Enzymy w przemyśle spożywczym  

Monika Król
  

  Monika Król
Abstrakt:

Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które rozwiążą dotychczasowe problemy technologiczne - zmniejszą koszt produkcji, zwiększą produkcję przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości produktu. Pożądaną cechą nowych technologii jest niski nakład inwestycyjny i w miarę nieskomplikowane operacje jednostkowe. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym to realna szansa do zrealizowania tych warunków. W doniesieniu przedstawiono czynniki wpływające na aktywność enzymów, metody ich otrzymywania oraz obszary wykorzystania enzymów w przetwórstwie owoców.


Data publikacji: 10.04.2014 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Król M: Enzymy w przemyśle spożywczym, Journal of NutriLife, 2014, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=145 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
enzym, pektynaza, preparat enzymatyczny

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Enzymes in the food industry

Monika Król
  

  Monika Król
Abstract:

The intensively developing food industry looks for a new technologies that will solve the former technological problems - they will decrease the cost of production, increase the production with the simultaneous safeguard of high performance of a product. The most desired feature of a new technology is the low capital expenditure printing and in moderation not complicated individual operations. The enzymes usage in the food industry is the real chance to fulfill these conditions. This article presents the factors affecting the activity of enzymes, the method of their recovery and the areas of using enzymes in the fruit processing and juice producting industry.


Publication date: 10.04.2014 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Król M: Enzymes in the food industry, Journal of NutriLife, 2014, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=145 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
enzyme, pectinase, enzyme preparation

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

W XIX wieku Louis Pasteur badając proces fermentacji cukrów do alkoholu, stwierdził, że katalizują go „siły witalne”, powiązane z komórkami drożdży, funkcjonujące tylko w żywym organizmie. Wilhelm Kühne, niemiecki fizjolog, w 1878 roku do opisu procesu użył nazwę „enzym”. Termin ten do dzisiaj określa wszystkie biokatalizatory. Badania niemieckiego uczonego Eduarda Buchnera, za które w 1907 roku otrzymał Nagrodę Nobla, dowiodły, że enzymy są aktywne poza komórką. Otrzymany ekstrakt z drożdży utarty w moździerzy z piaskiem bez wątpienia martwy, zachował ...

Tekst zawiera 5160 wyrazów. Będziesz go czytać 25 minut i 48 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Banach M., Makara A., Kowalski M., Otrzymywanie hydrolizatów białkowych i suszonych protein. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Zeszyt 10. 2010.
 2. Baraniak B., Wójcik W., Złotek U., Mechanizmy działania enzymów. Pod redakacja Baraniak B., Enzymologia w zarysie. 2011. 1-6
 3. Karaś M., Złotek U., Wójcik W., 2011 Wpływ wybranych czynników na aktywność enzymów. Pod redakcją Baraniak B., Enzymologia w zarysie 33 -45
 4. Kączkowski J., Podstawy biochemii, WNT, Warszawa 2009
 5. Kowalczyk D., Zastosowanie enzymów w przetwórstwie. Pod redakcją Baraniak B., Enzymologia w zarysie. Wydawnictwo Czelej 2011
 6. Nowak D., Nowak A. Kinetyka wzrostu biomasy oraz biosyntezy enzymów amylolitycznych przez drożdże Saccharomycopsis Fibuligera podczas hodowli w bioreaktorze. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62): 28 – 36
 7. Olempska-Beer Z. S., Merker R. I., Ditto M. D., DiNovi M. J., 2006. Food-processing enzymes from recombinant microorganisms—a review. Regulatory Toxicology and Pharmacology 45, 144–158.
 8. Samborska K. Suszenie rozpyłowe enzymów – przyczyny inaktywacji oraz metody i mechanizmy ich stabilizacji. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73): 7 – 17
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr inż. Monika Król

mgr inż. Monika Król


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Wina - klasyfikacja, proces produkcji, właściwości prozdrowotne
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif