Bioreaktorowa hodowla drobnoustrojów  

Małgorzata Kasprzak
  

  Małgorzata Kasprzak
Abstrakt:

W opracowaniu omówiono podział i budowę bioreaktorów, które wykorzystuje się w biotechnologi do hodowli m.in. bakterii, grzybów. Jako przykład przedstawiono sposób hodowli grzybów wytwarzających stosowane w przemyśle spożywczym takie kwasy jak: kwas cytrynowy (E330 - przeciwutleniacz) i fumarowy (E297 - konserwant)


Data publikacji: 30.04.2012 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
 • Kasprzak M: Bioreaktorowa hodowla drobnoustrojów, Journal of NutriLife, 2012, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=15 [dostęp: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
bioreaktor, hodowla bakterii, hodowla grzyb, biotechnologia, fermentacja, kwas cytrynowy, kwas fumarowy, aspergillus

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Małgorzata Kasprzak
  

  Małgorzata Kasprzak
Abstract:

Publication date: 30.04.2012 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
 • Kasprzak M: , Journal of NutriLife, 2012, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=15 [access: 2023.01.28]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

    Hodowle grzybów można prowadzić w sposób okresowy lub ciągły. W przeciwieństwie do hodowli okresowej, w której prędkość wzrostu ulega zmianie, w hodowli ciągłej zachowywana jest stałą prędkość wzrostu i stałe warunki środowiska. W ciągłych metodach fermentacji najczęściej spotykane rozwiązania techniczno-technologiczne różnią się sposobem postępowania z nagromadzoną biomasą. Mogą być takie [1]: w których mikroorganizmy są ciągle wydzielane wraz z płynem hodowlanym, albo zatrzymywane wewnątrz reaktora

 

Wśród tych pierwszych rozwiązań ...

Tekst zawiera 1493 wyrazów. Będziesz go czytać 7 minut i 27 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bednarski W.: Biotechnologia żywności - zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn, 1993.
 2. Bednarski W.: Ogólna technologia żywności cz. 1. Wyd. ART., Olsztyn, 283-285, 193-203, 1996.
 3. Cao N., DuJ., Chen C., Gong C.S., Tsao G.T.: Production of fu-maric acid by immobilized Rhizopus using rotary biofilm contactor. Appl. Biochem. Biotechnol., 5, 63-65, 1997.
 4. Fiedurek J., Pielecki J., Gromada A.: Wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów natleniania podłoża hodowlanego w procesie fermentacji glukonowej. Biotechnologia, 4, 179-185,1999.
 5. Głuszcz P., Jamroz T., Michalski H., Sencio B.: Inżynieryjne aspekty hodowli pleśni Aspergillus niger w fermentorze wieżowym typu air-lift. Biotechnologia, 3, 38-47, 1993.
 6. Głuszcz P., Michalski H.: Wpływ konstrukcji bioreaktora wieżowego air-lift na szybkość wnikania tlenu do fazy ciekłej. Biotechnologia, 3, 16-30,1993.
 7. Leśniak W., Pietkiewicz J., Podgórski W.: Charakterystyka porównawcza bioreaktorów stosowanych do biosyntezy kwasu cytrynowego w skali technicznej. Biotechnologia, 3, 48-55, 1993.
 8. Morrin M., Ward O.P.: Relationships between fungal growth, morphology and fumaric acid production by Rhizopus arrhizus. Mycol. Res., 4, 505-510, 1990.
 9. Noworyta A., Bryjak J.: Reaktor membranowy - nowe możliwości procesowe. Biotechnologia, 3, 4-15, 1993.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Małgorzata Kasprzak

dr inż. Małgorzata Kasprzak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
McDonald’s - sam skomponuj swoją kanapkę
McDonald’s - sam skomponuj swoją kanapkę
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif