Grzyby dziko rosnące - wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne  

Katarzyna Sitarska
  

  Katarzyna Sitarska
Abstrakt:

Grzyby dziko rosnące postrzegane są jako pozbawiony wartości odżywczej ale aromatyczny i smaczny składnik potraw. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na właściwości owocników grzybów dziko rosnących. Wykazują one między innymi działanie: przeciwnowotworowe (Busch i in., 2008), przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, (Chun-chao  i in., 2011), przeciwutleniające (Rajewska i in., 2005) oraz pomagające w walce z chorobami układu sercowo – naczyniowego (Mattila i in., 2001). Mimo, iż grzyby występują sezonowo, od czerwca do października, to warto zaopatrywać się w nie również w okresie kiedy nie możemy pozyskać ich w postaci świeżej.


Data publikacji: 02.03.2014 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Sitarska K: Grzyby dziko rosnące - wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne, Journal of NutriLife, 2014, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=142 [dostęp: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
grzyby, wartość odżywcza, właściwości prozdrowotne

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Wildly growing mushrooms - nutritious value and pro-health properties

Katarzyna Sitarska
  

  Katarzyna Sitarska
Abstract:

The wildly growing mushrooms are perceived as lucking of nutritious values but the aromatic and tasting element of dishes. In recent years repeatedly more serious attention on the property of the fruitbody of mushrooms wildly growing is paid. They prove such effects as : anti-cancer (Busch and others., 2008), anti-bacterial, anti-virus, (Chun-chao and others., 2011), antioxidant (Rajewska and others., 2005) and helping in the fighting with the diseases of cardiovascular system (Mattila and others., 2001). In spite of the fact that the mushrooms appear seasonally, from June to October, it is worth to supply in them also in the period when we cannot gain them in fresh form.


Publication date: 02.03.2014 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Sitarska K: Wildly growing mushrooms - nutritious value and pro-health properties, Journal of NutriLife, 2014, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=142 [access: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
mushrooms, nutritious value, prohealth properties

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

   Grzybami jadalnymi określa się spożywane przez ludzi owocniki dziko rosnące lub uprawiane w sztucznych warunkach grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) należące przede wszystkim do gromady podstawczaków (Basidiomycetes) i workowców (Ascomycetes) (Pätzold, 2007). Do najczęściej spożywanych gatunków grzybów należą: pieprznik jadalny, borowik szlachetny oraz podgrzybek brunatny.

 

Charakterystyka najczęściej spożywanych gatunków grzybów dziko rosnących.

 

Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)    Pieprznik jadalny, (Fot. 1) zwany potocznie ...

Tekst zawiera 2746 wyrazów. Będziesz go czytać 13 minut i 43 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Aue W., (2006), „Człowiek w środowisku: podręcznik, Część 1”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 194 – 195.
 2. Babicz-Zielińska E., Bartoszek A., Drozdowski B., Piotrowska B., Przybyłowski P., Rutkowska J., Sadowska M., Sikorski Z.E., Stołyhwo A., Wróblewska B., Redakcja: Zdzislaw E. Sikorski; „Chemia żywności t.3”, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 13 – 15
 3. Barros L., Calhelha R. C., Vaz J.A., Ferreira I., Baptista P., Estevinho L.M., (2007), „Antimicrobial activity and bioactive compounds of Portuguese wild edible mushrooms methanolic extracts.”, European Food Research and Technology 225: 151 – 156
 4. Barros L., Cruz T., Baptista P., Estevinho L.M., Ferreira I., (2008), „Wild and commercial mushrooms as source of nutrients and nutraceuticals.”, Food and Chemical Toxicology 46: 2742 –  2747
 5. Bernaś E., Jaworska G., Lisiewska Z., (2006), „Edible mushrooms as a source of valuable nutritive constituens.”, ACTA Scientiarum PolonorumTechnologia Alimentaria, 5(1): 5 – 20
 6. Busch E., Von Rekowski R.W., Molleken H., (2008), „Speisepilze mit medizinisch wirksamen inhatsstoffen”, Zeitsch. Phytotherapie, 28: 115-124
 7. Czerwińska D., Gulińska E., (2008), „Podstawy żywienia człowieka”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 28 – 36
 8. Elmadfa I., Muskat E., (2004), „Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych”, Wydawnictwo Muza S.A, Warszawa, 220-247
 9. Elmastas M., Isildak O., Turkekul I., Temur N., (2007), „Determination of antioxidant activity and antioxidant compounds in wild edible mushrooms”, Journal of Food Composition and Analysis, 20: 337 – 345
 10. Flück M., (2009), „Atlas grzybów”, Oficyna Wydawnicza Delta W – Z, Warszawa, 58 – 198
 11. http://grzyby.pg.gda.pl/galeria/jt/borowik_szlachetny1.jpg, dostęp: 29.12.2013r
 12. http://www.muzeum.warszawa.pl/pl/kronika/kronika-wystaw-czasowych/co-wiemy-o-grzybach.html, dostęp: 29.12.2013r
 13. http://polskalokalna.pl/galerie/galerie/grzyby/zdjecie,1330634,2,0, dostęp: 29.12.2013r
 14. Iwaniuk Arkadiusz, (2013), „Kompendium ogrodnika, grzybiarza, wędkarza”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 63 – 127
 15. Karmańska A., Wędzisz A., (2010), „Zawartość wybranych makro- i mikroelementów w różnych gatunkach grzybów wielkoowocnikowych”, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2: 124 – 129
 16. Kalac. P., (2009), „Chemical composition and nutritional value of European species of wild growing mushrooms: A review”, Food Chemistry, 113: 9 – 16
 17. Kunachowicz H., Czarnowska- Misztal E., Turlejska H., (2007), „Zasady żywienia człowieka”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 17 – 28
 18. Manzi P., Marconi S., Aguzzi A., Pizzoferrato L., (2004), „Commercial mushrooms, nutritional quality and effect of cooking.”, Food Chemistry, 84: 201 – 206
 19. Mattila P., Konko K., Eurola M., Pihlava J., Astola J., Vahteisto L., Hieraniemi V., Kumpulainen J., Valtonem M., Pironen V., (2001), Contents of vitamins, mineral elements, and some phenolic compounds in cultivated mushrooms.”,Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 2343 – 2348
 20. Mossor – Pietraszewska T., Gawęcki J., (2008), „Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 206 –216
 21. Muszyńska B., (2012), „Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych”, Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA SHINODA –K KURACEJO, Kraków, 15 – 62
 22. Muszyńska B., Sułkowska – Ziaja K., Ekiert H., (2011), „Właściwości lecznicze i dietetyczne wybranych jadalnych grzybów wielkoowocnikowych.”, Farmacja Polska, 67 (8): 553 – 562
 23. Palacios I., Lozano M., Moro C., Arrigo M.D., Rostagno M.A., Martinez J.A., Garcia-Lafuente A., (2011), „Antioxidant properties of phenolic compounds occurring in edible mushrooms.” Food Chemistry, 128: 674 – 678
 24. Pätzold W., Laux H., (2007), „Czy wiesz jaki to grzyb?”, Wydawnictwo Multico, 57 – 200
 25. Pedneault K., Agers P., Gosselin A., Tweddel R., (2006), „Fatty AIDS composition of lipids from mushrooms belonging to the family Boletaceae”, Mycological Research, 110: 1179 – 7783
 26. Puttaraju, N. G., Venkateshaiah, S. U., Dharmesh, S. M., Urs, S. M. N., &Somasundaram, R., (2006), „Antioxidant activity of indigenous ediblemushrooms.”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 9764-9772.
 27. Rajewska J., Bałasińska B., (2005), „Biologically active compounds of edible mushrooms and their beneficial impact on health”, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 58: 352 – 357
 28. Sadler M., (2003), „Nutritional properties of edible fungi.” British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 28: 305–308.
 29. Sas – Golak I., Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., (2011), „Skład, wartość odżywcza oraz właściwości zdrowotne grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych”, Kosmos, 60 (3-4): 483 – 490
 30. Volk R., Volk F., (2009), „Praktyczny poradnik grzybiarza”; Wydawnictwo DELTA W-Z, 45 – 132
 31. Wojewoda W., (2012), „Poradnik grzybiarza”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 27 – 116
 32. Wiczkowski W., Piskuła M.K., (2004), „Food flavonoids.”, Polish Journal of Food And Nutrition Sciences, 13 (54): 101-114
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Katarzyna Sitarska

inż. Katarzyna Sitarska


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif