Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży  

Anna Karniewicz
  

  Anna Karniewicz
Abstrakt:

W 2013 roku matki chorujące na cukrzycę typu 1 lub typu 2 urodziły ok. 4,3 miliona dzieci. Cukrzyca typu 1 lub typu 2 stanowi wysokie ryzyko powikłań płodwych zarówno dla płodu jak i dla kobiety ciężarnej. W publikacji omówiono klasyfikacje, epidemiologię i patogenezę cukrzycy typu 1, wpływ cukrzycy na przebieg ciąży, jak również, powikłania płodowe (makrosomia płodu, zespół zaburzeń oddychania, wady wrodzone, zespół regresji krzyżowej).


Data publikacji: 22.09.2017 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Karniewicz A: Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży, Journal of NutriLife, 2017, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=288 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
cukrzyca, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, ciąża, okres prekoncepcyjny

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Anna Karniewicz
  

  Anna Karniewicz
Abstract:

Publication date: 22.09.2017 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Karniewicz A: , Journal of NutriLife, 2017, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=288 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Według najnowszych danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ogólna liczba osób chorujących na cukrzycę na świecie w roku 1980 wynosiła 108 milionów, a do roku 2014 liczba chorych wzrosła do 422 milionów z czego około 3,7 miliona chorych osób pochodziło z Polski [1]. Według prognoz Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) do 2035 roku liczba osób dotkniętych chorobą wzrośnie do 592 mln. Pomimo opieki diabetologicznej na wysokim poziomie, wiele milionów ludzi cierpi w wyniku powikłań wywołanych przez cukrzycę. W 2013 roku aż 5,1 miliona ...

