Rolnictwo ekologiczne  

Agata Gontarz
  

  Agata Gontarz
Abstrakt:

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Z roku na rok dostępna jest także coraz większa paleta ekologicznych produktów spożywczych. Dlatego też, ważna jest wiedza na temat ekologicznej uprawy roślin, hodowli zwierzą i wytwarzania produktów ekologicznych. Wiedza ta pozwoli na świadomy wybór dobrych jakościowo produktów. W niniejszym opracowaniu zdefiniowano rolnictwo ekologiczne i zarysowano jego uwarunkowania prawne i społeczne.


Data publikacji: 02.12.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Gontarz A: Rolnictwo ekologiczne, Journal of NutriLife, 2012, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=62 [dostęp: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
rolnictwo, ekologia, rolnictwo biodynamiczne, rolnictwo organiczne, rolnictwo organiczno-biologiczne

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Agata Gontarz
  

  Agata Gontarz
Abstract:

Publication date: 02.12.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Gontarz A: , Journal of NutriLife, 2012, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=62 [access: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

1. Wstęp

   W 2008 r. na świecie gospodarowano metodami ekologicznymi w ponad 650 tys. gospodarstw rolnych i na powierzchni ponad 35 mln ha użytków rolnych, co jeszcze dziesięć lat wcześniej stanowiło trzykrotnie mniej. Ze względu wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym oraz wzrastającym popytem na żywność pochodzącą z produkcji ekologicznej ważne jest doskonalenie tego sektora gospodarki. Pomoże to również zaistnieć na rynku światowym. Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma duże szanse rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że średnia wielkość gospodarstwa konwencjonalnego wynosi około 8 ha, nie ma możliwości ...

Tekst zawiera 4290 wyrazów. Będziesz go czytać 21 minut i 27 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bennedsgaard T., Thamsborg S., Vaarst M., Enevoldsen C., 2003, Eleven years of organic dairy production in Denmark: herd health and production related to time of conversion and compared to conventional production, Livestock Production Science, 80, 121–131.
 2. Korelska E., 2009, Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54, 3, 141-146.
 3. Kowalska A., 2010, Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
 4. Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J., 2009, Poziom i zróżnicowanie oferty asortymentowej żywności ekologicznej w dystrybucji specjalistycznej, Journal of Research and Application in Agriculture Engineering , 54, 3, 191-195.
 5. Malaga-Toboła U., Sęk S., 2010, Wydajność Pracy w Gospodarstwach Ekologicznych Ukierunkowanych na Produkcję Mleka, Inżynieria Rolnicza, 5, 123, 151-158.
 6. Nauta W., Baars T., Bovenhuis H., 2006, Converting to organic dairy farming: Consequences for production, somatic cell scores and calving interval of first parity Holstein cows, Livestock Science, 99, 185– 195.
 7. Oudshoorn F., Sorensen C., de Boer I., 2011, Economic and environmental evaluation of three goal-vision based scenarios for organic dairy farming in Denmark, Agricultural Systems, 104, 315–325.
 8. Sokół J., 2009, Ekologiczne produkty zwierzęce jedną z ofert gospodarstw agroturystycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 14, 111-120.
 9. Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Wasilewski Z., 2009, Stan Obecny i Kierunki Gospodarowania Na Użytkach Zielonych Zgodnie z Wymogami Wspólnej Polityki Rolnej, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 2, 26, 169-184.
 11. Williamson C., 2007, Is organic food better for our health?, British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 32, 104-108.
 12. http://www.ijhar-s.gov.pl
 13. http://www.minrol.gov.pl
 14. http://piorin.gov.pl
 15. http://www.ior.poznan.pl
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Agata Gontarz

Agata Gontarz


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. I. Tłuszcz mleczny i laktoza
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. I. Tłuszcz mleczny i laktoza
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif