Przerost bakteryjny jelita cienkiego – charakterystyka schorzenia i postępowanie dietetyczne  

Anna Lisowska 1Anna Tomusiak-Plebanek 2
  

  1. Anna Lisowska
  2. Anna Tomusiak-Plebanek
Abstrakt:

Przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO - small intestinal bacterial overgrowth) to zespół klinicznych objawów żołądkowo-jelitowych, które spowodowane są obecnością nadmiernej liczby bakterii w jelicie cienkim. Problem przerostu bakteryjnego dotyka coraz większej grupy pacjentów, a jego występowanie jest często powiązane z przebiegiem różnych chorób o podobnych objawach. Diagnostyka SIBO opiera się głównie o testy oddechowe oraz badania bakteriologiczne aspiratu treści jelitowej. Podstawę leczenia stanowi antybiotykoterapia, a w uzasadnionych przypadkach leki prokinetyczne. Kluczem do efektywnego leczenia jest jednak kompleksowe podejście, dlatego w zespole terapeutycznym powinien znaleźć się również dietetyk. Wprawdzie nadal brakuje jednoznacznych zaleceń dotyczących żywienia pacjentów z SIBO, jednak warte rozważenia wydają się być takie diety jak low FODMAP i dieta elementarna. Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat SIBO wraz z omówieniem propozycji postępowania dietetycznego.


Data publikacji: 03.03.2021 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
  • Lisowska A, Tomusiak-Plebanek A: Przerost bakteryjny jelita cienkiego – charakterystyka schorzenia i postępowanie dietetyczne , Journal of NutriLife, 2021, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=369 [dostęp: 2023.11.30]
  • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, SIBO, dysbioza, mikrobiom jelitowy, dieta

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Anna Lisowska 1Anna Tomusiak-Plebanek 2
  

  1. Anna Lisowska
  2. Anna Tomusiak-Plebanek
Abstract:

Publication date: 03.03.2021 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
  • Lisowska A, Tomusiak-Plebanek A: , Journal of NutriLife, 2021, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=369 [access: 2023.11.30]
  • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wprowadzenie

Każdy człowiek posiada unikatową mikrobiotę (społeczność drobnoustrojów zamieszkującą nasz organizm), która kształtuje się przez całe życie. Najwięcej badań dotyczących ludzkiej mikrobioty poświęconych jest mikroorganizmom przewodu pokarmowego, a szczególnie jelit. Mikrobiota jelitowa pełni bowiem szereg niezwykle istotnych dla zdrowia funkcji, jak ochrona przed patogenami, stymulacja odpowiedzi immunologicznej, trawienie resztek pokarmowych, produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz witamin [1,2]. Zdrowy organizm sprawuje kontrolę nad mikrobiotą, jednak w ...

Tekst zawiera 2000 wyrazów. Będziesz go czytać 10 minut i 0 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  


1. Rakowska M, Lichosik M, Kacik J i wsp. Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatr i Med Rodz. 2016;12(4): 404–412. DOI: 10.15557/PiMR.2016.0040
2. Panasiuk A, Kowalińska J. Mikrobiota przewodu pokarmowego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
3. Tiffany CR, Bäumler AJ. Dysbiosis: from fiction to function. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2019;317(5): G602–608. DOI: 10.1152/ajpgi.00230.2019.
4. Lauritano EC, Gabrielli M, Scarpellini E et al. Small intestinal bacterial overgrowth recurrence after antibiotic therapy. Am J Gastroenterol. 2008;103(8): 2031–2035. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2008.02030.x
5. Pimentel M, Saad RJ, Long MD et al. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Am J Gastroenterol. 2020;115(2): 165–178. DOI: 10.14309/ajg. 0000000000000501.
6. Quigley EMM. Bacterial overgrowth. In: Podolsky DK, Camilleri M, Fitz JG, Kalloo AN, Shanahan F, Wang TC, (eds.) Yamada’s textbook of gastroenterology. 6th ed. John Wiley & Sons Ltd. New York 2016: 1294–1304.
7. Jurkowska G. Fizjologia przewodu pokarmowego. [w:] Górski J (red.) Fizjologia człowieka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2010: 240–263.
8. Sobieszczańska B. Wpływ stresu na homeostazȩ przewodu pokarmowego. Gastroenterol Pol. 2012;19(1): 16–20.
9. Ghoshal UC, Ghoshal U. Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Other Intestinal Disorders. Gastroenterol Clin North Am. 2017;46(1): 103–120. DOI: 10.1016/j.gtc.2016.09.008.
10. Bures J, Cyrany J, Kohoutova D et al. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol. 2010;16(24): 2978–2990. DOI: 10.3748/wjg.v16.i24.2978.
11. Gąsiorowska J, Czerwionka-Szaflarska M. Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego a zespół jelita zadwrażliwego. Prz Gastroenterol. 2013; 8: 165-171. DOI: 10.5114/pg.2013.36329
12. Adike A, DiBaise JK. Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Nutritional Implications, Diagnosis, and Management. Gastroenterol Clin North Am. 2018;47(1): 193–208. DOI: 10.1016/j.gtc.2017.09.008.
13. Rao SSC, Bhagatwala J. Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Clinical Features and Therapeutic Management. Clin Transl Gastroenterol. 2019;10(10): e00078. DOI: 10.14309/ctg.0000000000000078.
14. Ponziani FR, Gerardi V, Gasbarrini A. Diagnosis and treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;10(2): 215–227. DOI: 10.1586/17474124.2016.1110017.
15. Rezaie A, Buresi M, Lembo A et al. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol. 2017;112(5): 775–784. DOI: 10.1038/ajg.2017.46
16. Trzepizur M, Kudzin J, Toporowska-Kowalska E. Wodorowe testy oddechowe – metodyka, znaczenie w diagnostyce gastroenterologicznej. Pediatr Pol. 2017;92(6): 717–726. DOI: 10.1016/j.pepo.2017.07.008
17. Bhagatwala J, Rao SSC. Small intestinal bacterial and fungal overgrowth. [in:] Satish R, Yeong L, Uday G, (eds.) Clinical and Basic Neurogastroenterology and Motility. 1st ed. Elsevier Inc. San Diego 2020: 343–358.
18. Gatta L, Scarpignato C, McCallum RW et al. Systematic review with meta-analysis: rifaximin is effective and safe for the treatment of small intestine bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther. 2017;45(5): 604–616. DOI: 10.1111/apt.13928.
19. Ponziani FR, Zocco MA, D’Aversa F et al. Eubiotic properties of rifaximin: Disruption of the traditional concepts in gut microbiota modulation. World J Gastroenterol. 2017;23(25): 4491–4499. DOI: 10.3748/wjg.v23.i25.4491
20. Morris B. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Proc UCLA Heal. 2020;24. (https://proceedings.med.ucla.edu/index.php/2020/03/25/small-intestinal-bacterial-overgrowth/) data wejścia: 20.09.2020r. godz. 21:00.
21. Rao SSC, Rehman A, Yu S et al. Brain fogginess, gas and bloating: A link between SIBO, probiotics and metabolic acidosis article. Clin Transl Gastroenterol. 2018; 9(6): 162. DOI: 10.1038/s41424-018-0030-7.
22. Zhong C, Qu C, Wang B et al. Probiotics for Preventing and Treating Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A meta-analysis and systematic review of current evidence. J Clin Gastroenterol. 2017;51(4): 300–311. DOI: 10.1097/MCG.0000000000000814.
23. Rosania R, Giorgio F, Principi M et al. Effect of probiotic or prebiotic supplementation on antibiotic therapy in the small intestinal bacterial overgrowth: a comparative evaluation. Curr Clin Pharmacol 2013; 8(2): 169-72. DOI: 10.2174/15748847113089990048.
24. Khalighi AR , Khalighi MR, Behdani R et al. Evaluating the efficacy of probiotic on treatment in patients with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)--a pilot study. Indian J Med Res 2014; 140(5): 604-608. URL: https://europepmc.org/article/pmc/4311312
25. Gałecka M, Basińska AM, Bartnicka A. Probiotyki — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz 2018; 12(5): 170–182. URL: https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/61602
26. Mahadea D, Kupczyk M, Kloska M. Żywienie w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki. [w:] Grzymisławski M, (red.) Dietetyka kliniczna. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019: 251–274.
27. Kapała A, Surwiłło A. Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych. [w:] Grzymisławski M, (red.) Dietetyka kliniczna. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019: 603–637.
28. Makharia G, Bai J, Crowe S et al. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Diet and the Gut. 2018: 1-37
29. Jarocka-Cyrta E. Nietolerancja FODMAP. [w:] Szajewska H, Horvath A, (red.) Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna Kraków:2017: 182–184.
30. Dudek M. Dieta FODMAP i zastosowanie w IBS. Współczesna Diet. 2015;(2):50–55. URL: https://www.wspolczesnadietetyka.pl/z-gabinetu-dietetyka/dieta-fodmap-i-zastosowanie-w-ibs
31. Pimentel M, Constantino T, Kong Y et al. A 14-Day Elemental Diet Is Highly Effective in Normalizing the Lactulose Breath Test. Dig Dis Sci. 2004;49(1): 73–77. DOI: 10.1023/b:ddas.0000011605.43979.e1.

 

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Anna Lisowska

lic. Anna Lisowska

Absolwentka dietetyki na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kontynuuje naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Szczególnie interesuje się dietami roślinnymi i żywieniem w zaburzeniach jelitowych. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Zafałszowania żywności
Zafałszowania żywności
Czy histamina zawarta w żywności może Ci zaszkodzić?
Czy histamina zawarta w żywności może Ci zaszkodzić?
Niedoczynność tarczycy – etiologia i dieta
Niedoczynność tarczycy – etiologia i dieta
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif