Relacje: targi konferencje

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji „Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości”  Blisko 400 uczestników- w tym głównie dietetyków, specjalistów oraz pasjonatów z zakresu zdrowego odżywiania wzięło udział w I Ogólnopolskiej Konferencji „Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości”, która odbyła się w dniu 21 listopada 2015r. w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu. Organizatorem Konferencji było Centrum Medyczne VitaImmun, tworzone przez ekspertów z dziedziny dietetyki oraz analityki biomedycznej: dr Patrycję Szachtę, Małgorzatę Drobczyńską, Łukasza Sieńczewskiego oraz Dominikę Jankowską.

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Zaszczyt oficjalnego otwarcia Konferencji przypadł marszałkowi województwa wielkopolskiego- Panu Leszkowi Wojtasiakowi. W swoim przemówieniu podkreślił on ogromną rolę wydarzeń promujących zdrowy styl życia, jako element profilaktyki wielu schorzeń zdrowotnych. Zwrócił również uwagę na niepokojące aspekty, jak chociażby wszechobecną w dzisiejszych czasach chemizację żywności. Warta odnotowania jest puenta, którą marszałek zakończył swoje wystąpienie, stwierdził iż „przepustką do lepszej przyszłości nie są ukończone szkoły ani zdobyte tytuły, ale prawidłowe odżywianie i właściwy styl życia”.

 

Cykl wykładów otworzyła dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, która wygłosiła prelekcję pt. „Czy przyczyną otyłości mogą być alergie i nietolerancje pokarmowe? Analiza przypadków klinicznych”. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wśród przyczyn wpływających na występowanie nadwagi i otyłości wymieniła miedzy innymi zespół nieszczelnego jelita oraz zaburzenia proporcji składu mikrobioty jelitowej. W swoim wykładzie dr hab. Ostrowska wykazała bezpośredni związek pomiędzy wymienionymi wyżej czynnikami a pojawieniem się alergii lub nietolerancji pokarmowych typu IgG. Dalszą część prezentacji stanowiła analiza przypadków pacjentów klinicznych nieskutecznie leczonych dietą redukcyjną i wzmożona aktywnością ruchową, u których zastosowanie diety eliminacyjnej (po uprzednim wykonaniu testów w kierunku nietolerancji pokarmowych) pozwoliło na skuteczną redukcję masy ciała oraz przyczyniło się do zmniejszenia objawów współistniejących schorzeń i w konsekwencji znaczącej poprawy jakości życia.

dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłościądr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Równie interesujące wykłady wygłosiła dietetyk kliniczny Iwona Wierzbicka. Pierwszy z nich prezentował autorskie „10 zasad skutecznego odchudzania według Ajwen”, do których zalicza się między innymi wykluczenie z jadłospisu wyrobów zawierających gluten, kazeinę i cukier dodany (również pod postacią słodzików i syropu glukozowo- fruktozowego). Wymienione składniki są silnymi alergenami mogącymi powodować nieswoiste objawy alergii utajonej, przyczyniać się do przesiąkliwości jelita cienkiego lub wpływać na dyzbiozę mikroflory przewodu pokarmowego. Dodatkowo Iwona Wierzbicka zaleciła ograniczenie spożywania węglowodanów do dwóch posiłków w ciągu dnia oraz wykluczenie z diety soków owocowych z uwagi na wysoką zawartość niekorzystnie wpływającej na organizm fruktozy. W swoim drugim wystąpieniu doświadczona dietetyk starała się odpowiedzieć na pytanie : ”Dlaczego pomimo diety czasami tak ciężko jest schudnąć?”. W tym celu dokładnie omówiona została Piramida Zdrowego Żywienia IŻŻ oraz nieprawidłowości, które prezentuje. Brak efektów diety może mieć swoje przyczyny już na samym początku, a mianowicie podczas wyliczania zapotrzebowanie energetycznego dla danego pacjenta. Według Iwony Wierzbickiej skrupulatne liczenie kalorii nie sprawdza się, gdyż stosowane wzory nie uwzględniają występujących jednostek chorobowych, stanu fizjologicznego czy zaburzeń w procesach metabolicznych.

Duże emocje wzbudziła wymiana zdań, która wywiązała się pomiędzy dr hab. n. med. Lucyną Ostrowską a Iwoną Wierzbicką. Dotyczyła miedzy innymi diety białkowo-tłuszczowej, spożywania podrobów oraz zaleceń dietetycznych przy chorobach nerek. W tym miejscu należy podkreślić, iż słuchacze po każdym z zaprezentowanych wykładów aktywnie włączali się do dyskusji, zadając niekończącą się ilości pytań, na które prelegenci cierpliwie udzielali odpowiedzi.

 

Dietetyk sportowy Jakub Mauricz swoją prelekcję pt.: Reverse dieting (odwrotna dieta) jako prewencja załamania metabolicznego” wygłaszał za pośrednictwem wideokonferencji. Dieta o zbyt niskiej kaloryczności, prowadzona przez zbyt długi okres czasu prowadzi do załamania metabolicznego, czyli braku możliwości spalania tkanki tłuszczowej przy spełnieniu pełnych zaleceń dietoterapii. W celu uniknięcia przytoczonego stanu Jakub Mauricz podkreślił kluczową rolę adaptacji organizmu przy postępowaniu dietetycznym. Wzrost kaloryczności diety powinien być stopniowy (początkowo o 5- 10%) przy zwiększeniu udziału energii pochodzącej z tłuszczów, a dopiero w następnej kolejności z węglowodanów. W dalszej części wykładu przedstawione zostały podstawowe strategie zarządzania ilością węglowodanów w diecie.

 

Kolejne dwa wykłady zaprezentowane zostały przez Małgorzatę Drobczyńską - eksperta z Centrum Medycznego VitaImmun. Pierwszy z nich skupiał się wokół nietolerancji pokarmowych. W szczególności przyczyn ich powstawania, mechanizmów rozwoju oraz objawów, jakie wywołują główne typy reakcji immunologicznych. Jako najskuteczniejszy sposób walki z coraz częściej występującym problemem nietolerancji pokarmowych Małgorzata Drobczyńska wskazała wykonanie specjalistycznych testów laboratoryjnych oraz wdrożenie diety eliminacyjno- rotacyjnej opracowanej indywidualnie dla każdego pacjenta. Prezentacja ta zakończyła się znamiennym zdaniem: „Niezależnie kto był ojcem choroby, zła dieta była na pewno jej matką”. Kolejny z wygłoszonych wykładów dotyczył oceny mikroflory jelitowej i skutecznych sposobów, pozwalających ją odbudować. Prezentacja ta odpowiadała na pytania: w jaki sposób wybrać odpowiedni probiotyki oraz jakie korzyści niesie ze sobą probiotykoterapia celowana.

Uzupełnieniem wystąpień Małgorzaty Drobczyńskiej był wykład wygłoszony przez dr Patrycję Szachtę pt.:”Otyłe bakterie czyli wpływ mikroflory jelitowej na nadwagę i otyłość”. Poprzez przytoczenie wyników licznych badań naukowych dr Szachta udowodniła, iż istnieje ścisła zależność pomiędzy nadmierną masą ciała a nieprawidłowym składem mikrobioty jelitowej. W niniejszej prelekcji szczegółowo omówione zostały czynniki uszkadzające mikroflorę przewodu pokarmowego oraz jej rola w przyswajaniu energii. Dodatkowo przybliżone zostało zagadnienie spożywania prebiotyków i probiotyków oraz ich znaczenie w procesie redukcji masy ciała.  Swoje przemówienie dr Patrycja Szachta zakończyła hipotezą, iż zmiana fizjologicznej mikroflory jelitowej za pomocą probiotyków i probiotyków może być istotnym narzędziem zarówno w profilaktyce jak i leczeniu otyłości w przyszłości.

 

Kolejna prelekcja, na którą znaczna część słuchaczy czekała z niecierpliwością wygłoszona została przez Annę Lewandowską. Reprezentantka Polski w karate opowiadała o swoich doświadczeniach w prowadzeniu żywieniowym sportowców. W wykładzie pt.: „Dieta sportowca- spojrzenie praktyka” omówione zostały cechy prawidłowej diety osoby uprawiającej sport zawodowo, zagrożenia dla organizmu wynikające z ponadnaturalnego wysiłku fizycznego czy produkty stanowiące bazę prawidłowo skomponowanego jadłospisu sportowca. Anna Lewandowska podkreśliła, iż w swojej praktyce dąży do tego, aby układ pokarmowy jej podopiecznych był zdrowy oraz miał zrównoważona florę jelitową, co w konsekwencji pozwoli mu znieść obciążenia jakich doświadcza.

Anna Lewandowska, Dieta sportowca - spojrzenie praktyka, Reprezentantka Polski w Karate Wykład Anny Lewandowskiej, Reprezentantki Polski w karate tradycyjnym

Dietetyk Łukasz Sieńczewski przybliżył zasady bardzo restrykcyjnego planu żywieniowego, jakim jest protokół autoimmunologiczny (AIP), dający niezwykle zadawalające rezultaty w przypadku chorób przebiegających z autoagresją. AIP jest uszczuploną wersją diety Paleo, gdzie eliminacji należy poddać między innymi takie produkty jak: zboża, nabiał, jaja, rośliny strączkowe i psiankowate, alkohol, orzechy, nasiona czy kakao. Celem stosowania tej diety jest ograniczenie stanu zapalnego w organizmie, eliminacja produktów drażniących jelita i pobudzających układ immunologiczny oraz uszczelnienie błony śluzowej jelita. Część wymienionych wyżej produktów wprowadza się do jadłospisu na zasadzie rotacji, dlatego jak podkreślił Łukasz Sieńczewski- protokół autoimmunologiczny to ciągłe obserwowanie reakcji własnego organizmu.

Sesję wykładową zamknęło wystąpienie Pauliny Ihnatowicz oraz Emilii Ptak-Kasicy, właścicielek Poradni Medycyny Żywienia MedFood. Podjęty przez nie temat: „Błonnik - czy rzeczywiście odchudza. Fakty  i mity” skupiał się wokół wpływu spożywania włókna pokarmowego na organizm ludzki. W trakcie wykładu zaznaczono, iż istotą omawianego zagadnienia jest rozróżnienie błonnika pokarmowego na dwie podstawowe frakcje: nierozpuszczalną (która drażni przewód pokarmowy, przyczynia się do niedoborów witamin i składników mineralnych, wywołuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego) oraz rozpuszczalną (stwarzającą korzystne środowisko dla mikroflory jelitowej, zmniejszającą stan zapalny, postęp miażdżycy czy ryzyko zawału). Prelegentki podważyły również zasadność stosowania suplementów diety zawierających błonnik pokarmowy, jednocześnie zaznaczając, iż zarówno niedobór jak i nadmiar włókna pokarmowego w diecie może pociągać za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne.

 

Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości

 I Ogólnopolska Konferencja „Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości” pod względem merytorycznym z pewnością spełniła oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczestników. Organizatorzy kilkukrotnie zmuszeni byli zwiększać liczbę miejsc gwarantujących udział w Konferencji, ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem. Dr Patrycja Szachta zapytana o główne przyczyny tego sukcesu odpowiedziała: „Przede wszystkim udział wykładowców, którzy dysponują bardzo rzetelną wiedzą oraz nowatorskim podejściem do różnych dziedzin ze świata medycyny i dietetyki. To wszystko świadczy o tym, że jest to ciekawe ogólnopolskie wydarzenie, które jest hitem tego roku”. Warto odnotować, iż uczestnikami Konferencji w przeważającej części byli ludzie młodzi, pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki. Niejako kłóci się to ze stereotypem współczesnego młodego człowieka. Jednak bezsprzecznie świadczy o tym, że wiedza sama w sobie w dzisiejszym świecie w dalszym ciągu jest ogromną wartością jak podkreśla dr Szachta.

Od strony organizacyjnej Konferencję należy ocenić bardzo wysoko. Aspekty takie jak: usytuowanie w nowoczesnym budynku, obszerne materiały konferencyjne oraz przygotowanie poczęstunku dla osób prezentujących różnorakie sposoby odżywiania się (m.in.: posiłki wegańskie, bezglutenowe, bezlaktozowe) z pewnością przyczyniły się do efektywniejszego przyswojenia ogromu przekazanej przez wykładowców wiedzy. Co więcej osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych informacji miały do dyspozycji stoiska z książkami, czasopismami fachowymi, sprzętem medycznym oraz dietetycznymi produktami spożywczymi.  W związku z ogromnym zainteresowaniem Konferencją i niemożnością przyjęcia wszystkich zgłoszeń, jej organizatorzy – Centrum Medyczne VitaImmun – zapowiedzieli kolejne edycje oraz nowe formuły prowadzonych warsztatów już w 2016 roku.

 

Autor opracowania:


Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Katarzyna Banach

lic. Katarzyna Banach


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Olej kokosowy- właściwości i znaczenie w diecie człowieka
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Nawet 60 proc. osób otyłych cierpi na depresję - prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Nawet 60 proc. osób otyłych cierpi na depresję - prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Tematyka publikacji


DOŁĄCZ DO NAS
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif