Znaczenie żywienia w leczeniu padaczki – rekomendowane diety, skutki uboczne, substancje bioaktywne  

Dorota Rawa
  

  Dorota Rawa
Abstrakt:

Padaczka, inaczej nazywana epilepsją, to zespół objawów fizycznych i psychicznych charakteryzujący się przewlekłymi napadowymi zaburzeniami czynnościowymi ośrodkowego układu nerwowego. Zaliczana jest do najczęściej występujących chronicznych chorób OUN. Z epilepsją zmaga się w Polsce około 400 tysięcy ludzi i liczba ta z roku na rok rośnie.

W publikacji przedstawiono aktualne zalecenia żywieniowe oraz poglądy specjalistów na temat alternatywnych i niefarmakologicznych metod terapii padaczki u dzieci, osób dorosłych i kobiet karmiących. Wymieniono skutki uboczne stosowania diety ketogennej jako najczęściej rekomendowanej na świecie diety przez środowiska lekarskie. Ponadto przedstawiono prozdrowotne działanie wybranych substancji bioaktywnych roślin z rodziny selerowatych, między innymi: tymochinonu z czarnuszki siewnej i imperatoryny z anielskiego korzenia, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia epileptyków.


Data publikacji: 29.12.2017 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Rawa D: Znaczenie żywienia w leczeniu padaczki – rekomendowane diety, skutki uboczne, substancje bioaktywne, Journal of NutriLife, 2017, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=294 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
padaczka, epilepsja lekooporna, żywienie w padaczce, dieta ketogeniczna, substancje bioaktywne

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Dorota Rawa
  

  Dorota Rawa
Abstract:

Publication date: 29.12.2017 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Rawa D: , Journal of NutriLife, 2017, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=294 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Z języka greckiego epilamvanein oznacza atakować, posiąść, owładnąć, chwycić, zapaść. Epilepsja to zespół objawów fizycznych i psychicznych charakteryzujący się przewlekłymi zaburzeniami czynnościowymi ośrodkowego układu nerwowego, pojawiającymi się napadowo zazwyczaj z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości (przymglenie, utrata przytomności) i/lub zaburzeniami na tle ruchowym (drgawki), czuciowym, emocjonalnym, zmysłowym (zaburzone widzenie, mówienie, słyszenie i powonienie), wegetatywnym (wymioty, nudności)  i poznawczym. Stan ten wywołany jest patofizjologicznym procesem ...

Tekst zawiera 3403 wyrazów. Będziesz go czytać 17 minut i 0 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Atroshi F., Antila E., Westermarck T. Rola selenu w padaczce i innych chorobach neurologicznych. Epidemologia, 15, 2007, s.211-224.
 2. Borusiewicz M., Janeczko Z. Nigella sativa L. – roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych. Czytelnia Medyczna Borgis, Postępy Fitoterapii, 4, 2015, s.223-236.
 3. Chorągiewicz T., Żarnowska I., Gąsior M., Żarnowski T. Przeciwdrgawkowe
 4. Głowacki M. Wszystko o padaczce. Miesięcznik  ,,Optymalni – czerwiec 2007”, 2007, URL: http://optymalni.org.pl/index.php?dzial=med&id=3, dostęp: 22.12.2017.
 5. Halczuk I. Dieta ketogenna. [W:] Szczudlik A., Jędrzejczak J., Mazurkiewicz-Bełdzińska M. (red.): Padaczka Tom I. Wyd. Medyczne Termedia, Poznań, 2011, s. 345-349.
 6. Jędrzejczak J. Padaczka stare i nowe wyzwania. Borgis – Postępy Nauk Medycznych, 1, 2012, s. 45-47, 50.
 7. Kaczmarzyk J., Kalembka S.: Lecytyna – ratunkiem dla mózgu ? URL: http://www.leki-i-fakty.pl/node/5, data dostępu: 22.12.2017
 8. Kardasz M., Pawłowska D. Dieta ketogenna jako terapia w lekoopornej dziecięcej epilepsji. Borgis – Nowa Pediatria, 3, 2009, s.79-89.
 9. Klimek A. Alternatywne sposoby leczenia padaczki. Aktualności Neurologiczne, 12 (1), 2012, s.13-17.
 10. Kossoff E. Dietary Therapies. [rec.] Sirven J. I., Shafer P. O., 10, 2013. URL: http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies, data dostępu: 22.12.2017
 11. Kozłowska-Lewacka M., Wesołowski W., Borowiecka J. Analiza składników olejku pieprzu czarnego i białego oznaczone techniką GC/MS*. Bromat. Chem. Toksykol. – XLIV, 4, 2011, s. 1112.
 12. Krajewska-Kułak E., Kułak W. Padaczka – problem wciąż aktualny. Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2010, Wydawnictwo APIS, 2009, s.155-151, ISSN 1734-5979.
 13. Król A.: Alternatywy – czyli dieta ketogenna. URL: http://www.dravet.pl//?s=dieta, data dostępu 22.12.2017.
 14. Łojewski M., Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. Bacpa monnieri L. Pennell – roślina o wielokierunkowym działaniu leczniczym. Borgis – Postępy Fitoterapii, 2, 2014, s. 84-89.
 15. Marszał E. Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurologia Dziecięca, 15, 30, 2006, s. 67.
 16. Mazurczak T. : Padaczka. Zasady leczenia dzieci i młodzieży. URL: http://www.dravet.pl, data dostępu 22.12.2017
 17. Muszyńska B., Łojewski M., Rojowski J., Opoka W., Sułkowska-Ziaja K. Surowce naturalne mające znaczenie w profilaktyce i wspomagające leczenie depresji. Psychiatr. Pol. 49(3), 2015, s.437–438.
 18. Nazarewicz R. Konsekwencje stosowania wysokotłuszczowych diet ketogenicznych. Bromat. Chem. Toksykol. -XL, 4, 2007, s.371-374.
 19. Peckenpaugh N. (red. Danuta Gajewska) Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier, Wrocław, 2010, s.425-426 rozdział 11, s.484-485 rozdział 12, s.528 rozdział 13.
 20. Pfeifer H. H. Low Glycemic Index Treatment. [rec.] Schachter S., Sirven J.I., 8, 2013. URL: http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/low-glycemic-index-treatment, data dostępu 22.12.2017
 21. Przysławski J., Dzięcioł M. Resweratrol – aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. – XLV, 4, 2012, s.1166-1174.
 22. Sawicka B., Kotiuk E.,  Bienia B., Krochmal-Marczak B., Wójcik S.(2013): Znaczenie gorczycy białej (Sinapis alba), gorczycy sarepskiej (Brassica juncea ver. Sareptana) i gorczycy czarnej (Brassica nigra) w żywieniu i fitoterapii. Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna, 2013, s.338-339, 341, 352-355. DOI: 10.13140/2.1.2232.8965, URL: http://www.researchgate.net/publication/264129502.
 23. Schachter S. C, Sirven J. I., Modified Atkins Diet. [rec.] Kossoff E., Cervenka M., 11, 2015. URL: http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/modified-atkins-diet, data dostępu 22.12.2017
 24. Schachter S. C., Kossoff E., Sirven J. Ketogenic Diet. [rec.] Sirven J. I., Shafer P. O., 3, 2013. URL: http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/ketogenic-diet, data dostępu: 22.12.2017
 25. Skalicka –Woźniak K. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, załącznik 2, 2015, s.8-9, 16, 18, 22, 26-28, 31,35.
 26. Starbała A., Bawa S. H. Zastosowanie diety ketogennej we wspomaganiu leczenia epilepsji. PZH, 1, 58, 2007, s.139-144.
 27. Wendorff J., Sokołowska D. (2010): Wolne rodniki, selen a padaczka u dzieci. Aktualności Neurologiczne, 1, 10, 2010, s.37-41.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Dorota Rawa

mgr inż. Dorota Rawa

- Specjalista ds. żywienia i nauk konsumenckich - Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki - Pracuje w Poradni Chorób Metabolicznych i Poradni Diabetologicznej - Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie - Absolwentka kierunku Coaching Zdrowia i Żywienia Uniwersytetu Collegium Civitas w Warszawie [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Metabolizm kwasu foliowego a stan zdrowia - metylacja
Metabolizm kwasu foliowego a stan zdrowia - metylacja
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif