania, klasyfikacja, skład chemiczny, wartość odżywcza, właściwości prozdrowotne

Konflikt interesów

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.


Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

   Oliwa jest wspólną nazwą dla około 35 gatunków zielonych krzewów i drzew z rodzaju Olea, rodziny Oleaceae. Pochodzi ona z tropikalnych i ciepłych regionów. Nazwa ta jest szczególnie używana dla Olea Europaea, drzew znanych z oliwek, które są uprawiane dla ich jadalnych owoców. Drzewa oliwne są rodzime dla Grecji, Włoch, Palestyny i Syrii, ale z każdego terenu pochodzą różne gatunki. Uważa się, że uprawa oliwek rozpoczęła się około czwartego tysiąclecia przed naszą erą na terenie, na  którym dziś jest Syria i Palestyna. Jednak pochodzenie botaniczne drzewa oraz początki jego uprawy do dziś pozostają tematem sporów.

 

   Olej oliwkowy, nazywany oliwą z oliwek jest jednym z czterech najpopularniejszych w Europie olejów jadalnych, zaraz po oleju rzepakowym, sojowym i słonecznikowym [17]. Jej skład i właściwości są cenione od wieków. Już przez Homera była nazywana „złotym płynem”. Stosowana była do namaszczania, jako kosmetyk, ale również w codziennej kuchni, jako źródło tłuszczu i energii. Jej walory lecznicze doceniali sławni medycy, m.in. Hipokrates, Galen, Dioskorides. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie oliwą z oliwek ze względu na jej właściwości organoleptyczne, ale także zdrowotne i fakt, że stanowi ona jeden z głównych elementów diety śródziemnomorskiej [7]

 

Krótka historia i charakterystyka oliwki

   „Przodkiem dzisiaj uprawianej Oliwki Europejskiej (olea europaea) była Dzika oliwka (olea silvestris). Oliwa produkowana z takiej dzikiej oliwki była gorszej jakości i uzyskiwało się jej stosunkowo mało z danej ilości owoców. Początki uprawy drzew oliwnych są bardzo odległe, być może jest to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Przypuszczalny okres, w którym rozpoczęto uprawę tego drzewa przypada na 3000 do 4000 r p.n.e. na wybrzeżu Morza Śródziemnego” [5].

   Gałąź oliwna od czasów starożytności stanowiła symbol pokoju, przyjaźni, urodzaju, zwycięstwa i świętości oprócz innych ról społecznych i religijnych w mitologii i Starym Testamencie [4]. „Wiele kultur starożytnych, na przykład na Krecie Kultura Minojska (lata 3000-1500 p.n.e.) zajmowało się uprawą drzew oliwnych i handlem oliwą. Z czasem uprawa i handel oliwą się nasilił by osiągnąć swoje apogeum około X wieku p.n.e. Do Hiszpanii drzewo oliwne zostało przywiezione najprawdopodobniej również dzięki Fenicjanom. Pierwszymi miejscami gdzie rozpoczęto uprawę były przypuszczalnie duże miasta portowe Kadyks i Sewilla.” [5].

Oliwka jest drzewem wolno rosnącym, wiecznie zielonym. Osiąga swoją dojrzałość w wieku 25-30 lat i może przeżyć wieki, nawet 1000 lat [8]. Owoce oliwki maja średnią masę 2-12 g, są owalne i zawierają wewnątrz pestkę, skórka może mieć barwę od zielonej do czarnej, w zależności od stopnia dojrzałości owocu [17]. Przybliżony skład chemiczny owocu oliwki to: 50% wody, 22% oleju, 19% cukrów, ok. 6% celulozy; 1,6% białka, 1,5% popiołu. Oliwki zawierają również gorzką oleuropeinę, która jest usuwana za pomocą roztworu wodorotlenku sodu. Oliwki konsumpcyjne poddawane są naturalnej fermentacji lub ogrzewaniu, zalewane solanką i przechowywane [17, 8].

Najpopularniejsze odmiany w Europie to: Arabequina, Picudo, Picual z Hiszpanii, Koronecki i Tsounati z Grecji, Coratina i Cima di Bitonto z Włoch. Na świecie uprawia się około 1275 odmian drzew oliwnych, z czego w samej Hiszpanii występuje ponad 260 odmian [17, 14].

 

Technologia produkcji oliwy z oliwek

   Przygotowanie oliwy z oliwek jest procesem przemysłowym, którego celem jest oddzielenie jednej z faz ciekłych- oleju od fazy drugiej- składników owoców [12].

Optymalny czas zbioru jest wtedy, gdy poziom oleju jest wysoki. Żniwa powinny rozpocząć się przed momentem naturalnego spadku owoców z drzewa. Czas zbiorów można rozpoznać po kolorze skórki owoców. Kiedy na drzewie nie pozostały już żadne niedojrzałe, zielone owoce to znaczy że biosynteza oleju się zakończyła i można rozpocząć zbiory [12]. Metody stosowane w celu zbiorów zależą od technologii upraw, wielkości drzewa i kształtu, oraz terenu sadu. Większość oliwek jest zbieranych ręcznie i /lub za pomocą przesiewaczy. Nowoczesne sady są bardziej skłonne do mechanicznych zbiorów. Z wysokich drzew niektórych odmian są zbierane za pomocą sieci po naturalnym spadku owoców, dlatego należy podejmować środki ostrożności, aby uniknąć pękania owoców przez uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia owoców przez glebę [6].

 

Zasadniczy schemat powstawania oliwy obejmuje cztery główne działania:

 • mycie owoców ,
 • przygotowanie miazgi,
 • oddzielenie wytłoków od fazy ciekłej,
 • rozdzielenie faz ciekłych.

Czyszczenie owoców dzieli się na dwie operacje. Liście, gałązki i inne zanieczyszczenia usuwane są przez strumień powietrza generowany przez wentylator. Następnie oliwki są myte w strumieniu wody. Rozdrabnianie ma na celu rozerwanie komórek owocowych i uwolnienie z nich oleju. Nie da się wydobyć całego oleju gdyż nie wszystkie komórki da się zmiażdżyć, ponadto krople oleju otoczone są amfoteryczną pseudo-membraną, która dąży do utrzymania oleju w stanie emulsji. Również niewielka ilość oleju pozostaje w koloidalnym systemie utworzonym w miazdze przez pektyny. Rozdrabnianie odbywa się w młynach. Najnowsza wersja kamiennych młynów składa się z metalowego basenu o odpowiedniej szerokości na którym kręcą się pionowe, granitowe kamienie młyńskie. Młyn spełnia dwie funkcje: miażdży i częściowo miesza powstałą miazgę. Obecnie stosowane są mechaniczne kruszarki o pracy ciągłej [12].

   Oliwa jest pozyskiwana mechanicznie z miazgi oliwnej trzema metodami: poprzez tradycyjne tłoczenie w prasach hydraulicznych, przez popularne w dużych olejarniach wirowanie oraz w wyniku filtracji (metody perkolacyjne) [17].

Tłoczenie w prasach hydraulicznych jest wykorzystywane od wieków. Używa się pras pracujących w sposób okresowy. Miazga pakowana jest w naturalne lub nylonowe maty, a następnie przekładana metalowymi dyskami, układana w stos i ściskana w prasie pod wysokim ciśnieniem. Faza płynna jest następnie zbierana do ostatecznego rozdzielenia. Tą metodą otrzymywana jest oliwa wysokiej jakości, jednak jest to dość kosztowna metoda i mało wydajna [1, 2].

   Popularną ciągłą metodą rozdziału miazgi oliwnej jest wirowanie. Na początku stosuje się wirówki poziome, dekantacyjne, rozdzielające fazę płynną od wytłoków, a następnie w kolejności wirówki czyszczące, rozdzielające fazę płynną na olej i wodę. W celu ułatwienia rozdziału faz dodaje się do miazgi ciepłą wodę [1, 2, 16].

Selektywna filtracja jest metodą mało popularną. Urządzenie zwane Sinolea wykorzystuje różnice w napięciu powierzchniowym faz płynnych. Stalowe talerze są zanurzane w miazdze oliwnej, a po wycofaniu są powleczone czystym olejem wysokiej jakości. Dawniej taki system był łączony z tłoczeniem, obecnie z wirowaniem, w celu maksymalnego wydzielenia oliwy [2, 17].

   Omówionymi metodami wydobywa się tylko część oleju z miazgi oliwnej, reszta pozostaje w wytłokach. Wytłoki po wysuszeniu poddawane są ekstrakcji heksanem. Oliwy dziewicze o zbyt wysokiej kwasowości lub niepożądanych cechach sensorycznych oraz oleje ekstrakcyjne są poddawane oczyszczaniu w procesie rafinacji alkalicznej lub fizycznej. W rezultacie uzyskuje się olej jasny, o delikatnym smaku i zapachu, o niższej stabilności oksydatywnej w porównaniu z oliwami dziewiczymi, w skutek usunięcia naturalnych przeciwutleniaczy, zwłaszcza polifenoli [2, 3, 17].

 

Klasyfikacja oliwy z oliwek

   Klasyfikacja opiera się na ocenie cech sensorycznych i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych. International Olive Council (IOC 2003), Codex Alimentarius i rozporządzenia Komisji WE nr 1019/2002 z 13 czerwca 2002 r. oraz 865/2004 z 29 kwietnia 2004 r. ze względu na kwasowość, wyróżniają kilka kategorii oliwek [17].

Zgodnie z Międzynarodową Radą ds. Oliwy „Oliwa z oliwek” to oliwa otrzymywana jedynie z owoców drzewa oliwnego, wyłącznie za pomocą mechanicznych lub innych fizycznych środków w warunkach (zwłaszcza termicznych), które nie prowadzą do żadnych zmian chemicznych, które nie zostały poddane żadnej innej obróbce niż płukanie, dekantacja, odwirowanie lub filtracja, z wyłączeniem oliwy otrzymywanej przy użyciu rozpuszczalników lub procesów powtórnej estryfikacji oraz jakichkolwiek mieszanek z olejami innego rodzaju [13].

 

Oliwy dziewicze są klasyfikowane następująco:

 • Extra virgin olive oil- ( oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości) oliwa o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie wyższej niż 0,8g/100g.
 • Virgin olive oil- (oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia) o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie większej niż 2g/100g.
 • Ordinary olive oil- zwykła oliwa z oliwek o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie większej niż 3,3g/100 g [IOC, 2003]. W związku z postępem, wzrostem produkcji oliwy i spadkiem ilości oliwy zwykłej na rynku, włączono ją do kategorii lampante i zmniejszono jej kwasowość do 2 g/100 g [(WE) nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002]. Z tego powodu w rozporządzeniu UE zamiast niej jest lampante olive oil o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, powyżej 2 g/100 g [17].
 • Rafined olive oil- rafinowana oliwa z oliwek uzyskana w drodze rafinacji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie większej niż 0,3 g/100 g.
 • Olive oil- oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz z oliwy z pierwszego tłoczenia, uzyskana na drodze mieszania rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie większej niż 1 g/100 g.
 • Olive pomace oil- (oliwa z wytłoków) olej uzyskany w wyniku ekstrakcji z wytłoków oliwnych za pomocą rozpuszczalników lub środków fizycznych, z wyłączeniem oleju uzyskanego w drodze powtórnej estryfikacji oraz mieszanek z innymi olejami.

Klasyfikacja oliwy z wytłoków oliwnych:

 • Crude pomace oil- (surowy olej wytłoczony z resztek oliwek) surowy olej wyekstrahowany z wytłoków oliwnych przeznaczony do dalszej rafinacji.
 • Rafined olive pomace oil- (rafinowany olej wytłoczony z resztek oliwek) olej uzyskany w drodze rafinacji surowego oleju wyekstrahowanego z wytłoków, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie większej niż 0,3 g/100g.
 • Olive pomace oil- (olej wytłoczony z resztek oliwek) olej uzyskany na drodze mieszania rafinowanej oliwy z wytłoków i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na kwas oleinowy, nie wyższej niż 1 g/100 g. [IOC, 2003]

Każda z wymienionych kategorii oliwy powinna, oprócz kwasowości, wykazywać również inne cechy charakterystyczne zgodne z ustalonymi wymaganiami (cechy organoleptyczne, liczba nadtlenkowa, absorbancja w ultrafiolecie, wilgotność, zawartość zanieczyszczeń i inne). Podstawowe wymagania jakościowe i skład chemiczny dla poszczególnych kategorii oliwy z oliwek znajdują się w standardach International Olive Cuncil, Codex Alimentarius i rozporządzeniach, np. w załączniku I rozporządzenia Komisji WE nr 1989/2003 [17].

 

Skład chemiczny oliwy z oliwek

   Około 97-99% składu oliwy z oliwek stanowią triacyloglicerole. Resztę (1-2%) stanowi substancja niezmydlająca, w skład której wchodzi około 230 różnych związków chemicznych, m.in. polifenole, sterole, węglowodory, tokoferole, alifatyczne i triterpenowe alkohole, jak i setki aromatycznych związków lotnych [2].

Tabela.1. Skład chemiczny oliwy Extra Vergine i Rafinowanej [15].

Składniki

Oliwa z oliwek Extra Vergine

Rafinowana oliwa z oliwek

Kwasy tłuszczowe, g/100 g

Palmitynowy

6,6

9,1

Palmitooleinowy

0,5

0,7

Stearynowy

2,8

3,4

Oleinowy

83,1

78,6

Linolowy

5,1

6,2

Linolenowy

1,0

0,9

Pozostałość niezmydlająca, mg/kg

α-Tokoferol

300

200

Skwalen

4277

2598

Polifenole ( w przeliczeniu na kwas kawowy)

800

60

 

Najważniejsze przeciwutleniacze to związki polifenolowe, a wśród nich alkohole ( hydroksytyrosol, tyrosol), kwasy fenolowe (wanilinowy, ferulowy, kawowy), flawonoidy, pochodne oleuropeiny. Związki te mogą stanowić 1- 3% świeżej miazgi oliwnej. Są one ważne ze względu na właściwości antyoksydacyjne, a także nadają oliwie charakterystyczne cechy organoleptyczna jak np. cierpkość [17].

 

Oliwa zawiera około 14% nasyconych kwasów tłuszczowych (głównie palmitynowy), 72% monoenowych (przeważnie oleinowy) oraz około 14% polienowych kwasów tłuszczowych (linolowy) [8]. Normy handlowe określają w oliwie z oliwek szerokie zakresy udziału poszczególnych kwasów, m.in. oleinowego 55- 83%, palmitynowego 7,5-20%, linolowego 3,5- 21%. W porównaniu z innymi olejami jadalnymi zawiera ona najwięcej kwasu oleinowego i najmniej polienowych [2, 17].

 

Rys. 1. Typowy skład procentowy kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek extra z pierwszego tłoczenia [7]

Rys. 2. Typowy skład procentowy pozostałości niezmydlającej [7]

   Skład chemiczny oliwy z oliwek zależy od wielu czynników występujących na każdym etapie produkcji, od uprawy (odmiana oliwek, technika agronomiczna), po zbiory (czas zbioru, sposób zbioru – ręczny lub mechaniczny), środek transportu, system uzyskiwania (obieranie z liści, mycie, rozdrabnianie i rozgniatanie, tłoczenie), przechowywanie i pakowanie. Istotne znaczenie mają również uwarunkowania klimatyczne. Na każdym etapie produkcji bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury 27-32°C, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w oliwie [7].

 

Wpływ oliwy z oliwek na zdrowie

   Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia cechuje się przewagą kwasu oleinowego, który jest kwasem tłuszczowym jednonienasyconym (MUFA). Kwasy tłuszczowe jednonienasycone mogą pełnić ochronną rolę w profilaktyce miażdżycy i chorób serca, jako składnik zastępujący tłuszcze nasycone. Za korzystnym działaniem kwasów jednonienasyconych przemawiają niskie wskaźniki zachorowalności na chorobę wieńcową i miażdżycę wśród mieszkańców basenu Morza Śródziemnego [7]. Liczne badania wskazują, że dieta bogata w oliwę z oliwek hamuje rozwój miażdżycy tętnic i obniża poziom cholesterolu w surowicy krwi [11]. Kwas oleinowy zmniejsza ryzyko peroksydacji lipidów w lipoproteinach (LDL i HDL), a tym samym zapobiega tworzeniu się płytek miażdżycowych. Badania Mata i współpracowników wykazały, że kwas oleinowy zapobiega in vitro utlenianiu frakcji LDL, obniża stężenie cholesterolu we frakcji LDL oraz jednocześnie podwyższa frakcję HDL [10].

   Z badań in vitro wynika, że skwalen, który należy do triterpenów, a także β-sitosterol, wykazują działanie chroniące przed tworzeniem i rozwojem komórek rakowych [7]. Istnieje wiele hipotez na temat działania tych cząsteczek na proliferację komórek nowotworowych. Wykazano, że działanie β-sitosterolu na komórki nabłonka polega na zwiększeniu apoptozy, czyli samozniszczeniu komórek rakowych. Badanie kontrolne przeprowadzone w Hiszpanii wykazało zmniejszone ryzyko występowania raka piersi u kobiet z najwyższą konsumpcją oliwy z oliwek [9].

 

   Podsumowując, spożywanie oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia może zmniejszać stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, markerów stanu zapalnego, substancji zwiększających krzepliwość krwi oraz podwyższać stężenie cholesterolu HDL i antyoksydantów, co ma duże znaczenie w profilaktyce chorób układu krążenia, obniża ryzyko zachorowań na cukrzycę, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Inne badania wskazują również, iż konsumpcja oliwy z oliwek może zmniejszać ryzyko powstawania nowotworów [7, 17].

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Literatura:


 1. Di Giovacchino L., S. Sestili , D. Vincenzo, 2002, Influence of olive processing on virgin olive oil quality.; European Journal of Lipid Science and Technolgy,104, 587-601.
 2. Firestone D., Olive oil in Bailey’s industrial oil and fat products.; Sixth edition, edited by F. Shahidi, 303-331, John Wiley &Son, New Jersey ,2005.
 3. Garcia A., V. Ruiz-Mendez, C. Romero, M. Brenes,2005, Effect of refining on the phenolic composition of crude olive oils.; Journal of the American Oil Chemists’ Society , 83, 159-164.
 4. Garcia- Gonzales D., M. Morales, R. Aparicio , Handbook of fruit and vegetable flavors. Chapter 43. Olive and Olive Oil.; 821- 846, John Wiley & Sons, Hoboken, New Yersey,2010.
 5. http://www.sokzoliwki.pl, (kwiecień 2012)
 6. Kiritsakis A., Olive Oil from the tree to the table.; Food and Nutrition Press, Second Edition, USA, 1998.
 7. Kwiatkowska E., 2007, Właściwości zdrowotne oliwy z oliwek.; Postępy Fitoterapii 3, 168-171.
 8. Luchetti F., 2002, Importance and future of olive oil in the world market – an introduction to olive oil.; European Journal of Lipid Science and Technology., 104, 559-563.
 9. Martin-Moreno J.M., W.C. Willett, L. Gorgojo L.,1994, Dietary fat, olive oil intake and breast cancer risk.; International Journal of Cancer., 58, 774.
 10. Mata P., O. Varela, R. Alonso, 1997, Monounsaturated and ployunsaturated n-6 fatty acid-enriched diets modify LDL oxidation and decrease human coronary smooth muscle cell DNA synthesis.; Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, 17, 2088.
 11. Moreno J.J., M.T. Mitjavila, 2003, The degree of unsaturation of dietary fatty acids and the development of atherosclerosis (review).; The Journal of Nutritional Biochemistry, 14, 182.
 12. Petrakis Ch., Olive Oil. chemistry and technology.; AOCS Publishing, 191-219, 2006.
 13. Poulli, K. I., G. A. Mousdis, C.A. Georgiou, C, 2005, Classification of edible and lampante virgin olive oil based on synchronous fluorescence and total luminescence spectroscopy.; Analytica Chimica Acta, 542(2), 151–156.
 14. Przewodnik po oliwie z oliwek. Extenda, Agencia Andaluza de Promotion Extalior, 2009.
 15. Ramirez-Tortosa M.C., G. Urbano, M. Lopez-Jurado, 1999, Extra-virgin olive oil increases the resistance of LDL to oxidation more than refined olive oil in free-living men with peripheral vascular disease.; Human Nutrition and Metabolism, 129, 12, 2177.
 16. Ruiz-Gutierrez V., J.S. Perona, 2005, Minor components of olive oil.; Inform, 18, 150-153.
 17. Wroniak M., 2008, Oliwa z oliwek -znaczenie, technologia, klasyfikacja.;Przemysł Spożywczy, 62, 6, 26-31.

 


Data publikacji: 2013-02-08 17:22:39 (TC)


Czasopismo Journal of NutriLife
Redakcja
Dla autorów
Patronat medialny
Kanały informacyjne (RSS)
Serwis www.NutriLife.pl
Misja strony | Czytelnicy
Polityka reklamowa
Kontakt
Regulamin serwisu
Copyright © 2015 NutriLife.pl