Tekst zawiera 4750 wyrazów. Będziesz go czytać 23 minuy i 45 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. World Health Organization, Global report on diabetes. URL: http://www.who.int/diabetes/global-report/WHD2016-Presentation.pdf?ua=1, dostęp: 23.04.2016
 2. International Diabetes Federation, IDF diabestes atlas. URL: http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf, dostęp: 23.04.2016
 3. Pawlik D., Radziszewska R., Cukrzyca u matki i jej konsekwencje dla dziecka, Endokrynol Ped 2015, 50, 43-51
 4. Ożegowska E., Gutaj P., Szczepaniak U. i wsp., Planowanie ciąży a wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą przedciążową, Ginekol Pol 2010, 81, 762-767
 5. Wójcikowski Cz., Diabetologiczne aspekty prowadzenia ciąży powikłanej cukrzycą, Diabetol Prakt 2003, 4, 1-6
 6. American Diabetes Association, Diagnosis and classification of diabetes mellitus, Diabetes Care 2004, 27, 5-10
 7. Korzeniowska K., Jabłecka A., Cukrzyca (Część I), Farmacja współczesna 2008, 1 ,231-235
 8. Dęmbe K., Klasyfikacja i rozpoznawanie cukrzycy, 24-41, Karnafla W., Jasika M., Diabetologia Kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2013
 9. Małecki M., Skupień J., Problemy diagnostyki różnicowej typów cukrzycy, Pol Arch Med Wewn 2008, 118, 435-440
 10. Raport Grupy Konsultacyjnej WHO, Definicja, rozpoznawanie i klasyfikacja cukrzycy, Med Prakt 2000, 102, 85-124.
 11.  Grzelak T., Janicka E., Kramkowska M. i wsp., Cukrzyca ciążowa- skutki niewyrównania i podstawy regulacji glikemii, Now Lek 2013, 82, 163-169
 12. Grzeszczak W., Czech A., Czupryniak L., Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, Diabetol Prakt 2015, 4, 48-50
 13. Korzeniowska K., Jabłecka A., Cukrzyca (Część II), Farm Współ 2009, 2, 36-41
 14. Ciborowska H., Rudnicka A., Żywienie w cukrzycy dorosłych, 412-424, Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 2014
 15. Grzeszczak W., Czech A., Czupryniak L., Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, Diabetol Prakt 2015, 4, 2-3
 16. Małecki M., T., Klupa T., Rzadkie formy cukrzycy u dzieci i młodzieży, Przew Lek 2006, 3, 20-28
 17. Dęmbe K., Etiopatogeneza cukrzycy, 53-71, Karnafla W., Jasika M., Diabetologia Kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2013
 18. Okłota M., Myśliwiec J., Górska M., i wsp., Wybrane aspekty patogenezy cukrzycy typu 1. URL: http://diabetologiaonline.pl/lekarz_diabeto_adoz,info,63.html, dostęp: 06.11.2015
 19. Chojnowski P., Wasyluk J., Grabarska- Liberek I., Cukrzyca – epidemiologia i patogeneza, Post Nauk Med 2009, 22, 420-428
 20. Krętowski A., Młynarski W., Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 [w:] Otto-Buczkowska E., Cukrzyca typu 1, Cornetis 2006, 62-74
 21. Łagoda K., Kobus G., Bachórzewska-Gajewska H., Wpływ cukrzycy ciążowej na rozwój płodu i noworodka, Via Medica 2008, 4, 168-173
 22. Wąsikowa R. B., Podstawowe zasady leczenia i opieki w cukrzycy typu 1, D.W. Publishing, Szczecin 1999
 23. Otto-Buczkowska E., Cukrzyca matki czynnikiem ryzyka dla płodu i noworodka, Ginek Prakt 2003, 11, 29-33
 24. Todd D. M, Bustani RJ, Akinsola M, deChazal R, Davies MJ, McNally PG, Lawrence IG. Are we achieving St Vincent targets for pregnant women with Type 1 diabetes mellitus? Diabetologia 2002, 45,  295, 915
 25. Rosenn BM, Miodovnik M, Khoury JC, Siddiqi TA. Deficient couterregulation: a possible risk factor for excessive fetal growth in IDDM pregnancies. Diabetes Care 1997, 20, 872-874.
 26. Zamłyński J., Olejek A., Więcek A., Wpływ zmian metabolicznych w ciąży prawidłowej i powikłanej cukrzycą na wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu, Postepy Hig Med Dosw 2005, 59, 490-495
 27. Zaręba-Szczudlik J., Romejko E., Ahmed S., Makrosomia płodu jako problem kliniczny – rozpoznawanie i postępowanie, Perinatol Neonatol Ginekol 2010, 3, 117-123
 28. Grącka B., Skotnicka-Klonowicz G., Dziecko matki cukrzycowej noworodkiem szczególnego ryzyka, wymagającym wzmożonej opieki pielęgniarskiej w okresie okołoporodowym, Probl Pieleg 2013, 21, 108-116
 29. Szejniuk W., Szymankiewicz M., Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą, Perinatol Neonatol Ginekol 2008, 1, 253-259
 30. Bomba D. A., Wielgoś M., Wady wrodzone płodu w ciąży powikłanej cukrzycą, Nowa Med 1999, 6, 7-8
 31. Wender-Ożegowska E., Zawiejska A., Brązert J., Cukrzyca a ciąża [w:] Męczekalski B., Endokrynologia ciąży, PZWL 2012, 250-293
 32. Marciniak B., Kimber-Trojnar Ż., Szylar-Braun M. i wsp., Wpływ średniej dobowej glikemii w II trymestrze ciąży u ciężarnych z cukrzycą na wybrane powikłania okresu adaptacji noworodka, Klin Perinatol Ginekol 2007, 43, 40-43
 33. Czech A., Raźna I., Tatoń J., Patofizjologia kliniczna ciąży u kobiety chorej na cukrzycę typu 1, Przew Lek 2003, 4, 176-181
 34. Jasik M., Niebisz A., Kosior D. A. i wsp., Ciśnienie tętnicze u kobiet chorych na cukrzycę ciężarnych (GDM), Diabetol Dośw Klin 2005, 5, 423-427
 35. Wilczyński J., Dziatosz K., Cukrzyca ciążowa – ryzyko dla matki i jej dziecka, Perinatol Neonatol Ginekol, 2009, 2, 85-89
 36. Miodovnik M., Rosenn M.M., Khoury J.C. i wsp., Does pregnancy increase the risk for development and progression of diabetic nephropathy, Am J Obstet Gynecol 1996, 174, 1180-1191
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Anna Karniewicz

Anna Karniewicz


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Kawa na receptę - Międzynarodowy Dzień Kawy
Kawa na receptę - Międzynarodowy Dzień Kawy
Prozdrowotne właściwości morwy białej
Prozdrowotne właściwości morwy białej
Metabolizm kwasu foliowego a stan zdrowia - metylacja
Metabolizm kwasu foliowego a stan zdrowia - metylacja
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif