Udział związków fenolowych w mechanizmie obrony przeciwrodnikowej  

Edyta Grzywaczewska 1Tomasz Czernecki 2
  

 1. Edyta Grzywaczewska
 2. Tomasz Czernecki
Abstrakt:

Procesy wolnorodnikowe można uznać za uniwersalny mechanizm powstawania wielu schorzeń ustrojowych w wyniku których w tkankach występują zmiany niedokrwienne, zwyrodnieniowe. Za zmniejszającą się wraz z wiekiem aktywność przeciwutleniającą organizmu odpowiada wzrastające stężenie reaktywnych form tlenu, wynikające z osłabienia mechanizmów obrony przeciwrodnikowej organizmu człowieka. Biorąc pod uwagę istotę zagadnienia w doniesieniu ogólnie scharakteryzowano rodzaje wolnych rodników, reaktywnych form tlenu, przedstawiono także mechanizm obrony przeciwrodnikowej oraz scharakteryzowano związki fenolowe jako potencjalne przeciwutleniacze.


Data publikacji: 06.01.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Grzywaczewska E, Czernecki T: Udział związków fenolowych w mechanizmie obrony przeciwrodnikowej, Journal of NutriLife, 2012, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=21 [dostęp: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
rodniki, reaktywne formy tlenu, ROS, antyoksydanty, przeciwutleniacze, flawanole, flawonole, antocjany, kwasy fenolowe

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Edyta Grzywaczewska 1Tomasz Czernecki 2
  

 1. Edyta Grzywaczewska
 2. Tomasz Czernecki
Abstract:

Publication date: 06.01.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Grzywaczewska E, Czernecki T: , Journal of NutriLife, 2012, 01, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=21 [access: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Badania nad wolnymi rodnikami rozpoczęto prawie 50 lat temu. Od tamtego czasu nastąpił duży postęp w badaniach nad patogenezą wielu chorób o charakterze degeneracyjnym, zwłaszcza nad chorobą niedokrwienną serca, jak również nad wieloma rodzajami nowotworów, cukrzycą, zawałami, a także procesami starzenia się. Przyczyn wymienionych stanów chorobowych jest wiele, lecz u podłoża wszystkich leżą zaburzenia równowagi między zachodzącymi w organizmie procesami utleniania i redukcji w kierunku nasilenia reakcji utleniania. Procesy wolnorodnikowe można uznać za uniwersalny mechanizm ...

Tekst zawiera 1619 wyrazów. Będziesz go czytać 8 minut i 5 sekund.Publiakacja tylko dla naszych czytelników

Dołącz do czytelników

Uzyskaj dostęp do większej liczby publikacji, aktualności dietetycznych, powiadomień.

REJESTRACJA

Logowanie

Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Ziemiański Z, Wartanowicz M., :Pola antyoksydantów żywieniowych w stanie zdrowia i choroby. Pediatria współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 1999,1, 2/3, 97- 105
 2. Aruoma O.J.: Free radicals, antioxidants and international nutrition. Asia Pacific J. Clin. Nutr., 1999, 8, 1, 53-63.
 3. Yanishleva-Maslarova N.V.: Inhibiting oxidation. W: Pokorny J., Yanishleva-Maslerova N.V Antioxidant in food. Practical Applications. CRC Press Ltd., Boca Raton, Boston, New York, Washington 2001.
 4. Bartosz G., : Rola antyoksydantów w homeostazie organizmu. Materiały Konferencji Naukowej: Antyoksydanty w żywności. Łódź 25.06.1999.
 5. Morissey P.A., O`Brien N.M.: Dietary antioxidants in health and disease. Int. Dairy J., 1998, 8, 463-472.
 6. Kaur C., Kapoor H.C.: Antioxidants in fruit and vegetables- the millenium’s health- Review. Int. J. Food Sci. Techol., 2001, 36, 703-725.
 7. Budryn G.,Nebesny E.:Fenolokwasy- ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłaninie I przemiany metaboliczne. Bromat. Chem. Toksykol.-XXXIX. 2006, 2, 103- 110
 8. Wasek M. Wawer I.: Badania antyoksydacyjnych właściwości win owocowyhc I gronowych metodą EPR. Przem. Ferm. Ow.-Warz, 2002, 1, 22-23
 9. Bartosz G. .: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie., Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2003
 10. Oszmiański J., Kucharska A., Gasiewicz E.: Usefulness the honeysuckle fruits for juice production. Fruit and vegetables juice today and in the XXI century. Rytro 20-22.10.1999.
 11. Chen J.H., Ho C.T. Antioxidant Activities of Caffeic Acid and Its Related Hydroksycinnamic Acid Compounds. J. Agric. Food Chem., 1997, 45, 2374-2378.
 12. Vinson J.A., Dabbagh Y.A.: Plant flavonoids, especially tea flavonols as powerful antioxidants. J. Agric. Food Chem. 1995, 43, 2800-2804.
 13. Frankel E.N., Huang S.W., Kanner J., German J.B.: Interfacial phenomena in the evaluationof antioxidants: bulk oil vs emulsions. J. Agric. Food Chem., 1994, 42, 1054-1059.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Edyta Grzywaczewska

mgr inż. Edyta Grzywaczewska


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Zdrowa Opolszczyzna - I Opolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Zdrowa Opolszczyzna - I Opolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Lek z mleka
Lek z mleka
Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży
Cukrzyca typu I w okresie prekoncepcyjnym i w ciąży
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif