Posiadanie zwierząt domowych może zapobiec otyłości i alergiom u dzieci  Dotychczasowo poznane korzyści zdrowotne związane z posiadaniem zwierzęcia wiązały się przede wszystkim ze sferą psychologiczną, przykładowo poprzez redukcję stresu. Coraz częściej podkreśla się również inne czynniki. Zwierzęta są pomocne między innymi podczas rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Badania opublikowane w czasopiśmie „Microbiome” ukazują pozytywny wpływ związany z obniżeniem ryzyka otyłości i alergii wśród dzieci.

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Coraz prężniej rozwijającą się formą rehabilitacji jest dogoterapia, podczas której wykorzystuje się specjalnie wybrane i przygotowane do tego celu psy. Taki rodzaj sesji rehabilitacyjnej odbywa się pod pełną kontrolą zespołu specjalistów. Nawrocka-Rohnka [2] w swoich badaniach skupiła się na analizie wykorzystania dogoterapii wśród dzieci dotkniętych między innymi niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Wnioski wskazują na ewidentną efektywność tego rodzaju zajęć przy regularnym zaangażowaniu i odpowiednio wyedukowanej kadrze specjalistów.

Chmiel K. i in. [1] podkreślili skuteczną rolę terapii kontaktowych z udziałem różnych zwierząt, a dokładniej psów, kotów, koni i delfinów, wśród dziecięcych pacjentów z autyzmem. Dodatkowo zwrócili uwagę na fakt, że do tej pory nie wynaleziono metody rehabilitacyjnej, która w równym stopniu wywierałaby tak wielostronne działanie - psychiczne, fizyczne oraz motywacyjne.

Tun H.M i in. [3] badali wpływ przedporodowego i poporodowego kontaktu ze zwierzęciem domowym na stan mikroflory jelitowej niemowląt. Grupę badawczą podzielono na następujące kategorie: bez kontaktu prenatalnego i postnatalnego ze zwierzęciem, ekspozycja jedynie w okresie prenatalnym oraz ekspozycja zarówno przed i po porodzie. Kategoria dotycząca kontaktu jedynie w okresie poporodowym nie została uwzględniona w analizie, ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. W ten sposób badaniem objęto grupę 746 niemowląt. Pod uwagę brano także zmienne dotyczące sposobu urodzenia, narażenia na antybiotyki, stanu alergii u matki podczas ciąży, sposobu karmienia, obecności rodzeństwa, wielkości gospodarstwa domowego, a nawet rodzajów domowej podłogi. W celu sprawdzenia stanu mikroflory, od niemowląt w wieku 3-4 miesięcy pobrano próbki kału.

Analiza wykazała, że dzieci pochodzące z domów, w których obecne były futerkowe zwierzęta są bardziej narażone na bakterie Ruminococcus i Oscillospira, które powiązane są ze zmniejszaniem ryzyka wystąpienia alergii i otyłości. Co ciekawe, różnorodność bakteryjna zwiększa się już podczas życia płodowego - wystarczy więc kontakt ciężarnej matki ze zwierzęciem, aby nienarodzone dziecko zaczęło czerpać korzyści. Wykazano, że zwiększona liczba pozytywnych bakterii została wyizolowana szczególnie u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.

Wymienione mikroorganizmy są naturalnym składnikiem flory bakteryjnej zdrowych niemowląt i odpowiedzialne są za zmniejszanie procesów oksydacyjnych w jelicie. Bakterie Oscillospira są powiązywane z niższym wskaźnikiem masy ciała u dorosłych i dzieci.

Przechodząc do konkluzji należy stwierdzić, że utrzymanie silnej bariery jelitowej może być jednym z elementów odpowiedzialnych za oddalenie ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych i otyłości wśród dzieci. Jest to kolejny przykład naukowo przebadanych korzyści, jakie zwierzę może zaoferować człowiekowi w zakresie działań prozdrowotnych.

Autor opracowania:


Literatura:  

  1. Chmiel K. i in.: Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2014
  2. Nawrocka-Rohnka J.: Dogoterapia jako metoda wspomagania rehabilitacji dziecka z zaburzeniami rozwoju. Nowiny Lekarskie. 2010
  3. Tun H.M i in.: Exposure to household furry pets influences the gut microbiota of infant at 3–4 months following various birth scenarios. Microbiome. 2017
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr Ada Krawęcka

mgr Ada Krawęcka

Absolwentka dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kontynuująca kształcenie na studiach III stopnia w zakresie technologii żywności. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia dotyczące cukrzycy typu 2 oraz projektowanie żywności funkcjonalnej przeznaczonej dla diabetyków. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Wsparcie żywieniowe w okresie zimowym
Wsparcie żywieniowe w okresie zimowym
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Spożycie mleka i produktów mlecznych, a rozwój nowotworu prostaty
Spożycie mleka i produktów mlecznych, a rozwój nowotworu prostaty
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif