Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji  

Tomasz Czernecki
  

  Tomasz Czernecki
Abstrakt:
Witamina C jest należy do grupy zwiąków często wykorzystywanych zarówno jako dodatek do produktów spożywczych jak i suplement diety. W doniesieniu scharakteryzowano budowę i właściwości witaminy C (kwas L-askorbinowy i L-dehydroaskorbinowy). Szeroko opisano również mechanizm degradacji kwasu L-askorbinowego (tlenowy i beztlenowy). Zwrócono również uwagę, że obok właściwości przeciwutleniających, witamina C może w określonych warunkach wykazywać właściwości prooksydacyjne.
Data publikacji: 07.05.2012 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Czernecki T: Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji, Journal of NutriLife, 2012, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=18 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
kwas L-askorbinowy, kwas dehydroaskorbinowy, witamina C, utlenianie, rodnik, prooksydacja, degradacja

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Tomasz Czernecki
  

  Tomasz Czernecki
Abstract:

Publication date: 07.05.2012 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Czernecki T: , Journal of NutriLife, 2012, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=18 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Budowa i ogólne właściwości

    Kwas L-askorbinowy jak również kwas L-dehydroaskorbinowy należą do związków biologicznie czynnych i wykazują aktywność witaminy C.
Pod względem chemicznym kwas L-askorbinowy jest laktonem endiolu kwasu 2-okso-L-gulonowego, a kwas L-dehydroaskorbinowy jest laktonem kwasu 2,3-diokso-L-gulonowego [12]

 formy witaminy C, k.askorbinowego

Rys. 1 Wzory strukturalne kwasu L-askorbinowegi i L-dehydroaskorbinowego oraz ich izomery (* - związek o aktywności witaminy C) [10]

    Kwas L-askorbinowy jest związkiem krystalicznym o budowie polarnej w wyniku czego odznacza się dobrą rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach ...

Tekst zawiera 1438 wyrazów. Będziesz go czytać 7 minut i 11 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Almaas R., Rootwelt T., Øyasæter S.,Saugstad O.D.: Ascorbic Acid Enhances Hydroxyl Radical Formation in Iron-Fortified Infant Cereals and Infant Formulas. Eur J. Pediatr (Springer-Verlag), 1997, 156, p. 488-492.
 2. Anuszkiewicz Elżbieta: Witaminy i ich znaczenie w terapii. Cz. I Wiadomości Zielarskie, 1995, Nr 5, s. 12.
 3. Bamforth C. W., Muller R. E., Walker M. D.: Oxygen and Oxygen Radicals in Malting and Brewing: A Review. Journal of the American Society of Brewing Chemists, 1993, Vol. 51, No. 3, p. 79-87.
 4. Bamforth Charles W., Parsons Roy: New Procedures to Improve the Flavor Stability of Beer. Journal American Society of Brewing Chemists, 1985, Vol. 43, No. 4, p. 197-202.
 5. Brand – Williams W., Cuvelier M. E., Berset C.: Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. Lebensm. – Wiss. u. - Technol., 1995, Vol. 28, No. 1, p. 25-30.
 6. Deutsch John C.: Ascorbic Acid Possesses Labile Oxygen Atoms in Aqueous Solution. Journal of Chromatography, 1998, A. 802, p. 385-390
 7. Huige Nick J.: Progress in Beer Oxidation Control.Beer and Wine Production, ASC Symposium series 536 B.H. Gump. Ed. Americal Washington, DC 1993, p. 64-93.
 8. Jian – Ping Yuan, Feng Chen: Degradation of Ascorbic Acid in Aqueous Solution. J. Agric. Food Chem., 1998, Vol. 46, No. 12. p. 5078-5082.
 9. Kuchciak Tadeusz, Krajniak Daniel: Tlen i powietrze w wybranych piwach krajowych. (Cz. I) Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 1994, Nr 11, s. 15-16.
 10. Owen R. Fennema: Food Chemistry. (Third Edition), University of Wisconsin – Madisin, Marcel Dekker, Inc., 1996, p. 559-568.
 11. Pazera Tadeusz, Rzemieniuk Tadeusz: Browarnictwo. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 12. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego: Chemia żywności. Wydanie trzecie. Warszawa: Wyd. Naukowo – Techniczne, 2000, s. 404-406.
 13. Roy P., Kulkarni A.P.: Oxidation of Ascorbic Acid by Lipoxygenase: Effect of Selected Chemicals.Food Chemical Toxicology, 1996, 34, p. 563-570.
 14. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993r. w sprawie wykazu substancji dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach. Monitor Polski 1993, nr 22, poz. 233.


Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Tomasz Czernecki

dr inż. Tomasz Czernecki

Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Praktyk oraz wykładowca m.in. dietetyki, żywienia klinicznego i nutrigenomiki. Uczestnik wielu projektów badawczych. Pomysłodawca i współwłaściciel Vitagenum.pl. Założyciel poradni dietetycznych w tym działającej przy UP w Lublinie. Redaktor naczelny Journal of NutriLife. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Budowa areometru i metodyka pomiarów areometrycznych
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif