Rola nienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka  

Natalia Jasińska
  

  Natalia Jasińska
Abstrakt:

Tłuszcze inaczej nazywane lipidami są istotnym składnikiem pokarmowym. Znajdują się powszechnie w takich produktach spożywczych jak: masło, smalec, oleje jadalne czy margaryny. Obok białek i węglowodanów tworzą trzecią podstawową grupą składników odżywczych i pełnią w organizmie m.in. funkcje energetyczną i budulcową. Dlatego też obok ilości spożywanych tłuszczów, bardzo ważny jest ich skład jakościowy. Szczególnie cennym składnikiem tłuszczów są niezbędne nienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe m.in. kwasy omega-3, omega-6, omega-9. Z punktu żywieniowego bardzo istotna jest również zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, z uwagi na uboczne skutki ich spożywania.


Data publikacji: 05.01.2013 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Jasińska N: Rola nienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka, Journal of NutriLife, 2013, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=67 [dostęp: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
tłuszcz, kwasy tłuszczowe, konfiguracja trans, konfiguracja cis, omega-3, omega-6, omega-9, WNKT, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Natalia Jasińska
  

  Natalia Jasińska
Abstract:

Publication date: 05.01.2013 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Jasińska N: , Journal of NutriLife, 2013, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=67 [access: 2024.06.19]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Budowa chemiczna i podział tłuszczów

   Tłuszcze pochodzenia roślinnego znajdują się przede wszystkim w nasionach i miąższu owoców, natomiast tłuszcze zwierzęce wchodzą w skład komórek różnych narządów i podskórnej tkanki tłuszczowej.

Tłuszcze cechuje to, że są nierozpuszczalne w wodzie, ale z łatwością rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych np. acetonie, benzenie. Również pełnia bardzo ważna funkcję odżywczą, ponieważ zapewniają przechowywanie substancji regulujących, rozpuszczanych w tłuszczach np. witaminy A, D, E i K.

 

   Biorąc pod uwagę tylko budowę chemiczną tłuszcze ...

Tekst zawiera 3453 wyrazów. Będziesz go czytać 17 minut i 15 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Achremowicz K., Szary-Sworst K. (2005). Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka, Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, 3(44), str. 23-35
 2. Baryłko-Pikielna N., Jacórzyński B., Mieleńczuk E., Pawlicka M.,Kostyra, E Świderska K. (1997). Żywienie Człowieka i Metabolizm, (2), str. 74-75
 3. Brouwer A., Wanders A.J., Katan M.B. (2010). Effect of Animals and industrial trans fatty AIDS on HDL and HDL cholesterol levels In humans-A quantative reviev,  marzec 2010
 4. Connor W. E. (2000). Importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am. J. Clinic Nutrition, s. 171
 5. Kolanowski W. (2007). Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3- znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych, Bromatologia.Chemia.Toksykologia-XL,2007,3, str. 229-237
 6. Kowalska M., Żbikowska A., Krygier K., Kowalski B. (2008). Modyfikacje tłuszczów przeestryfikowanie i inne metody. Przemysł spożywczy 10/2008
 7. Kromhout D. (1992). Dietary fats: long term implication for health. Nutrition Review, 4 (II)
 8. Krygier K., Marciniak-Łukasik K. (2011). Charakterystyka kwasów omega 3i ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej, Źywienie-Zdrowie
 9. Moszczyński P., Serafin A. (2009). Walory zdrowotne diety śródziemnomorskiej, Zdrowa żywność, zdrowy styl zycia, nr 2 str. 84
 10. Paszczyk B., Żeglarska Z., Borejszo Z. (2007). Skład kwasów tłuszczowych i izomerów trans kwasów tłuszczowych w wybranych wyrobach ciastkarskich., Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 4(53), str. 55-56
 11. Rycielska J., Słowinski M. (2011). Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3, Technika-Technologia marzec 2011
 12. Sanders T.A.B. (1988). Essential and trans fatty acids in nutrition, Department of Food and Nutritional Sciences, King’s College, Nutrition Research Reviews 1, str. 57-78 57,  University of London, London
 13.  Uauy R., Mene P., Rojas C. (2000). Essential fatty acids in early life: structural and functional role Proceedings of the Nutrition Society (2000), 59, str. 3–15
 14. Ziemlański Ś. (2001). „Normy żywienia człowieka”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa
 15. Żbikowska A., Rutkowska J. (2008). Skład kwasów tłuszczowych a jakość i przydatność technologia tłuszczów do pieczenia., ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (59),  str. 90 – 95
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Natalia Jasińska

mgr inż. Natalia Jasińska


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Charakterystyka wybranych produktów mlecznych
Charakterystyka wybranych produktów mlecznych
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif