Atopowe zapalenie skóry – charakterystyka schorzenia oraz postępowanie dietetyczne  

Natalia Jaszczuk
  

  Natalia Jaszczuk
Abstrakt:

Atopowe zapalenie skóry (AZS) należy do chorób atopowych. Wielu pacjentów z alergią wziewną lub pokarmową nie jest świadomych, iż chorują na AZS. Sytuacja ta jest wynikiem trudności w diagnostyce tej choroby. Obraz atopowego zapalenia skóry zmienia się wraz z wiekiem chorego i może przybierać takie różne formy, m.in.: świerzb, łuszczycę, alergiczny wyprysk kontaktowy, wyprysk kontaktowy z podrażnienia, proteinowy wyprysk kontaktowy, rybią łuskę czy zapalenie skórno‑mięśniowe. Jednakże głównym objawem atopowego zapalenia skóry jest świąd. Mimo postępu medycznego i poprawy komfortu życia, obserwuje się wzrost zachorowalności na AZS, a epidemiologia tej choroby nie jest do końca wyjaśniona. Uznaje się, że ta choroba ma podłoże genetyczne, jednak istnieje wiele czynników, które wpływają na zaostrzenie choroby. Niniejsza publikacja przybliża przebieg choroby oraz rolę alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry.


Data publikacji: 19.12.2016 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Jaszczuk N: Atopowe zapalenie skóry – charakterystyka schorzenia oraz postępowanie dietetyczne, Journal of NutriLife, 2016, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=231 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, AZS, dieta eliminacyjna, alergia, dietoterapia

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Natalia Jaszczuk
  

  Natalia Jaszczuk
Abstract:

Publication date: 19.12.2016 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Jaszczuk N: , Journal of NutriLife, 2016, 12, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=231 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Atopowe zapalenie skóry, inaczej zwane wypryskiem atopowym, jest przewlekłą dermatozą o charakterze zapalnym i nawrotowym, a w niektórych przypadkach z tendencją do samoistnego wygasania. Współcześnie definicja ta jest rozumiana jako cecha uwarunkowana genetycznie i charakteryzująca się nieprawidłową reakcją immunologiczną na czynniki środowiskowe [8]. Rozwija się ona na podłożu atopii będącej rodzinną predyspozycją, która polega na produkcji przeciwciał klasy IgE w momencie niskiej dawki alergenów [5]. Głównym objawem choroby jest nasilony i uporczywy świąd oraz ...

Tekst zawiera 4153 wyrazów. Będziesz go czytać 20 minut i 45 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bartoszek B., 2010, Atopowe zapalenie skóry (AZS) jako choroba psychosomatyczna: analiza badań,Studia z psychologii w KUL 16,s.67-68.
 2. Błaszczyk‑Kostanecka M., Wolska H., 2009, Dermatologia w praktyce, PZWL, Warszawa, s. 78.
 3. Bodenbergen S. i wsp., 2010, Complementary therapy for atopic dermatitis and other  alergic skin diseases : facts and  controversies, Clinics in Dermatology 28, s. 58.
 4. Boznański  A., 2003, Choroby alergiczne wieku rozwojowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s.177.
 5. Burgdorf W., 2010, Dermatologia,Czelej sp. Z o.o., Lublin, s.425;428-429;431;432; 434.
 6. Czerwionka‑Szaflarska M., 2008, Rola alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry: metody leczenia dietetycznego i farmakologicznego, Pediatria współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 10(3), s.117-119.
 7. Czerwionka-Szaflarska M. i wsp.,2010 , Wyprysk atopowy jako jeden z objawów alergii pokarmowej u dzieci. Forum medycyny rodzinnej , tom 4 (3),s. 182-184.
 8. Frankowska J. i wsp., 2009, Atopowe zapalenie skóry w praktyce lekarza rodzinnego, Cornetis,Wrocław ,s.171.
 9. Finch J i wsp., 2010, Atopic dermatitis and nutritions, Clinincs in Dermatology 28, s.606‑607.
 10. Gliński W.i in., 2004, Postępowanie diagnostyczno‑profilaktyczno‑lecznicze w atopowym zapaleniu skóry, Postępy dermatologii i alergologii XXI (6), s.268-269.
 11. Jabłońska S., Majewski S, 2010,  Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową, PZWL, Warszawa, s.179-180.
 12. Jahnz‑Różyk K i Płusy. T., 2006, Alergologia współczesna, Medpress, Warszawa, s.187;202-203.
 13. Kmieć M., 2009,Aspekty psychologiczne związane z atopowym zapaleniem skóry, Dermatologia Kliniczna 11 (4), s.237-238.
 14. Kurzawa R., Wanat‑Krzak M.,2007,  Atopowe zapalenie skóry poradnik dla lekarzy, HELPMED, Kraków  s.13-17;20;23-26;31;34-35.43-44.
 15. Nowicki R.,2013, Atopowe zapalenie skóry w praktyce, Cornetis, Wrocław, cała książka.
 16. Rymarczyk B. i wsp., 2012, Rola alergenów pokarmowych w zaostrzeniach atopowego zapalenia skóry u osób dorosłych, Alergia Astma immunologia 17 (3), s.137-139.
 17. Silny W. i in., 2010, Atopowe zapalenie skóry –współczesne  poglądy na patomechanizm oraz metody postępowania  diagnostyczno‑leczniczego . Stanowisko grupy specjalistów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Postępy dermatologii i alergologii  XXVII (5), s.370.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Natalia Jaszczuk

Natalia Jaszczuk


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
Żywność ekologiczna - wymogi oraz znakowanie
Żywność ekologiczna - wymogi oraz znakowanie
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif