Otyłość i nadwaga - epidemiologia, etiologia i konsekwencje zdrowotne  

Karolina Smoła 1Tomasz Czernecki 2
  

 1. Karolina Smoła
 2. Tomasz Czernecki
Abstrakt:

Nadwaga i otyłość stanowią ważny problem zdrowotny. Często mówi się o epidemii otyłości, bo problem ten z roku na rok dotyka coraz większej populacji ludzi. Otyłość i nadwaga może prowadzić do wystąpienia wielu schorzeń jak np. cukrzyca typu 2, kamica żółciowa, zespół bezdechu sennego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne. Etiologia otyłości jest złożona, a do głównych czynników wpływających na jej rozwój zaliczamy czynniki środowiskowe,  genetyczne, metaboliczne, a także psychologiczne.


Data publikacji: 07.11.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Smoła K, Czernecki T: Otyłość i nadwaga - epidemiologia, etiologia i konsekwencje zdrowotne, Journal of NutriLife, 2012, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=59 [dostęp: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
otyłość, nadwaga, epidemiologia, etiologia, choroby

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Karolina Smoła 1Tomasz Czernecki 2
  

 1. Karolina Smoła
 2. Tomasz Czernecki
Abstract:

Publication date: 07.11.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Smoła K, Czernecki T: , Journal of NutriLife, 2012, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=59 [access: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

   Nadwaga i otyłość towarzyszyły ludzkości od zawsze, jednak dopiero w miarę rozwoju naukowego zdefiniowano je jako zaburzenia przemiany energetycznej organizmu. W średniowieczu otyłość była symbolem bogactwa, obfitości i piękna. Dziś otyłość i nadwaga zyskały miano epidemii będącej przyczyną wielu chorób, w tym śmiertelnych.

Postęp cywilizacyjny stał się bezpośrednim czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się problemu otyłości. Wpłynął on bowiem na zmianę stylu życia społeczeństwa. Kraje wysoko rozwinięte uległy prawie całkowitej mechanizacji pracy. Rozwój środków transportu ...

Tekst zawiera 2801 wyrazów. Będziesz go czytać 14 minut i 0 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Basdevant A., Le Barzic M., Guy-Grand B. (1996): Otyłość, Medycyna Praktyczna, Kraków, s.17-21
 2. Bessesen D.H. (2008): Update on obesity, The Journal of Clinical Endocrinology & Methabolizm, 93 (6), s. 2027 – 2034
 3. Bethesda M. (2007): Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. MedStar Physician Partners/MedStar Family Choice, s.1-10.
 4. Beydoun A, Wang Y., Liang L., Caballero B., Kumanyika S.K. (2008): Will All Americans Become Overweight or Obese? Estimating the Progression and Cost of the US Obesity Epidemic, s. 2323-2330
 5. Grundy S.M. (2004): Obesity, Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89 (6), s. 2595-2600
 6. GUS, Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ZO_stan_zdrowia_2009.pdf, Warszawa 2011
 7. Ichichara S., Hamada Y. (2008): Genetic Factors for human obesity, Cell. Mol. Life Sci., 65, s.1086-1098
 8. James P.T., Leach R., Kalamara E. (2011): Shayeghi M.: The Worldwide Obesity Epidemic, Obesity Research, 9 (4), s.228-223
 9. Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L. (2009): Otyłość – zapobieganie i leczenie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s.10-25, 32-58
 10. Kopeć G., Podolec P., (2007): Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w polsce i na Świecie, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, 3 (8),s.3
 11. Kopelman P.G. (2000): Obesity as a medical problem,Nature 404 (6), Macmillan Magazines Ltd, s.635-643
 12. Męczekalski B., Czyżyk A., Warenik-Szymankiewicz A. (2008): Rola genów w powstawaniu otyłości. Wpółczesne poglądy, patogeneza, aspekty kliniczne, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 4(1), s.27-35
 13. Pietrzykowska E. Wierusz-Wysocka B. (2008): Psychologiczne aspekty nadwagi, otyłości i odchudzania się, Pol. Merk. Lek., XXIV, s.143, 472
 14. Pi-Sunyer F.X. (2002a): The Obesity Epidemic: Pathophysiology and Consequences of Obesity, Obesity Research 10, s.97 -1004,
 15. Pi-Sunyer F.X. (2002b): The role of Weight Loss in Improving Metabolic Outcoms, Clinical Update, Medscape,3, s. 1-15
 16. Report of WHO Consultation of Obesity. Geneva 3-5 June 1997. WHO/NUT/NCD 1998
 17. Ristow M. Müller-Wieland D., Pfeiffer A., Krone W., Kahn C.R. (1998): Obesity Associated with a Mutation in a Genetic Regulator of Adipocyte Differentiation, New England Journey of Medicine, s.339, 953-959,
 18. Stice E., Presnell K., Shaw H. i wsp. (2005): Psychological and behavioral risk factors for obesity onset in adolescent girls: a prospective study, Journal of Consulting and Clinical Psychology,  73, 2, s. 195-202,
 19. Strączkowski M. (2005): Powikłania Metaboliczne Otyłości, Farmacja Polska, 61 (11), s.537-546
 20. Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009): Epidemia otyłości w XXI wieku, Zdrowie Publiczne, 119 (2), s.207-212
 21. Tatoń J. (2003): Patogeneza i klasyfikacja otyłości dla celów prewencji i leczenia, Polska Medycyna Rodzinna, 5, 3,s. 523-536
 22. Tatoń J., Bernas M. (2005): Genetyka otyłości. Otyłość – ujęcie oparte na dowodach, Terapia, 5, s.14-16
 23. Tatoń J., Czech A., Bernas M. (2007): Otyłość. Zespół metaboliczny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s.51, 61-66
 24. Tohill B.C. (2005): Dietary intake of fruit and vegetables and management of body weight, WHO Library, s. 3-6
 25. Vega G.L. (2001): Obesity the matabolic syndrome and the cardiovascular disease, American Hart Journal, 142(6), s. 1108-1116
 26. www.faktymedyczne.pl/z_polskiej_perspektywy,list,775.html, Data odwiedzin: 28.04.2012
 27. York D., Bouchard C. (2000): How Obesity Develops, Endocrine, 13 (2), s.143-154
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Karolina Smoła

mgr inż. Karolina Smoła


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Tyjesz? Może za mało śpisz.
Tyjesz? Może za mało śpisz.
Co w piwie pływa...
Co w piwie pływa...
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif