Naturalne związki bioaktywne w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera  

Magdalena Wychudzka
  

  Magdalena Wychudzka
Abstrakt:

Choroba Alzheimera jest przewlekłym schorzeniem neurodegeneracyjnym, skutkiem którego jest stopniowy zaniku pamięci oraz funkcji poznawczych (np., orientacji przestrzennej, poprawnego liczenia czy upośledzenia mowy). Charakteryzuje się ona wytwarzaniem nadmiernych ilości białka zwanego beta-amyloidem, które powoduje zakłócenia w przekazywaniu sygnałów przez synapsy, co z kolei skutkuje zaburzeniem przepływu informacji i powstaniem łańcucha zdarzeń prowadzących do obumierania neuronów. Dodatkowo ciągła aktywacja komórek mikrogleju i astrocytów prowadzi do nadmiernego uwalniania mediatorów zapalnych: cytokin, reaktywnych rodników tlenowych i tlenku azotu. W wyniku zmian zapalnych w mózgu zaburzona zostaje ciągłości bariery krew–mózg, co umożliwia napływ komórek obwodowego układu odpornościowego i ich udział w reakcji zapalnej. Z dotychczasowych badań wynika, iż związki bioaktywne występujące naturalnie w żywności mogą mieć znaczenia terapeutyczne i sprzyjać zahamowaniu procesów neurodegeneracji u pacjentów z chorobą Alzheimera.


Data publikacji: 24.10.2016 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Wychudzka M: Naturalne związki bioaktywne w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera, Journal of NutriLife, 2016, 10, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=232 [dostęp: 2022.12.05]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
choroba alzheimera, związki biologicznie aktywne, dietoterapia, dietoprofilaktyka

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Magdalena Wychudzka
  

  Magdalena Wychudzka
Abstract:

Publication date: 24.10.2016 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Wychudzka M: , Journal of NutriLife, 2016, 10, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=232 [access: 2022.12.05]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Choroba Alzheimera jest nieuleczalną jak dotąd, neurodegeneracyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego i najczęściej występującą formą demencji. Jej objawy charakteryzują się postępującym zanikiem zdolności poznawczych, utratą pamięci, zaburzeniami osobowości oraz ogólnie pojętymi trudnościami w zakresie aktywności dnia codziennego, czego efektem jest stopniowe pogarszanie się jakości życia. Chory stopniowo traci kontakt ze światem rzeczywistym i nie potrafi się w nim odnaleźć.

Pomimo ciągłego postępu w medycynie i naukach pokrewnych, znane są jedynie substancje spowalniające rozwój ...

Tekst zawiera 3900 wyrazów. Będziesz go czytać 19 minut i 30 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Aggarwal B.B., Bhatt I.D., Ichikawa H., Ahn K.S., Sethi G., Sandur S.K., Natarajan C., Seeram N., Shishodia S. Curcumin – biological and medicinal properties. W: Turmeric: the genus curcuma. (Ravindran P.N., Nirmal Babu K., Sivaraman K., red.), CRC Press, 2007, Boca Raton, FL, USA
 2. Beal M.F. Mitochondrial disfunction and oxidative damage in Alzheimer's and Parkinson's diseases and coenzyme Q10 as a potential treatment. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2004, 36 (4), 381-386
 3. Delagarza V.W. Pharmacologic treatment of Alzheimer's disease: an update. American Family Physician 68, 2003, (7), 1365-1372
 4. Féart C., Samieri C., Barberger-Gateau P. Diet and Alzheimer’s disease: new evidence from epidemiological studies. Recent Advances on Nutrition and the Prevention of Alzheimer’s Disease 2010, 19-40
 5. Howes M.J.R., Perry E. Review article. The role of phytochemicals in the treatment and prevention of Dementia. Drugs Aging, 2011, 28 (6), 439-468
 6. Jae-Hyeok Heo, Soon-Tae Lee, Min Jung Oh, Hyun-Jung Park, Ji-Young Shim, Kon Chu, Manho Kim Improvement of cognitive deficit in Alzheimer's disease patients by long term treatment with Korean red ginseng. Journal of Ginseng Research, 2011, 35 (4), 457-461
 7. Jiyoung Kim, Hyong Joo Lee, Ki Won Lee Naturally occurring phytochemicals for the prevention of Alzheimer's disease. Review. Journal of Neurochemistry, 2010, 112, 1415-1430
 8. Kamphuis P.J., Wurtman R.J. Nutrition and Alzheimer's disease: pre-clinical concepts. European Journal of Neurology, 2009, 16 (1), 12-18
 9. Kazula A. Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii. Postępy Farmakoterapii, 2009, 65 (2), 147-160
 10. Magierski R., Kłoszewska I., Sobów T. Farmakoterapia otępienia w chorobie Alzheimera i otępienia mieszanego w chorobie Alzheimera. Aktualności Neurologiczne, 2004, 4 (3), 171-179
 11. Mancuso C., Bates T.E., Butterfield D.A., Calafato S., Cornelius C., De Lorenzo A., Dinkova Kostova A.T., Calabrese V. Natural antioxidants in Alzheimer's disease. Expert Opinion on Investigational Drugs, 2007, 16 (12), 1921-1931
 12. Monczor M. Diagnosis and treatment of Alzheimer's disease. Current Medicinal Chemistry, 2005, 5, 5-13
 13. Morris M.C. Diet and Alzheimer's disease: what the evidence shows. Medscape General Medicine, 2004, 6 (1)
 14. Morris M.C. Review article. The role of nutrition in Alzheimers disease: epidemiological evidence. European Journal of Neurology, 2009, 16, 1-7
 15. Newhouse P.A., Potter A., Kelton M., Corwin J. Nicotinic treatment of Alzheimer's disease. Biological Psychiatry, 2001, 49, 268-278
 16. Sabbagh, M. N. The Alzheimer's answer. Reduce your risk and keep your brain healthy. John Wiley and Sons Inc., 2008, Hoboken, NJ, USA
 17. Seneff S., Wainwright G., Mascitelli L. Review article. Nutrition and Alzheimer's disease: the detrimental role of a high carbohydrate diet. European Journal of Internal Medicine, 2011, 2, 134-140
 18. Sobów T., Nagata K., Sikorska B., Magierski R., Bratosiewicz-Wąsik B., Jaskólski M., Liberski P. Choroba Alzheimera. Aktualności Neurologiczne, 2003, 3 (2), 89-120
 19. Wollen K.A. Review article. Alzheimer's disease: the pros and cons of pharmaceutical, nutritional, botanical, and stimulatory therapies, with a discussion of treatment strategies from the perspective of patients and practitioners. Alternative Medicine Review, 2010, 3, 223-244
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Magdalena Wychudzka

mgr inż. Magdalena Wychudzka


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif