Mięta pieprzowa jako środek redukujący objawy PCOS  

Gabriela Gutowska
  

  Gabriela Gutowska
Abstrakt:

Herbata z mięty pieprzowej cieszy się popularnością od wieków, ze względu na swoje dobroczynne właściwości, uśmierzanie bólów brzucha czy lecznicze inhalacje w celu udrożnienia dróg oddechowych. Już starożytni Rzymianie wierzyli, że mięta pobudza umysł. Jednak obecne badania biorą pod uwagę nawet skomplikowane jednostki chorobowe. Jedną z nich jest zespół policystycznych jajników (ang. policystic ovary syntrome, PCOS). Jak herbata miętowa wpływa na PCOS? Czy redukuje objawy związane z tym schorzeniem? Tego dowiesz się w poniższym artykule.


Data publikacji: 10.10.2022 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Gutowska G: Mięta pieprzowa jako środek redukujący objawy PCOS, Journal of NutriLife, 2022, 10, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=386 [dostęp: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
mięta pieprzowa, mięta, PCOS, zespół policystycznych jajników, hirsutyzm

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Gabriela Gutowska
  

  Gabriela Gutowska
Abstract:

Publication date: 10.10.2022 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Gutowska G: , Journal of NutriLife, 2022, 10, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=386 [access: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Mięta pieprzowa

Mięta pieprzowa należy do rodziny Labiatae, a wywodzi się z Azji Wschodniej. Dawne zastosowanie tego zioła nie różni się znacząco od obecnej formy jej wykorzystywania, również w czasach obecnych miętę można stosować przy: przeziębieniu, kaszlu, zapaleniu zatok, nudnościach wymiotach, bólach brzucha czy utracie apetytu [1]. Dodatkowo w Indiach znajduje zastosowanie przy codziennym sporządzaniu potraw, by nadać im szczególnego smaku i zapachu. Znamy ją także z życia codziennego, ponieważ jest używana do aromatyzowania gum do żucia, past do zębów, wyrobów cukierniczych oraz preparatów farmaceutycznych [2]. Olejek eteryczny z mięty pieprzowej jest częstym składnikiem produktów higienicznych i produktów kosmetycznych, a znaczne jego ilości są wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz przy wytwarzaniu napojów [3].

Zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (ang. policystic ovary syntrome, PCOS) należy do wieloczynnikowych chorób metabolicznych o zasięgu obejmującym nawet 12% kobiet w społeczeństwie [4]. Możemy zidentyfikować PCOS u pacjentki, u której występują 2 z 3 kryteriów rotterdamskich:

 • widoczne policystyczne jajniki w USG,
 • nieregularne owulacje lub ich brak,
 • biochemiczne lub kliniczne objawy hiperandrogenizmu [5].

Okazuje się, że mięta pieprzowa może przynieść korzystne efekty dla osób borykających się z tym zespołem objawów. Warto tutaj przytoczyć badanie Paula Granta, w którym wzięły udział 42 kobiety, w wieku 19-42 lat, średnio 25,5 lat. Badane zostały podzielone na dwie grupy, pierwsza z nich przyjmowała herbatę rumiankową, która nie zaburza gospodarki hormonalnej, a druga przyjmowała herbatę miętową. Kobiety z obu grup spożywały napar dwa razy w ciągu dnia. Eksperyment trwał przez 30 dni. Początek doświadczenia miał miejsce pierwszego dnia po zakończonej menstruacji. W tym terminie dokonano pomiaru: wolnego testosteronu (FT), całkowitego testosteronu (TT), siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS), hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu folikularnego (FSH). Dodatkowo pacjentki same oceniły swój wygląd pod względem hirsutyzmu według skali wskaźnika jakości życia w dermatologii (DQLI) oraz zbadano kliniczne objawy tego samego parametru za pomocą skali Ferrimana-Gallweya (FG). Te badania powtórzono po 15 oraz 30 dniach. Eksperyment ukończyło 41 pacjentek. Wyniki badań prezentują się następująco:

 • wolny i całkowity poziom testosteronu został znacząco obniżony w ciągu 30 dni w grupie otrzymującej herbatę z mięty pieprzowej (p<0,05),
 • wzrosło stężenie LH i FSH (p<0,05).

Tendencyjna ocena hirsutyzmu dokonana przez pacjentki była istotnie zmniejszona w grupie otrzymującej herbatę z mięty (p<0,05), jednakże wyniki w skali FG tego nie potwierdziły. Może to wskazywać na działanie placebo, któremu uległy oceniające pacjentki. Pomiary obu grup przedstawiono w Tabeli 1 i 2 [6].

Tabela 1. Wyniki przed i po leczeniu u pacjentów przyjmujących herbatę z mięty.

Grupa badawcza przyjmująca miętę pieprzową

FT

(pg/mL)

TT (ng/mL)

DHEAS (mcg/mL)

LH (mIU/mL)

FSH (mIU/mL)

DQLI (0–30)

FG

0 dzień

 5.12±2.14   0.81±0.39  184.5±82.1  5.25±3.2  5.12±1.98

17 (10–24)

17 (12–22)

15 dzień

 3.70±2.58  0.80±0.22  187.2±79.1  5.99±4.1  4.57±1.67

-

-

30 dzień

 3.64a±2.67  0.62a±0.34  183.3±87.8  7.23a±3.9  6.10a±2.1

11a (8–18)

16 (10–22)

 a – różnice statystycznie istotne przy p<0,05; FT - wolny testosteron, TT – całkowity testosteron, DHEAS - siarczan dehydroepiandrosteronu, LH - hormon luteinizujący, FSH - hormon folikularny, DQLI - wskaźnik jakości życia w dermatologii, FG - skala Ferrimana-Gallweya

Tabela 2. Wyniki przed i po leczeniu u pacjentów przyjmujących herbatę rumiankową.

Grupa kontrolna przyjmująca rumianek

FT

(pg/mL)

TT (ng/mL)

DHEAS (mcg/mL)

LH (mIU/mL)

FSH (mIU/mL)

DQLI (0–30)

FG

0 dzień

 4.98±2.84  0.87±0.40  179.5±85.3  5.47±2.7  5.67±1.99

18 (10–24)

17 (12–22)

15 dzień

 4.70±1.98  0.81±0.21  183.2±76.1  5.59±4.1  5.52±1.42

-

-

30 dzień

 4.49±1.67  0.80±0.14  183.3±82.8  5.23±2.8  5.59±2.4

15 (9–18)

16 (11–22)

FT - wolny testosteron, TT – całkowity  testosteron, DHEAS - siarczan dehydroepiandrosteronu, LH - hormon luteinizujący, FSH - hormon folikularny, DQLI - wskaźnik jakości życia w dermatologii, FG - skala Ferrimana-Gallweya

Mahmood Sadeghi Ataabadi oraz współpracownicy wykonali badania na modelu szczurzym o podobnej tematyce. Samice szczurów podzielono na 8 grup według poniższego podziału (Tabela 3).

Tabela 3. Podział szczurów w zależności od przyjmowanej substancji.

Grupa I: kontrolna

Grupa II: spożywanie letrozolu

Grupa III: otrzymywała letrozol i olejek z mięty (150 mg/kg)

Grupa IV: otrzymywała letrozol i olejek z mięty (300 mg/kg)

Grupa V: spożywanie letrozolu i oleju sezamowego

Grupa VI: spożywanie 150 mg/kg olejku z mięty

Grupa VII:  otrzymała olejek z mięty (300 mg/kg)

Grupa VIII: otrzymywała olej sezamowy

Eksperyment trwał 20 dni, po tym czasie sprawdzono parametry zwierząt (Tabela 4).

Tabela 4. Wyniki przedstawiające poziom LH, FSH i testosteronu u szczurów kontrolnych, szczurów z PCOS, oraz szczurów z PCOS, którym podawano olejek z mięty lub olej sezamowy.

Grupy

LH (ng/dl)

FSH (ng/dl)

Testosteron (mIU/ml)

(I) Kontrolna

 22.26±1.76  16.96±3.76  0.14±0.02

(II) PCOS

 24.56±1.98  13.62±0.65  3.04±0.69a

(III) PCOS

+ olejek z mięty

(150 mg/kg)

 21.88±4.13  13.61±1.64  0.20±0.11

(IV) PCOS

+ olejek z mięty

(300 mg/kg)

 21.45±2.63  15.40±3.86  0.12±0.01

(V) PCOS + olej sezamowy

 25.85±3.49  14.50±0.88  0.14±0.02

Różnice statystycznie istotne przy p<0.05; a – Istotne różnice pomiędzy grupą II a pozostałymi grupami

Badanie wykazało zmniejszenie testosteronu u szczurów przyjmujących olejek z mięty, przy dawce 300 mg/kg masy ciała nastąpiła redukcja z 3.04 (mIU/ml) w grupie kontrolnej z PCOS do średnio 0.12 (mIU/ml). W przypadku hormonów LH oraz FSH nie nastąpiła statystycznie istotna zmiana [7].

Podsumowanie

Mięta pieprzowa może być pomocna w redukcji objawów związanych z PCOS, jednakże stosowanie herbat miętowych powinno odbywać się w dłuższej perspektywie czasu, ponieważ pomimo zmian biochemicznych parametrów krwi, faza wzrostu włosa może być dłuższa niż miesiąc, co prawdopodobnie przyczyniło się do braku istotności statystycznej biorąc pod uwagę hirsutyzm. Mimo to wyniki są obiecujące i dają możliwość redukcji objawów. Z kolei badanie na szczurach z 2017 roku również wskazuje na podobne właściwości antyandrogenne mięty, w tym przypadku w formie olejku, co potwierdza wcześniejsze badania. Jednakże z uwagi na rok publikacji pierwszego badania, warto je powtórzyć na większej grupie kobiet i dodatkowo wydłużyć okres badania, w celu sprawdzenia, czy wyniki utrzymają się w dłuższej perspektywie czasu.

Literatura:  

1. Akdoğan M., Tamer M.N., Cüre E., Cüre M.C., Köroğlu B.K., Delibaş N. Effect of spearmint (Mentha spicata Labiatae) teas on androgen levels in women with hirsutism. Phyther Res, 2008, 22(4): 544–549. DOI: 10.1002/ptr.2074

2. Saleem M., Alam A., Sultana S. Attenuation of benzoyl peroxide-mediated cutaneous oxidative stress and hyperproliferative response by the prophylactic treatment of mice with spearmint (Mentha spicata). Food Chem Toxicol, 2000, 38(10): 939–948. DOI: 10.1016/s0278-6915(00)00088-0

3. Spirling L.I., Daniels I.R. Botanical perspectives on health peppermint: more than just an after-dinner mint. J Soc Promot Heal, 2001, 121(1): 62–63. DOI: 10.1177/146642400112100113

4. Kłósek P., Grosicki S., Całyniuk B. Dietoterapia w zespole policystycznych jajników – zalecenia praktyczne. Forum Zab. Metabol, 2017, 8(4): 148–154. URL: https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/56330

5. Drosdzol-Cop A., Sidło-Stawowy A., Sajdak D., Skrzypulec-Plinta V. Rozpoznanie zespołu policystycznych jajników u dziewcząt. Ginekol. Pol, 2014, 85: 145–148. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268474979.pdf

6. Grant P. Spearmint herbal tea has significant anti-androgen effects in polycystic ovarian syndrome. A randomized controlled trial. Phyther Res, 2010, 24(4): 186–188. DOI: 10.1002/ptr.2900

7. Sadeghi Ataabadi M., Alaee S., Bagheri M.J., Bahmanpoor S. Role of essential oil of mentha spicata (spearmint) in addressing reverse hormonal and folliculogenesis disturbances in a polycystic ovarian syndrome in a rat model. Adv Pharm Bull, 2017, 7(4): 651–654. DOI: 10.15171/apb.2017.078

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Gabriela Gutowska

Gabriela Gutowska

Studentka dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pasjonatka szeroko pojętego zdrowego stylu życia, w tym zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Inspiruje do zmiany nawyków na prozdrowotne. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Przyczyny i leczenie hiperprolaktynemii
Przyczyny i leczenie hiperprolaktynemii
Nietolerancja laktozy – co warto wiedzieć?
Nietolerancja laktozy – co warto wiedzieć?
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Dieta lekkostrawna jako terapia żywieniowa w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Dieta lekkostrawna jako terapia żywieniowa w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif