Na czym polega proces liofilizacji i jakie są jego zalety  

Magdalena Wilkoławska
  

  Magdalena Wilkoławska
Abstrakt:

Liofilizacja, inaczej suszenie sublimacyjne jest procesem wieloetapowym, polegającym na usuwaniu wody z żywności w niskiej temperaturze, poniżej 0°C przy obniżonym ciśnieniu. Woda usuwana jest z surowca, po wcześniejszym zamrożeniu go, poprzez przemianę z fazy stałej w gazową, z pominięciem stanu ciekłego, czyli przemianę lodu w parę. Pierwszy etap procesu polega na zamrażaniu produktu w temperaturze od -20 do -40°C, następnie produkt suszy się w próżni, przy ciśnieniu 0,13 – 1,3 hPa w komorze liofilizatora. Proces ten przebiega jednokierunkowo, od powierzchni materiału do jego głębi (Ochwanowska i in., 2017).


Data publikacji: 28.05.2020 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Wilkoławska M: Na czym polega proces liofilizacji i jakie są jego zalety, Journal of NutriLife, 2020, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=355 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:


Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Magdalena Wilkoławska
  

  Magdalena Wilkoławska
Abstract:

Publication date: 28.05.2020 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Wilkoławska M: , Journal of NutriLife, 2020, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=355 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Susze otrzymywane opisywaną metodą nie wymagają dodatku konserwantów i charakteryzują się wysoką jakością (Kondratowicz i in. 2009). Produkty suszone sublimacyjne mają niską masę i wysoką kruchość przy zachowaniu pierwotnych cech fizycznych materiału (Ochwanowska, 2017). Możliwa jest liofilizacja produktów posiadających substancje wrażliwe na wysoką temperaturę, ze względu na ich niewielki ubytek w gotowym produkcie (Rząca, Witrowa-Rajchert, 2007). Proces liofilizacji pozwala zachować w znaczącym stopniu właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne naturalnych ...

Tekst zawiera 2017 wyrazów. Będziesz go czytać 10 minut i 5 sekund.Publiakacja tylko dla naszych czytelników

Dołącz do czytelników

Uzyskaj dostęp do większej liczby publikacji, aktualności dietetycznych, powiadomień.

REJESTRACJA

Logowanie

Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. CHILCZUK B., PERUCKA I., MATERSKA M., BUCZKOWSKA H., 2014. Zawartość luteiny, zeaksantyny i β-karotenu w liofilizowanych owocach wybranych odmian Cucurbita maxima d. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (93), 139 – 150.
 2. CZAJKOWSKA K., KOWALSKA H., 2017. Metody Wytwarzania przekąsek owocowych wzbogacanych w składniki naturalne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1, 110 – 115.
 3. DOMIN M., GRĄDZKA A., KLUZA F., 2015. Doświadczalna ocena twardości liofilizatów truskawek. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(3-4), 41 – 51.
 4. FIJOŁ-ADACH E., FELEDYN-SZEWCZYK B., KAZIMIERCZAK R., STALENGA J., 2016. Wpływ systemu produkcji rolnej na występowanie substancji bioaktywnych w owocach truskawki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1, 78 – 86.
 5. FLOROWSKA A., FLOROWSKI T., 2012. Kosmiczna żywność kosmiczny problem. Przemysł Spożywczy T. 66 nr 12, 36 – 38.
 6. GEORGE S., TOURNIAIRE F., GAUTIER H., GRUPY P., ROCK E., CARIS-VEYRAT C., 2011. Changes in the contents of carotenoids, phenolic compounds and vitamin C during technical processing and lyophilisation of red and yellow tomatoes. Food Chemistry 124, 1603-1611.
 7. KALETA A., GÓRNICKI K., CHOIŃSKA A., WINICZENKO R., 2013. Wpływ parametrów suszenia na ubytek masy suchej substancji podczas rehydratacji suszonych jabłek. Inżynieria Rolnicza, Z, 4(147) T. 1, 111 – 120.
 8. KARDAS M., K. TOCZYŃSKA K., E. GROCHOWSKA-NIEDWOROK E., 2016. Naturalne przyprawy roślinne – skład chemiczny i właściwości prozdrowotne przypraw. Przemysł Spożywczy T. 70 nr 12, 36 – 39.
 9. KASPER J.CH., WINTER G., FRIESS W., 2013. Recent advances and further challenges in lyophilization. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics nr 85, 162 – 169.
 10. KAZIMIERCZAK R., HALLMANN E., ZDUŃSKA U., 2017. Wpływ systemu produkcji na zawartość wybranych związków bioaktywnych w przyprawach ziołowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1, 46 – 50.
 11. KĘDZIERSKA K., PAŁACHA Z., 2012. Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne liofilizowanej marchwi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5 (84), 73 – 83.
 12. KONDRATOWICZ J., BURCZYK E., 2010. Technologiczne aspekty procesu liofilizacji. Chłodnictwo T. 45, nr 4, 54 – 59.
 13. KONDRATOWICZ J., BURCZYK E., JANIAK M., 2009. Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności. Chłodnictwo T. 44 nr 1-2, 58 – 61.
 14. LIS H., LIS T., HOŁOWNIA A., 2011. Jakość suszu i przebieg jego rehydratacji w zależności od sposobu suszenia jabłek. Inżynieria Rolnicza 1(126), 155 – 160.
 15. LUE-LUE H., MIN Z., WEI-QIANG Y., ARUN S. M., DONG-FENG S., 2009. Effect of coating on post-drying of freeze-dried strawberry pieces. Journal of Food Engineering 92, 107 – 110.
 16. MIKOŁAJCZUK-SZCZYRBA A., MŁYNARCZYK I., MISIEWICZ A., 2016. Naturalne źródło flawonoidów i ich wpływ na zdrowie człowieka. Przemysł Spożywczy T. 70 nr 5, 36 – 38.
 17. MUSIELIŃSKA R., BUS B., 2015. Przegląd wybranych antyoksydantów w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. III, 93 – 112.
 18. NOWAK D., NIENAUTOWSKA A., 2017. Wpływ warunków liofilizacji na właściwości suszonego przecieru z owoców dzikiej róży. Postępy Techniki Przetwórstwa spożywczego nr 1, 60 – 65.
 19. OCHWANOWSKA E., CHMIELEWSKI J., ŁABA S., ŻEBER-DZIKOWSKA I., 2017. Liofilizowane owoce jagodowe właściwości antyoksydacyjne. Przemysł Spożywczy T. 71 nr 12, 23 – 27.
 20. RATTI C., 2001. Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review.Journal od Food Engineering 49, 311 – 319.
 21. RUTKOWSKA J., ADAMSKA A., PIELAT M., BIAŁEK M., 2012. Porównanie składu i właściwości owoców dzikiej róży (Rosa Rugosa) utrwalanych metodami liofilizacji i suszenia konwencjonalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (83), 32 – 43.
 22. RZĄCA M., WITROWA-REJCHERT D., 2007. Suszenie żywności w niskiej temperaturze. Przemysł Spożywczy T. 61 nr 4, 30 – 35.
 23. SKIEPKO N., CHWASTOWSKA-SIWIECKA I., KONDRATOWICZ J., 2015. Właściwości Likopenu i jego wykorzystanie do produkcji żywności funkcjonalnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 6, 20 – 32.
 24. TRYZNO E., ŚLEDŹ M., WITROWA-RAJCHERT D., 2015. Wpływ warunków przechowywania na wybrane właściwości liofilizowanych malin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 581, 113 – 122.
 25. WAHL V., KHINAST J., PAUDEL A., 2016. Lyophilized protein powders: A review of analytical tools for root casue analysis of lot-to-lot variability. Trends in Analytical Chemistry 82, 468 – 491.
 26. WITROWA-RAJCHERT D., 2008. Suszarki sublimacyjne do żywności. Przemysł Spożywczy T. 62 nr 4, 14 – 20.
 27. ZABORSKA A., KRÓL J., BRODZIAK A., 2015. Witamina a funkcje i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, T. 69 nr 7, 36 – 38.
 28. ZIELIŃSKA A., NOWAK I., 2014. Tokoferole i tokotrienole jako witamina E. Chemik 68, 7, 585 – 591.

 

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Magdalena Wilkoławska

lic. Magdalena Wilkoławska


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Wpływ żywności i nawyków żywieniowych na rozwój dzieci w wieku szkolnym
Wpływ żywności i nawyków żywieniowych na rozwój dzieci w wieku szkolnym
Ocena wpływu suplementacji bakteriami z rodzaju Lactobacillus ze stanem zdrowia sportowców
Ocena wpływu suplementacji bakteriami z rodzaju Lactobacillus ze stanem zdrowia sportowców
Diety eliminacyjne w terapii wybranych schorzeń
Diety eliminacyjne w terapii wybranych schorzeń
Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej
Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif