Żywność funkcjonalna - przykłady i znaczenie w diecie człowieka  

Barbara Lasota
  

  Barbara Lasota
Abstrakt:

Żywność funkcjonalna nazywana jest również „środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego”. Do grupy tej zalicza się produkty żywnościowe, które wykazują udokumentowany, korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu (ponad efekt odżywczy), który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia lub/ i zmniejszeniu ryzyka chorób dietozależnych. Produkty te mogą charakteryzować się między innymi działaniem wspierającym układy pokarmowy, krążenia czy poprawiającym odporność organizmu.  Wzbogacanie żywności w Polsce może mieć zarówno charakter obligatoryjny jak i dobrowolny. Producenci coraz częściej wzbogacają żywność w składniki, które występują w niej w śladowych ilościach lub nie występują wcale, gdyż działania te prowadzą do zwiększenia atrakcyjności produktu. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów żywności funkcjonalnej dostępnej na rynku oraz ich wpływ na organizm człowieka.


Data publikacji: 28.11.2016 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Lasota B: Żywność funkcjonalna - przykłady i znaczenie w diecie człowieka, Journal of NutriLife, 2016, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=233 [dostęp: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
żywność funkcjonalna, pieczywo, mięso, produkty mleczne, czekolada

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Barbara Lasota
  

  Barbara Lasota
Abstract:

Publication date: 28.11.2016 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Lasota B: , Journal of NutriLife, 2016, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=233 [access: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Wzrost zainteresowanie produktami, które cechują się szczególnymi wartościami odżywczymi jest spowodowany przez promocję zdrowego trybu życia i dbałością o w psychofizyczną. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie żywności o wysokiej wartości żywieniowej i konkretnych właściwościach prozdrowotnych.

Pierwszy raz pojęcie żywności funkcjonalnej, czyli takiej która posiada szczególne wartościach zdrowotnych pojawiło się w Japonii. Według Europejskiej definicji za żywność funkcjonalną uznaje się środki spożywcze o udowodnionym na podstawie reprezentatywnych badań naukowych ...

Tekst zawiera 4452 wyrazów. Będziesz go czytać 22 minuy i 15 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Amundsen A., Haugum B., Andersson H.: 2003. Changes in serum cholesterol and sterol metabolites after intake of products enriched with an oat bran concentrate within a controlled diet. Scand. J. Nutr. 47: 68-74.
 2. Andon M., Anderson J.: 2008. State of the Art Reviews: The oatmeal-cholesterol connection: 10 years later. Am. J. Lifestyle Med.2: 51-57.
 3. Angelov A., Gotcheva V., Kuncheva R., Hristozova T.: 2006. Development of a new oat-based probiotic drink Intern. J. Food Microbiol. 112: 75-80.
 4. Bartnikowska E., Lange E.: 2009. Influence of naked oat and its extruded products on lipid metabolism in rats fed atherogenic diet. Pol. J. Food Nutr. Sci. 9: 63-71.
 5. Berg A., König D., Deibert P., Grathwohl D., Berg A., Baumstark M., Ingomar-Werner F.: 2003. Effect of an oat bran enriched diet on the atherogenic lipid profile in patients with an increased coronary heart disease risk. A controlled randomized lifestyle intervention study. Ann. Nutr. Metab. 47: 306-311.
 6. Berry D.: 2005. Nutritional functional dairy foods. Dairy Foods. 05:24-26
 7. Butt M., Tahir-Nadeem M., Kashif Iqbal Khan M., Shabir R., Butt M. S.: 2008. Oat: unique among the cereals. Eur. J. Nutr. 47: 68-79.
 8. Diowksz A.: 2010, Pieczywo jako żywność funkcjonalna (cz. 2). Pieczywo dietetyczne. Przegląd Piekarski i Cukierniczy październik 2010
 9. Dongowski G.: 2007. Interactions between dietary fibre-rich preparations and glycol-conjugated bile acids in vitro. Food Chemistry. 104: 390-397.
 10. Flynn A.: 2004. Functional foods for health of the consumer: scientific basis and regulatory issues. Materiały konferencyjne z International Food Conference Thinking beyond Tomorrow: a safe and Nutritious Food Chain for the Consumer. Teagasc, Dublin, Irlandia 17-18 czerwca 2004. 86-91.
 11. Gąsiorowski H. (pod red.): 1995. Owies. Chemia i technologia. PWRiL Poznań
 12. Gąsiorowski H.: 2004, Charakterystyka rodzajowa i niektóre aspekty żywieniowe pieczywa. Przegląd piekarniczy i cukierniczy 1: 7-8.
 13. Gray D., Auerbach R., Hill S., Wang R., Campbell G., Webb C., South J.: 2000. Enrichment of oat antioxidant activity by dry milling and sieving. J. Cereal Sci. 32: 89-98.
 14. Jenkins L., Jenkins D., Zdravkovic U., Wursch P., Vuksan V.: 2002. Depression of the glycemic index by high levels of beta-glucan fiber in two functional foods tested in type 2 diabetes. Eur. .J. Clin. Nutr. 56: 622-628
 15. Kita A.: 2005. Wyroby czekoladowe w grupie żywności funkcjonalnej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy grudzień 2005
 16. Maki K., Galant R., Samuel P., Tesser J., Witchger M., Ribaya-Mercado J., Blumberg J., Geohas J.: 2007. Effects of consuming foods containing oat β-glucan on blood pressure, carbohydrate metabolism and biomarkers of oxidative stress in men and women with elevated blood pressure. Eur. J. Clin. Nutr. 61: 786-795.
 17. McKevith B,: 2004. Nutritional aspects of cereals. Br. Nutr. Foundation Nutr. Bull. 29: 111-142.
 18. Naumann E., van Rees A., Önning G., Öste R., Wydra M., Mensink R.: 2006. β-glucan incorporated into a fruit drink effectively lowers serum LDL-cholesterol concentrations. Am. J. Clin. Nutr. 83: 601–605.
 19. Nilsson U., Johansson M., Nilsson Å., Björck I., Nyman M.: 2008. Applied dietary supplementation with β-glucan enriched oat bran increases faecal concentration of carboxylic acids in healthy subjects. Eur. J. Clin. Nutr. 62: 978-984.
 20. Olkowski M., Pluta A.: 2010. Mleczne produkty funkcjonalne. Agro Przemysł 5
 21. Önning G., Wallmark A., Persson M.: 1999. Consumption of Oat Milk for 5 Weeks Lowers Serum Cholesterol and LDL Cholesterol in Free-Living Men with Moderate Hypercholesterolemia. Ann. Nutr. Metab. 43: 301-309
 22. Peräaho M., Collin P., Kaukinen K., Kekkonen L., Miettinen S., Mäki M.: 2004. Oats can diversify a gluten-free diet in celiac disease and dermatitis herpetiformis. J. Am. Diet. Assoc. 104: 1148-1150.
 23. Peterson D.: 2001. Oat antioxidant. J. Cereal Science. 33: 115-129.
 24. Pins J., Geleva D., Keenan J., Frazel C., O'Connor P., Cherney L.: 2002. Do wholegrain oat cereals reduce the need for antihypertensive medications and improve blood pressure control? J. Fam. Pract. 51: 353-359.
 25. Queenan K., Stewart M., Smith K., Thomas W., Fulcher R., Slavin J.: 2007. Concentrated oat β-glucan, a fermentable fiber, lowers serum cholesterol in hypercholesterolemic adults in a randomized controlled trial. Nutr. J. 6: 6-14.
 26. Saltzman E., Krupa Das S., Lichtenstein A., Dallal G., Corrales A., Schaefer E., Greenberg A., Roberts S.: 2001. An oat-containing hypocaloric diet reduces systolic blood pressure and improves lipid profile beyond effects of weight loss in men and women. J. Nutr. 131: 1465-1470.
 27. Saxelin M., Korpela R., Mayra-Makinen A.: 2003. Introducion: classifying functional dairy products, w Functional Dairy Products, ed. Tina Mattila-Sandholm and Maria Saarela. Woodhead Publishing Ltd. 1-16.
 28. Słowiński M., Jankiewicz L.: 2011. Mięso i przetwory mięsne żywnością funkcjonalną. Gospodarka 04/2011
 29. Souci S., Fachmann W., Kraut H.: Food composition and nutrition tables, MedPharm Scientific Publishers, Taylor and Francis, A RCR Press Book, Stuttgart 2008.
 30. Wawer I.: 2012. Chleb „orientalny” jako żywność funkcjonalna. Przegląd Piekarski i Cukierniczy. Czerwiec 2012
 31. Wood J.: 1993. Oat bran. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN.
 32. Wood, P.: 2007. Cereal β-glucans in diet and health. J Cereal. Sci. 46: 230-238.
 33. Zarkadas C., Yu Z., Burrow V.: 1995. Assessment of the protein quality of two new Canadian-developed oat cultivars by amino acid analysis. J. Agric. Food Chem. 43: 422-428.
 34. Żulewska J.: 2013. Produkty mleczne nośnikami składników prozdrowotnych. Żywność funkcjonalna. kwiecień 2013. Tom 67
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Barbara Lasota

mgr inż. Barbara Lasota


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif