Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa  

Tomasz Czernecki
  

    Tomasz Czernecki
Abstrakt:

Tlen jest niezbędny do prawidłowej fermentacji piwa. Jednak dyfuzja tlenu do gotowego piwa może przyczynić się m.in. do pogorszenia bukietu organoleptycznego, skrócenia trwałości piwa. Dlatego też, w opracowaniu przedstawiono ogólne wytyczne technologiczne zapobiegające dyfuzji tlenu do piwa.


Data publikacji: 18.06.2012 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
  • Czernecki T: Metody przeciwdziałania utlenianiu składników piwa, Journal of NutriLife, 2012, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=13 [dostęp: 2024.07.24]
  • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
piwo, bukiet organoleptyczny, przeciwutleniacze, proces wytwarzania, proces technologiczny

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Tomasz Czernecki
  

    Tomasz Czernecki
Abstract:

Publication date: 18.06.2012 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
  • Czernecki T: , Journal of NutriLife, 2012, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=13 [access: 2024.07.24]
  • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

   Tlen w technologii piwa odgrywa ważną rolę. Dobre natlenienie brzeczki nastawnej jest warunkiem dobrego, pożądanego przebiegu fermentacji głównej. Od chwili jednak, gdy fermentacja jest w toku, tlen staje się niepożądanym czynnikiem przyczyniającym się do pogorszenia cech organoleptycznych piwa. Dalsze procesy technologiczne powinny być prowadzone w ten sposób by jak najbardziej obniżyć zawartość tlenu w gotowym piwie [2]. Do najbardziej niebezpiecznych operacji przyczyniających się do natlenienia piwa należy: przetłaczanie, filtracja i rozlew [4].

Piwo może być chronione przed natlenieniem w dwojaki ...

Tekst zawiera 696 wyrazów. Będziesz go czytać 3 minuy i 28 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

1. Antkiewicz Piotr, Tuszyński Tadeusz, Kuchciak Tadeusz: Stabilizacja piwa – zalety i wady. II Szkoła Technologii i Fermentacji: „Fizyko‑chemiczna i biologiczna stabilność piwa i napojów fermentowanych”, Olsztyn 7-11 kwietnia 1997, Red. Andrzej Babuchowski, Jan Tomasik, Phare-Tempus-S-JEP-09770-95 UNICOF

2. Brudzyński Andrzej: Ochrona piwa przed tlenem. Warszawa: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, wykład: 12 stycznia 1999r.

3. Huige Nick J.: Progress in Beer Oxidation Control. Beer and Wine Production, ASC Symposium series 536 B.H. Gump. Ed. Americal Washington, DC 1993, p. 64-93.

4. Kuchciak Tadeusz, Krajniak Daniel: Tlen i powietrze w wybranych piwach krajowych. (Cz. I) Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 1994, Nr 11, s. 15‑16.

5. Kuchciak Tadeusz, Krajniak Daniel: Tlen i powietrze w wybranych piwach krajowych. (Cz. II) Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 1994, Nr 12, s. 5‑7.

6. Lewis Michael J., Young Tom W.: Brewing. Chapman & Hall,Reprinted 1996r.

7. Pazera Tadeusz, Rzemieniuk Tadeusz: Browarnictwo. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

8. Sieliwanowicz Bogdan: Przeciwutleniające właściwości fenoli piwa i ich potencjalne konsekwencje żywieniowe. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 1998, Nr 4, s. 9-11.

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

dr inż. Tomasz Czernecki

dr inż. Tomasz Czernecki

Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Praktyk oraz wykładowca m.in. dietetyki, żywienia klinicznego i nutrigenomiki. Uczestnik wielu projektów badawczych. Pomysłodawca i współwłaściciel Vitagenum.pl. Założyciel poradni dietetycznych w tym działającej przy UP w Lublinie. Redaktor naczelny Journal of NutriLife. [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka
Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka
Ogólna charakterystyka soku i koncentratu jabłkowego
Ogólna charakterystyka soku i koncentratu jabłkowego
Rola kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka
Rola kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif