Mleko źródłem witamin  

Olga Hunek
  

  Olga Hunek
Abstrakt:

Mleko jest cennym  źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K. Litr mleka pokrywa dzienne zapotrzebowanie człowieka w 25 % na beta-karoten oraz witaminę A, a w 10 % na D i E. Witaminy A, E i beta-karoten determinują odporność, regulują wzrost organizmu, warunkują rozwój komórek rozrodczych oraz biorą udział w procesie widzenia. Ponadto, mleko zawiera również witaminy rozpuszczalne  w wodzie, tj.: B1, B2, B6, PP, B12, kwas pantotenowy, witamina C czy biotyna. Dzięki kompozycji witamin z grupy B mleko przeciwdziała negatywnym wpływom środowiska zewnętrznego, spowodowanym przez metale ciężkie, chemikalia, toksyny czy spaliny.


Data publikacji: 28.11.2013 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Hunek O: Mleko źródłem witamin, Journal of NutriLife, 2013, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=129 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
mleko, mleko krowie, witaminy

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Olga Hunek
  

  Olga Hunek
Abstract:

Publication date: 28.11.2013 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Hunek O: , Journal of NutriLife, 2013, 11, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=129 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:


Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

   Mleko to nie tylko źródło białka i tłuszczu. Uznawane jest również za cenne źródłow witamin w tym rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K oraz rozpuszczalnych w wodzie, w tym witaminy z grupy B, kwas pantotenowy, witamina C, biotyna.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witamina E

   Terminem witamina E (rys.1) określa się grupę organicznych związków, w skład której wchodzą 4 tokoferole: α, β, γ, δ oraz 4 tokotrienole o identycznych oznaczeniach. Jedynie tokoferole odgrywają kluczową rolę w fizjologii organizmu. Największą aktywność biologiczną wykazuje α-tokoferol. W mleku α-tokoferol ...

Tekst zawiera 3706 wyrazów. Będziesz go czytać 18 minut i 31 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Allen L.H. (2003): B vitamins: proposed fortification levels for complementary foods for young children. J Nutr, 133, 3000-3007.
 2. Barłowska  J. (2008): Mleko krowie jako źródło niezbędnych w diecie człowieka składników mineralnych i witamin. Przegląd Mleczarski, 8, 18-21.
 3. Berger M.M. (2005): Can oxidative damage  be treated nutritionally? Clin. Nutr., 24, 172-183.
 4. Biesalski H.K., Back E.I. (2002):Vitamins. Vitamin B6, nutritional significance. Encyclopedia of  Dairy Sciences, 2699-2703.
 5. Bramley P.M., Elmadfa I., Kafatos A. i in. (2000): Vitamin E – review. J. Sci. Food Agric., 80, 913-938.
 6. Buczkowska E. (2002): Homeostaza gospodarki fosforanowo- wapniowej w populacji rozwojowej. Część I: Mechanizmy regulacji homeostazy w warunkach zdrowia. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 8 (2), 97-103.
 7. Chen B., Wang C., Wang Y.M., Liu J.X. (2011): Effect of biotin on milk performance of dairy cattle: A meta-analysis. J. Dairy Sci., 94, 3537-3546.
 8. Debier C., Pottier J., Goffe CH. (2005): Present knowledge and unexpected behaviours of vitamins A and E in colostrum and milk. Livestock Production Science, 98, 135-147.
 9. Depeint F., Robert Bruce W., Shangarl N., Mehta R.,  O’brien P.J. (2006b). Mitochondria1 function and toxicity: role of B vitamins on the one-carbon transfer pathways. Chem-Biol Inter, 163, 113-132.
 10. Graulet B. (2010): Improving the level of vitamins in milk. INRA. France.
 11. Haugh A., Høstmark A.T.,   Harstad O. (2007): Bovine milk in human nutrition -a review. Lipids in Health and Disease, 6, 25.
 12. Holick M.F., Chen T.C. (2008). Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr, 87, 1080-1086.
 13. Jacobs P., Wood L. (2003): Vitamin B5. Disease a Month, 49 (11), 664–665.
 14. Jarosz M. (2012): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia.
 15. Jopp A. (2006): Ryzyko braku witamin. Interspar, 123-125.
 16. Manoury E.,  Jourdon K.,  Boyaval P., Fourcassié P. (2013): Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method. Journal of  Dairy Science, 96 (3), 1335-1346.
 17. Mayne S.T. (2003): Antioxidant nutrients and chronić disease. J. Nutr., 133, 933S-940S.
 18. Mogensen L., Troeles K. (2012):  Alfa –tocopherol and beta-carotene in roughages and milk in organic dairy herds. Livestock Science, 145, 44-54.
 19. Napiórkowska L., Franek E. (2009): Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej. Choroby Serca i Naczyń, 6 (4), 203-210.
 20. Racek J., Holecek V., Trefil L. (2000).: Antioxidative properties of ascorbic acid. Cas. Lek. Cesk., 139, 583-587.
 21. Rutkowski M., Grzegorczyk K. (2002): Co należy dziś wiedzieć o beta-karotenie i innych karotenoidach? Farm. Pol., 54, 739-43.
 22. Rutkowski M., Matuszewski T., Kędziora J., Paradowski M., Kłos K., Zakrzewski A. (2010): Witaminy E, A i C jako antyoksydanty. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, XXIX, 174-377.
 23. Sikorski Z. (2002): Chemia żywności: skład, przemiany i właściwości żywności. Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warszawa.
 24. Szymańska J. (2006): Zatrucia lekami. Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 298-301.
 25. Trenerry C., Plozza T., Caridi D., Murphy S. (2011): The determination of vitamin D3 in bovine milk by liquid chromatography mass spectrometry. Food Chemistry 125, 1314-1319.
 26. USDA National Nutrient Database For Standard Reference (2009): Ndb No. 01077, Milk, whole, 3.25% milk fat. 
 27. Weiss W.P., Hogan J.S., Smith K.l. (2004): Changes in vitamin C concentrations in plasma and milk from dairy cows after an intramammary infusion of Escherichia coli. J. Dairy Sci., 87, 32-37.
 28. Yoshida M., Hishiyama T., Ogawara M., Fuse K., Mori M., Igarashi T., Taniguchi M. (2012): A novel method for determining vitamin B1 in a wide variety of foodstuffs with or without polyphenols. Food Chemistry, 135(4), 2387-92.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr Olga Hunek

mgr Olga Hunek


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Nutriada 2015 - Turniej Wiedzy Dietetycznej
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif