Bakterie probiotyczne w żywności - gdzie występują i jakie przynoszą korzyści?  

Katarzyna Woźniak
  

  Katarzyna Woźniak
Abstrakt:

Probiotyki są to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach, korzystnie wpływają na organizm człowieka, głównie poprzez poprawę równowagi mikrobioty jelitowej. Mogą zawierać w swoim składzie pojedyncze szczepy bakterii kwasu mlekowego, szczepy drożdży, kultury pleśni czy też bakterie kwasu mlekowego wraz ze szczepami drożdżowymi. Zostały odkryte w drugiej połowie XIX wieku.


Data publikacji: 02.03.2020 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Woźniak K: Bakterie probiotyczne w żywności - gdzie występują i jakie przynoszą korzyści?, Journal of NutriLife, 2020, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=345 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
probiotyki, bakterie fermentacji mlekowej, mikrobiota, fermentacja, produkty fermentowane

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Katarzyna Woźniak
  

  Katarzyna Woźniak
Abstract:

Publication date: 02.03.2020 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Woźniak K: , Journal of NutriLife, 2020, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=345 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Definicje

Prebiotyki są to składniki pożywienia nie ulegające trawieniu, pobudzające wzrost i aktywność korzystnych dla organizmu bakterii obecnych w jelicie grubym, w szczególności Lactobacillus i Bifidobacterium. Zaliczamy do nich oligosacharydy będące pochodnymi glukozy, galaktozy a także glukozosacharydy oraz oligosacharydy sojowe. Stanowią one pożywkę dla bakterii probiotycznych.

Synbiotyki to połączenie probiotyków z prebiotykami. Stosując synbiotyki przyjmujemy jednocześnie miliardy bakterii oraz pożywkę, która wspiera ich wzrost.

  Mikroflora Ludzkie jelita to ogromny złożony ...

Tekst zawiera 1373 wyrazów. Będziesz go czytać 6 minut i 51 sekund.Publiakacja tylko dla naszych czytelników

Dołącz do czytelników

Uzyskaj dostęp do większej liczby publikacji, aktualności dietetycznych, powiadomień.

REJESTRACJA

Logowanie

Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Anekella K., Orsat V., Optimization of microencapsulation of probiotics in raspberry juice by spray drying. LWT – Food Sci. Techn. 2013; 50, s. 17-24.
 2. Butel M-J.: Probiotics, gut microbiota and health. Médecine et Maladies Infectieuses. 2014; 44 (1): 1-8.
 3. Jędrusek - Golońska A., Szmandera – Buszka K., Waszkowiak K., M. Goliński i K.Rektor.: Czynniki determinujące zakup prozdrowotnych mlecznych napojów fermentowanych na przykładzie zachowań konsumentów z terenu Poznania 2014. Marketing i rynek 2014; 21(6): 281-289.
 4. Kuśmierska A., Fol M.: Probiotyki, prebiotyki i sybiotyki-charakterystyka i funkcje. Problemy Higieny i Epidemiologii 2014;  95, nr 3, 529.
 5. Mojka K. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Problemy Higieny i Epidemiologii 2014; 95 (3): 541-549.
 6. Toczek K., Glibowski P.: Bakterie probiotyczne w żywności nowe kierunki stosowania. Zywność, Żywienie 2015; t.67, s. 42-45.
 7. Trząskowska M..: Probiotyki w produktach pochodzenia roślinnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013; 4 (89): 5-20.
 8. Ozyurt H., Ötles S.: Properties of probiotics and encapsulated probiotics in food. Acta Scientiarum Polonorum., Technologia Alimentaria 2014; 13(4): 413-424.
 9. Ringø E.: Probiotics in sellfish aquaculture. Aquaculture and Fisheries 2020; 5(1): 1-27.
 10. Zalega J. i Szostak-Węgierek D.: Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część II. Składniki mineralne, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki, prebiotyki. Problemy Higieny i Epidemiologii  2013; 94(1): 50-58.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Katarzyna Woźniak

inż. Katarzyna Woźniak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży
Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży
Pokrzywa zwyczajna jako superfood
Pokrzywa zwyczajna jako superfood
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif