Żywieniowe i funkcjonalne właściwości błonnika pokarmowego  

Barbara Lasota
  

  Barbara Lasota
Abstrakt:

Codzienna dieta powinna dostarczać organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych. Obok tych składników ważną funkcję żywieniową spełnia błonnik pokarmowy, który jest nietrawiony i niewchłaniany z przewodu pokarmowego. Związek ten wywiera pozytywny wpływ na niektóre metaboliczne i fizjologiczne procesy zachodzące w organizmie. Dieta bogata w błonnik pokarmowy odgrywa ważna rolę w zapobieganiu i w leczeniu chorób układu pokarmowego, krwionośnego, cukrzycy, nowotworów jelita grubego, kamicy nerkowej, hemoroidów i zaburzeń przemiany materii. W artykule przedstawiono pojęcie błonnika pokarmowego, jego główne źródła z podziałem na błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny oraz jego wpływ na zdrowie człowieka.


Data publikacji: 13.07.2014 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Lasota B: Żywieniowe i funkcjonalne właściwości błonnika pokarmowego, Journal of NutriLife, 2014, 07, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=151 [dostęp: 2022.12.05]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
błonnik pokarmowy, właściwości prozdrowotne, właściwości funkcjonalne

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Feeding and functional properties of dietary fiber

Barbara Lasota
  

  Barbara Lasota
Abstract:

The everyday diet should deliver to the organism the appropriate quantity of nutritious elements. Beside these elements the important feeding function fulfils the alimentary cellulose which is not digested and not absorbed from the alimentary tube. This compound exerts positive influence on some metabolic and physiological processes setting in the organism. A rich diet in dietary fiber plays an important role in the prevention and treatment of the diseases of an alimentary and blood system, diabetes, the tumors of thick intestine, kidney stone, hemorrhoids and the metabolism disturbances. In this article the notion of dietary fiber, its principal sources with the division on solvable dietary fiber and insoluble and its influence on a man’s health is presented.


Publication date: 13.07.2014 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Lasota B: Feeding and functional properties of dietary fiber, Journal of NutriLife, 2014, 07, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=151 [access: 2022.12.05]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
dietary fiber, prohealth properties, health benefits, functional property

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Charakterystyka błonnika

Błonnikiem pokarmowym określa się zespół substancji ścian komórkowych roślin, które są nietrawione i niewchłanianie w przewodzie pokarmowym człowieka. Głównymi składnikami błonnika pokarmowego są substancje o charakterze polisacharydowym: celuloza, hemicelulozy, gumy roślinne, pektyny, oraz towarzyszące celulozie ligniny, o skomplikowanej i niesacharydowej budowie (tab.1). Procentowy udział tych składników w produktach roślinnych, które zawierają błonnik jest zróżnicowany (Sikorski, 1996).

Tabela 1. Charakterystyka głównych ...

Tekst zawiera 1852 wyrazów. Będziesz go czytać 9 minut i 15 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Elkner K. Błonnik pokarmowy, a nasze zdrowie. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 4, 20, 1994.
 2. Górecka D. Błonnik pokarmowy korzyści zdrowotne i technologiczne. Przemysł Spożywczy. Grudzień 2009. Tom 63
 3. Górecka D. Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji. Przemył Spożywczy 6/2007
 4. Hoffmann D. Zaburzenia trawienia. Wyd. Bauer-Weltbild Sp. z.o.o. Warszawa, 2005.
 5. Kączkowski J. Podstawy biochemii. WT WNT, Warszawa, 1996.
 6. Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne. WNT. Warszawa, 2003.
 7. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Szczepańska A., Ners A. Podstawy żywienia człowieka. WSiP, Warszawa Sp. z o. o., Sp. K. 1995.
 8. Le Thanh J., Lewandowicz G. Dietetyczne produkty skrobiowe. Przem. Spoż. 8, 54, 2007.
 9. Mindell E. Biblia witamin. Wiedza i Życie. Warszawa, 1994.
 10. Nowak K., Żmudzińska-Żurek B.Błonnik – niezbędne włókno roślinne. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. 7–8/2008
 11. Radziszowski J. Cukrzyca typu 2. Leczenie dietą. Wyd. „Poj-Rad”. Skawina, 2003.
 12. Sikorski Z. E. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT, Warszawa, 1996.
 13. Świderski F. i in. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna; Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 23, 2003, 27-29.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Barbara Lasota

mgr inż. Barbara Lasota


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. II. Białka mleka
Właściwości prozdrowotne mleka, Cz. II. Białka mleka
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif