Charakterystyka mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka  

Sylwia Igras
  

  Sylwia Igras
Abstrakt:

Mleko jest pierwszym pokarmem człowieka, zawiera szereg niezbędnych składników pokarmowych, które jest w stanie przyswoić noworodek, a bez których niemożliwe jest jego przeżycie i rozwój [18]. W Polsce, w związku z dwukrotnie niższym (188 l/mieszkańca, IERiGŻ-PIB, 2010) niż w krajach zachodniej Europy spożyciem produktów mlecznych, coraz częściej pojawiają się akcje promujące picie mleka typu „Pij mleko, będziesz wielki” czy „Szklanka mleka”. Z tego ostatniego programu korzysta już 2,5 mln dzieci i młodzieży szkolnej [7]. W artykule przedstawiono wartość odżywczą i charakterystykę mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka.


Data publikacji: 26.02.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Igras S: Charakterystyka mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka, Journal of NutriLife, 2012, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=25 [dostęp: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
mleko, wartość odżywcza, skład chemiczny, mikroflora, dieta, mleko krowie, mleko ludzkie, mleko owcze, mleko kozie

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Sylwia Igras
  

  Sylwia Igras
Abstract:

Publication date: 26.02.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Igras S: , Journal of NutriLife, 2012, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=25 [access: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Charakterystyka podstawowych składników mleka

    Zgodnie z definicją Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej mleko „jest to produkt całego, nieprzerwanego doju od zdrowej, dobrze żywionej i nieznużonej nadmiernie krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy, bez domieszki siary”.

Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 188, poz. 1946) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, mleko surowe określono jako „mleko otrzymywane poprzez wydzielanie gruczołów mlecznych krów, owiec, ...

Tekst zawiera 2042 wyrazów. Będziesz go czytać 10 minut i 12 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Barłowska J., Litwińczuk Z. Właściwości odżywcze i prozdrowotne tłuszczu mleka. Medycyna Weterynaryjna, 2009, 65 (3): 171-174.
 2. Bujko J. Jak się mierzy zawartość kaloryczną produktów spożywczych? Świat Nauki 5/2006.
 3. Caroli A.M., Chessa S., Erhardt G.J. Invited review: Milk protein polymorphisms in cattle: Effect of animal breeding and human nutrition. Journal of Dairy Science,, 2009, 92 (11): 5335-5352.
 4. Chatterton D.E.W., Smithers G., Roupas P., Brodkorb A. Bioactivity of ?-lactoglobulin and ß-lactalbumin – technological implications for processing. International Dairy Journal, 2006, 16: 1229-1240.
 5. Gartner L.M., Morton J., Lawrence R.A., Naylor A.J., O'Hare D., Schanler R.J., Eidelman A.I. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 2005, 115 (2): 496-506
 6. Goetsch A.L., Zeng S.S., Gipson T.A. Factors affecting goat milk production and quality. Small Ruminant Research, 2011, 101 55– 63.
 7. Hahnel E.: „Pij mleko na zdrowie”, Tygodnik Rolniczy 6/2010, 46-47.
 8. Haug A., Hostmark A.T., Harstad O.M. Bovine milk in human nutrition – a review. Lipids in Health and Disease, 2007, 6, 25: 1-16.
 9. Król J., Litwińczuk A., Zarajczyk A., Litwińczuk Z. Alfa-laktoalbumina i beta-laktoglobulina jako związki biologicznie czynne frakcji białkowej mleka. Medycyna Weterynaryjna, 2008, 64 (12): 1375-1378.
 10. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Barłowska J. : “Lactoferrin, lysozyme and immunoglobulin G content in milk of four breeds of cows managed under intensive production system. Polish Journal of Veterinary Sciences”, 13 (2)/2010, 357-361.
 11. Krzyżewski J., Strzałkowska N., Ryniewicz Z.: „Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na zawartość białka w mleku krowim.” Przegląd Hodowlany, 8/1997, 8 – 9.
 12. Kuczyńska B., Puppel K. i inni: „Wartość odżywcza mleka i siary pochodzących od różnych gatunków zwierząt”, Przegląd Hodowlany 11/2009, 12 -17.
 13. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M. Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. Wydawnictwo PWRiL, 2004, Warszawa.
 14. Malacarne M., Martuzzi F., Summer A. Protein and fat composition of mare's milk: some nutritional remarks with reference to human and cow's milk. International Dairy Journal, 2002, 12, 11 869–877.
 15. Morosa J., Inónb F.A., Garriguesa S., Guardia M. Determination of the energetic value of fruit and milk-based beverages through partial-least-squares attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectrometry. Analytica Chimica Acta, 2005, 538, 1–2: 181–193.
 16. Phelan M., Aherne A., Fitzgerald R.J., O’Brien M. Casein-derived bioactive peptides: Biological effects, industrial uses, safety aspects and regulatory status. International Dairy Journal, 2009, 19: 643-654.
 17. Sienkiewicz J. Kryteria oceny jakości mleka. Komórki somatyczne w mleku. Przegląd Mleczarski, 2010, 1, 10 – 13.
 18. Stolarczyk A. Witaminy i składniki mineralne w mleku modyfikowanym dla niemowląt i w wybranych preparatach leczniczych. Pediatria współczesna. Gastroeterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2001, 3, 2:153-158, ISSN 1507-5532.
 19. Tamime A.Y., Wszolek M., Božanić R., Özer B. Popular ovine and caprine fermented milks. Small Ruminant Research, 2011, 101 2– 16.
 20. Ziarno M.: „Prozdrowotne właściwości bakterii mlekowych”, Przegląd Mleczarski. 2004, 11, 4-10.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Sylwia Igras

inż. Sylwia Igras


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. II. Białka mleka
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. II. Białka mleka
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. I. Tłuszcz mleczny i laktoza
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. I. Tłuszcz mleczny i laktoza
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif